Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

 

2017-2018

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science core collection та (чи) Scopus, IndexCopernicus)

 

 1. S. Kolesnyk, V.V. Konovalova, A.F. Burban W. Kujawski, k. Jarzynka, J. Kujawa Improved antifouling properties of polyethersulfone membranes modified with a-amylase entrapped in Tetronic® micelles// Journal of Membrane Science,Vol. 570–571,  2019, P. 436-444 doi.org/10.1016/j.memsci.2018.10.064

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. В.В. Коновалова, І.С. Колесник, С.М. Царик, А.Ф. Бурбан. Модифікування полівініліденфлуоридних мембран наночастинками магнетиту// Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т.9, № 3. – С. 203-211.
 2. Modified polyethersulfone membranes with photocatalytic properties / O. Dzhodzhyk, I. Kolesnyk, V. Konovalova, A. Burban // Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 277-284.

 3.  

  Модифікування поліетерсульфонових мембран наночастинками TiO2 методом «layer-by-layer» / І.С. Колесник, О.Я. Джоджик, В.В. Мукойда, В.В. Коновалова, С.М. Царик, А.Ф. Бурбан // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2017. – Т.8, № 3. – С. 310-321.

 

2016

 

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science core collection та (чи) Scopus, IndexCopernicus)

 

 1. V.Konovalova, K. Guzikevich, A. Burban, W. Kujawski, K. Jarzynka, J. Kujawa, Enhanced starch hydrolysis using α-amylase immobilized on cellulose ultrafiltration affinity membrane Carbohydrate Polymers,Volume 152,5 November 2016,Pages 710-717
 2. I.М. Tkachenko, N.A. Belov, Yu.V. Yakovlev, P.V. Vakuliuk, О.V. Shekera, Y.P. Yampolskii, V.V. Shevchenko / Synthesis, gas transport and dielectric properties offluorinated poly(arylene ether)s based on decafluorobiphenyl // Materials Chemistry and Physics 183 (2016) 279-287.
  10.1016/j.matchemphys.2016.08.028

 

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Михальонок Я.С, Придьма С.О., Жалніна Г.Г., Момот Л.М., Бурбан А.Ф. Нові амінокислоти з сульфоновим фрагментом як будівельні блоки для твердофазного пептидного синтезу// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 183, стор. 18-26, 2016р.
 2. Колесник І.С., Харченко К.О., Коновалова В.В., Жалніна Г.Г., Царик С.М., Бурбан А.Ф. Методи одержання амфіфільних полісахаридів як міцелярних систем доставки лікарських засобів (огляд). //  Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 3-11, 2016р.
 3. Михальонок Я.С, Придьма С.О., Жалніна Г.Г., Момот Л.М., Бурбан А.Ф   Модифікування сульфоланів для синтезу нових сульфоамінокислот. //  Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 11-20, 2016р.
 4. Коновалова В.В., Побігай Г.А., Іваненко О.І., Царик С.М. Бурбан А.Ф., Перхун П.І. Модифікування полісульфонових мембран магнітними наночастинками// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 83, стор. 3-8, 2016р.
 5. Побігай Г.А., Мешкова Т.Г., Коновалова В.В., Савченко М.О., Бурбан А.Ф. Отримання целюлозних мембран з іммобілізованою глюкооксидазою// Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, том 83, стор. 8-13, 2016р.
 6. Крикля С.О., Савченко Ю.М., Коновалова В.В., Полторацька Т.П. Гібридні рН- та термочутливі гідрогелі на основі полі вінілового спирту та акрилових мономерів// Магістеріум. Хімічні науки, випуск 63, стор. 20-29, 2016р.

 

 

В іноземних журналах

 

 1. V. V. Konovalova, YU. M. Samchenko, S. O. Kryklya, S. M. Schervakov, A. F. Burban, Z. R. Ulberg, Synthesis and characterization of multiresponnsive nano-sized hydrogel based on  N-isopropilacrylamide and magnetite //Journal of Applied Chemical Science International 6(3): 132-140, 2016

 

2014

 

 

У виданнях НаУКМА

 

 1. Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів / Колесник І. С.,Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 9-15.
 2. Шкавро З. М. Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення (огляд) / Шкавро З. М., Антонюк Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 65-78.
 3. Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембран УФ-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів / Потворова Н. В., Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 25-30.
 4. Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих УФ-опроміненням, та дослідження їх властивостей / Момот Л. М., Михальонок Я. С., … Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 31-38.
 5. Бурбан А. Ф. Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод / Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 15-24.
 6. Отримання флуоровмісних мембран для очищення шахтних вод методом мембранної дистиляції / Вакулюк П. В., … Сергійчук С. А., Бурбан А. Ф. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 38-42.
 7. Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками / Коротич О. І., … Коновалова В. В., Самченко Ю. М. [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 157 : Хімічні науки і технології. – С. 3-8.

 

 

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 

 1. Магнітно-активні ультрафільтраційні мембрани на основі целюлози / В. В. Коновалова, С. В. Горобець, Є. А. Полоз, А. Ф. Бурбан // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 3. – С. 119-125 : мал.

 

В іноземних виданнях

 

 

 1. pH-sensitive Hybrid Hydrogel Materials with Incorporated Nanoparticles / S. O. Kryklia, Yu. M. Samchenko, T. P. Poltoratska, V. V. Konovalova // Proceedings Of The International Conference Nanomaterials: Applications And Properties. – 2014. – Vol. 3, No 2.
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна