Кафедра історії

fb f logo blue 50

Загальна інформація

Веб-сайт

http://history.ukma.edu.ua/

Контакти

корп. 5, кімн. 113
вул. Волоська, 8/5
тел.: (044) 425-60-06
факс: (044) 425-60-06

сторінка у facebook

канал на youtube

 

 

Завідувач кафедри

Шліхта Наталія Василівна

корп. 5, кімн. 115 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідний спеціаліст

Сірош Тетяна Василівна

корп. 5, кімн. 113,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра історії НаУКМА (первісно під назвою «кафедра суспільних наук») існує з часу відродження Університету в 1992 році.

За ухвалою Вченої ради НаУКМА від 13 січня 1993 року, її виділено в окрему структурну одиницю під назвою «кафедра історії». З 1992 року кафедра історія забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр, а з 1996 року – підготовку фахівців освітнього рівня магістр. Освітня діяльність за спеціальністю 032 «Історія та археологія» рівнів вищої освіти бакалавр і магістр провадиться відповідно до наказу МОН № 1565 від 19 грудня 2016 р.

 

Організатором і першим завідувачем кафедри був проф. Михайло Володимирович Кірсенко, його наступником – о. проф. Юрій Андрійович Мицик. У 2002–2012 роках кафедру очолювала проф. Наталя Миколаївна Яковенко. З вересня 2012 року кафедрою завідує доц. Наталя Василівна Шліхта.

 

Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 032 «Історія та археологія» на бакалаврському (першому), маґістерському (другому) та докторському (третьому) рівнях вищої освіти.

Бакалаврську програму вперше ліцензовано у 1998 році, ліцензійний обсяг – 50 осіб. Термін навчання – 3 роки 10 місяців. Форма навчання – денна. Докладніше про бакалаврську програму дивіться тут.

Магістерську програму ліцензовано вперше у 1998 році, ліцензійний обсяг – 40 осіб. Термін навчання – 1 рік 10 місяців. Форма навчання – денна.

Кафедра здійснює підготовку маґістрів за освітньо-науковими програмами «Історія» та «Юдаїка».

Докладніше про магістерські освітньо-наукові програми кафедри дивіться тут.

 

Наші групи як на маґістеріумі, так і на бакалавраті порівняно нечисельні (в цьому полягає одна з особливостей Академії), а тому студент/ка може розраховувати на особливо уважне ставлення викладачів. Попри те, що ми не маємо інституту кураторства, кожен викладач виконує функції викладача, наукового керівника та куратора водночас. Внаслідок такого підходу нам вдається перетворювати кафедру на лабораторію наукового життя та викладання. Наші студенти завжди можуть розраховувати на поради та відгуки щодо написання наукових праць, участі в міжнародних конференціях та програмах. У результаті захисти кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра чи маґістра перетворюються на справжні наукові дебати.

 

Про рівень підготовки здобувачів бакалаврського та магістерського освітніх ступенів на кафедрі історії переконливо свідчить той факт, що студенти кафедри є учасниками і переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад з історії та історії України, переможцями всеукраїнських і міжнародних турнірів з історії, переможцями престижних конкурсів наукових студентських робіт (зокрема, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, конкурсу імені Єжи Гедройця, що проводиться Посольством Республіки Польща в Україні, конкурсу «Історія, яка нас об’єднує» та ін.), неодноразовими стипендіатами програми фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» тощо. Вони активно беруть участь у міжнародних літніх/зимових школах, конференціях, є авторами наукових публікацій, учасниками міжнародних програм обмінів (Erasmus+ тощо).

 

З 1998 року при кафедрі відкрито денну аспірантуру зі спеціальностей 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. З 2001 року при кафедрі почала діяти докторантура зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, а з 2007 року – також і зі спеціальності 07.00.01- історія України. З 2016 року фахова група кафедри історії НаУКМА здійснює підготовку здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія», спеціалізація «Історія» (наказ МОН № 816 від 8 лютого 2016 р.).

 

За останні три роки (2015–2017) аспірантами кафедри захищено 4 кандидатські дисертації, а викладачі кафедри захистили 3 докторські дисертації, що є безумовним свідченням високого наукового потенціалу випускової кафедри історії. Про якість підготовки фахівців з історії в НаУКМА свідчить і той факт, що конкурс на одне аспірантське місце державного замовлення з історії – з року в рік серед найвищих в університеті: 8 осіб у 2016 році, 7 осіб – у 2017 році.

 

Висока якість освітнього процесу на усіх трьох рівнях вищої освіти забезпечується завдяки високваліфікованому викладацькому складу кафедри історії, залученню до викладання провідних фахівців з інших навчальних закладів та інститутів НАН України, а також провідних зарубіжних фахівців; участі кафедри в міжнародних освітніх і наукових проектах, а також співпраці із зарубіжними вишами. Неухильному підвищенню фахової історичної освіти на кожному з освітніх рівнів сприяє впровадження збалансованих між собою і скоординованих із досвідом західних університетів бакалаврських, магістерських і докторських програм; творча адаптація західних взірців організації навчального процесу й сучасних освітніх технологій, що виховують культуру мислення і дозволяють випускникові гнучко реагувати на потреби ринку праці; а також орієнтація кафедри на тісне поєднання викладацької та наукової діяльності.

 

Навчальний процес на кафедрі історії забезпечується завдяки висококваліфікованим фахівцям, які розробляють навчальні посібники, є авторами численних монографій, статей, у тому числі надрукованих у зарубіжних виданнях і таких, що індексуються в наукометричних базах даних (зокрема, Web of Science, Scopus). Наукові інтереси викладачів цілком індивідуальні та охоплюють як проблематику української та зарубіжної історії, так і дослідницькі ділянки, пов’язані з історіографією, джерелознавством, історичною антропологією, історією дипломатії, історією повсякдення, історією ідей, історичною урбаністикою, військовою історією, історією меншин, історією євреїв України тощо.

 

У штаті кафедри – 13 викладачів, серед яких 4 доктори наук і 8 кандидатів наук, доцентів. До викладання також запрошуються провідні вітчизняні фахівці-історики з Інституту історії НАН України, Інституту археології НАН України, Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та інших установ. Детальнішу інформацію про викладачів, їхній науковий доробок та викладацький досвід можна знайти на сайті кафедри за посиланням.

 

Премію імені Петра Могили в галузі гуманітарних наук, яку щороку присуджує Вчена рада НаУКМА за найгрунтовніші опубліковані монографії, упродовж останніх трьох років двічі отримували викладачі кафедри історії: 2015 р. – доц. М. В. Яременко, 2018 р. – проф. Н. М. Яковенко. При чому, монографія проф. Яковенко також стала «Книгою року–2017». За ці ж роки, завідувач кафедри історії доц. Н. В. Шліхта двічі отримувала премію за найкращу публікацію у міжнародному виданні (2015; 2018 (Scopus)).

 

Викладачі кафедри тричі були відзначені як переможці конкурсу «Викладач року факультету гуманітарних наук НаУКМА»: у 2015 р. і 2018 р. – доц. Н. В. Шліхта, 2016 р. – доц. М. В. Яременко. До викладання гостьових курсів і обговорення навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін кафедрою історії протягом минулих п`яти років залучалися провідні зарубіжні фахівці, зокрема: проф., д-р Крістін Воробець (Універиситет Північного Іллінойсу, м. Декалб, США), проф., д-р Ютта Шеррер (Вища школа соціальних наук, м. Париж, Франція), проф., д. і. н. Сергій Плохій (Гарвардський Університет, США), проф., д-р Чарльз Інграо (Університет Пердью, штат Індіана, США), д-р Вільям Глісон (Міжнародний центр Вудро Вільсона, м. Вашингтон, США), д-р Франческо Альберті (Університет Терамо, Італія), д-р Майкл Грін (Університет Кордоби, Іспанія).

 

Практику регулярного проведення додаткових міні-курсів започатковано на спеціалізації «Юдаїка». Зокрема, до прочитання гостьових курсів було запрошено проф., д-ра Шауля Штампфера (Єврейський університет, м. Єрусалим, Ізраїль), проф., д-ра Едну Нахшон (Єврейська теологічна семінарія Америки в Нью-Йорку, США) д-ра Елейну Джекел (Центр досліджень Голокосту імені Джека, Джозефа і Мортона Менделів Меморіального музею Голокосту, м. Вашингтон, США), проф. Бера Котлермана (Бар-Іланський університет, Ізраїль), д. і. н. Семена Ґольдіна (Єврейський університет).

 

Кафедра розвиває кілька основних дослідницьких напрямів:

• Історія України.

• Історія Центрально-Східної Європи.

• Порівняльне державотворення в історії.

• Проблеми теорії та методології історичного дослідження.

• Проблеми викладання національної історії в умовах глобалізації.

• Єврейська історія.

 

На сьогодні при кафедрі історії діє наукова школа дослідження соціальної та культурної історії України XVI–XVII ст., засновником якої є д. і. н., проф. Н. М. Яковенко.

Протягом останніх 10 років на кафедрі історії виконувались такі наукові теми:

- «Історія України в контексті історії Центрально-Східної Європи» (2010–2014) Керівник: д. і. н., проф. Н. М. Яковенко Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0110U001734

- «Національна самобутність і порівняльне державотворення в історії» (2013–2017) Керівник: д. і. н., проф. М. В. Кірсенко Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0110U001652

- «Україна в процесах соціокультурних трансформацій: історична спадщина та новітні прояви» (2017–2021) Керівник: д. і. н., проф. Н. М. Яковенко Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0117U004140

- «Новітні напрямки дослідження та методики викладання історії (у співробітництві з міжнародними інституціями)» (2006–2013) Керівники: д. і. н., проф. Н. М. Яковенко; PhD, к.і.н., доц. Н. В. Шліхта. Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: не реєструвалася.

 

Серед видань кафедри щорічники «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки», «Магістеріум. Історичні студії», «Київська Академія».

Також викладачі кафедри і насамперед проф. Наталя Яковенко як редакторка впродовж багатьох років формували нове середовище істориків в Україні, залучаючись до видання одного з найавторитетніших вітчизняних часописів у сфері гуманітаристики – «Український гуманітарний огляд».

Викладачами представлена фахова група з історії в університетському англомовному виданні Kyiv-Mohyla Humanities Journal.

Викладачі юдаїки беруть активну участь у виданні рецензованого журналу «Judaica Ukrainica».

 

Викладачі спільно зі студентами кафедри щороку організовують міжнародні наукові конференції. Щороку кафедра проводить науковий семінар «Проблеми освіти й освіченості в середньовічній та ранньомодерній Україні» в рамках Днів науки в НаУКМА; щотижневий семінар для аспірантів та молодих науковців «Проблеми вивчення середньовічної та ранньомодерної історії» (керівник проф. Н. М. Яковенко).

 

У 2015–2016 навчальному році силами кафедри історії, у співпраці з іншими структурами НаУКМА та установами було проведено: Міжнародну наукову конференцію до 400-тої річниці заснування Києво-Могилянської академії «Ad fontes – До джерел» (Київ, 12–14 жовтня 2015 р.), Міжнародну наукову конференцію «Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть» (Київ, 10–12 грудня 2015 р.), «Правобережна Україна на переломі XVII–XVIII століть».

За співпраці з львівським Центром міської історії Центрально-Східної Європи розпочато дворічний міжнародний проект, присвячений вивченню Першої світової війни та революцій.

23–25 червня 2016 року відбувся перший із двох воркшопів цього проекту – «Міський досвід Великої війни у Східній Європі».

У 2017 році у співпраці з Українською асоціацією юдаїки та за підтримки Європейської асоціації юдаїки та Фонду «Надав» відбулася наукова конференція «Євреї України: Революція й післяреволюційна модернізація. Політика, культура, суспільство» (Київ, 15–16 жовтня 2017 року).

Викладачі кафедри узяли активну участь в міжнародному конгресі Асоціації слов’янських, східноєвропейських та євро-азіатських студій (ASEEES) і Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МAГ), що відбувся у Львові 26–28 червня 2016 року, а також другому міжнародному конгресі МАГ, що відбувся 27-29 червня 2018 року.

За 2013–2017 рр. кафедрою історії загалом було проведено 9 міжнародних конференцій.

У 2017 році студентське наукове товариство «Potluck», за підтримки кафедри історії, організувало першу із серії міжнародних конференцій для молодих науковців «Досліджуючи минуле: методологічне оновлення історіографії в Україні» (Київ, 20-21 квітня 2017 р.). Конференція зібрала 44 студенти і аспіранти із різних міст України, Польщі, Угорщини, Росії. Вже наступна конференція проведена силами наших студентів “Exploring the Past: New Social History at the Crossroads of Methodological Trends” (Київ, 22-24 квітня 2018 р.) зібрала 52 учасників (відібраних із понад 300 аплікантів) із 8 країн (також із Великої Британії, США, Іспанії та Німеччини).

У 2005–2015 рр. кафедра історії брала участь у міжнародному освітньому проекті «Програма академічних стипендій Інституту Відкритого суспільства» (м. Будапешт, Угорщина) (OSI/HESP Academic Fellowship Program ); а у 2006–2012 рр. – в освітньому проекті «Регіональний семінар із вдосконалення викладання» Інституту Відкритого суспільства (м. Будапешт, Угорщина) (Regional Seminar for Excellence in Teaching).

Також, викладачі кафедри брали участь у розробці заявок на міжнародні проекти у рамках програми Horison 2020. Це забезпечило доступ викладачів кафедри до ресурсів міжнародного обміну, освоєння найновіших західних викладацьких технік і методик викладачами кафедри, а також залучення до викладання гостьових курсів для студентів бакалаврської та магістерської програм провідних західних фахівців.

 

Підсумкові результати наукової роботи випускової кафедри історії за 2013–2017 рр. переконливо засвідчують її науковий потенціал:

- монографій – 8 - підручників і посібників – 9 - статей у провідних фахових українських журналах – 59 - статей в іноземних журналах – 54 - виступів на наукових конференціях – 338.

На сьогодні міжнародними партнерами кафедри історії є:

Канадський інститут українських студій (Університет Альберти, Канада);

Коледж св. Томаса Мора (Саскачеванський університет, Канада);

Центральноєвропейський університет (Будапешт);

Український науковий інститут Гарварду (Гарвардський університет, США);

Центр східноєвропейських студій (Варшавський університет);

Монреальський університет;

Єврейський університет в Єрусалимі;

Єврейська теологічна семінарія (Нью-Йорк);

Меморіальний музей Голокосту (Вашингтон); 

Інститут юдаїстики Яґеллонського університету.

 

Ще більшою кількістю партнерських кафедр та університетів поєднані наші викладачі індивідуальними проектами, завдяки яким колектив кафедри, включно зі студентами, тісно інтегрований у світову історичну науку.

Вступ - 2018

Бакалаврська програма

Бакалаврську програму вперше ліцензовано у 1998 році, ліцензійний обсяг – 50 осіб.

Відповідно до наказу МОН № 1565 від 19 грудня 2016 р. кафедрою історії проводиться освітня діяльність за спеціальністю 032 «Історія та археологія» рівня вищої освіти бакалавр.

Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

Форма навчання – денна.

 

Освітня концепція підготовки бакалаврів з історії ґрунтується на загальній освітній концепції НаУКМА із врахуванням провідних західних тенденцій освіти. Підготовка бакалаврів передбачає опанування двома циклами: нормативних навчальних дисциплін і практики (150 кредитів ЄКТС) і вибіркових навчальних дисциплін (78 кредитів ЄКТС).

Нормативні й вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни поділені на два змістові блоки:

- Всесвітня історія;

- Історія України.

 

Нормативні, або обов’язкові для опанування, дисципліни – це вступ до історії України та західної цивілізації від Середньовіччя до сучасності. Їхня мета – дати студентам системне уявлення про історію України як окремої політичної і культурної одиниці та як частини держав, до складу яких вона входила, – Речі Посполитої, Російської імперії, Габсбурзької монархії, СРСР; про головні напрями еволюції європейської історії та культури як макроструктур, з якими органічно пов’язана історія України; про основи дослідницької роботи історика – досвід критичного аналізу історіографії, опануваня методів опрацювання джерел, уміння компонувати власний текст. Вибіркові, або ж авторські, курси відшліфовують спеціалізацію студентів.

 

Також складовою підготовки фахівців є проходження нормативних музейної (на першому році навчання) й археологічної (на другому році навчання) практик. Підготовка бакалаврів на освітній програмі завершується державною атестацією у формі захисту кваліфікаційної роботи, що складає 12 кредитів ЄКТС. Для виконання освітньо-професійної програми студент має загалом прослухати дисциплін і виконати практик на 240 кредитів. Детальніше з навчальним планом кафедри можна ознайомитися за посиланням.

З анотаціями курсів можна ознайомитись тут.

 

 

Викладачі - це провідні вітчизняні вчені, а також запрошені зарубіжні фахівці. Заняття проводяться українською та англійською мовою. Кафедра історії розробила сертифікатну програму «Історія дипломатії». Також студенти можуть брати участь у міждисциплінарній сертифікатній програмі з юдаїки. Кафедра заохочує студентів уже під час навчання на бакалаврській програмі брати участь у міжнародних програмах мобільності, передовсім Erasmus+.

 

Випускники бакалаврської програми, які отримали ґрунтовні базові знання, виявили аналітичні здібності та бажають поглибити фахову історичну освіту мають змогу продовжити навчання на магістерському освітньому рівні.

 

Бакалаврська програма кафедри історії НаУКМА в питаннях і відповідях.

Хто вступає на бакалаврську програму з історії?

Наші абітурієнти, а згодом студенти – це ті, хто вже в школі зрозуміли, що історія – це не нудний підручник. Це ті, хто знають, що історія – це сповнене людських оповідей, помилок і перемог, різних можливостей і досвідів минуле. Нашу програму обирають ті, хто однаково люблять історичні книжки і віртуальний світ «цивілізацій», історичні фільми і костюмовані вечірки. До нас йдуть ті, хто хочуть навчитися тонкощам дослідницької роботи з історичними джерелами будь-якого століття, а також – філігранності детектива, який полює за уже німими свідками подій і знає, як їх розговорити, щоб розкрити заколоти, розв’язати інтриги чи ж просто скласти меню ранньомодерного трактиру. Нарешті, до нас вступають ті, хто любить пригодницькі авантюри і обожнюють відкривати і перевідкривати для себе світ. Якщо ви саме така/такий, то чому ваші документи все ще не в нас? ;)

 

У чому особливість історичної освіти в Могилянці?

Наша основна особливість – це середовище, створене спільно викладачами та студентами, - професійності і повної віддачі, уваги та небайдужості, захоплення історією. Ми не привчаємо студентів до зазубрюння фактів, ми навчаємо їх розуміти минуле, оперувати контекстами і добре знати доробок істориків. Ми вчимо їх уважно читати історіографічні тексти і джерела, прискіпливо їх аналізувати та інтерпретувати. Ми прищеплюємо студентам інтелектуальний азарт і сміливість. Окрім того, ми пропонуємо їм до вивчення оригінальні дисципліни, які ви не прослухаєте в жодному іншому університеті: «Вступ до історії», «Історія радянського суспільства», «Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі», «Ментальні мапи європейського простору; погляд ХХ ст.», «Правові системи та правничі інститути в Україні ХVI-XVIII ст.» тощо. Наші курси – це завжди інтерактивне навчання: рольові ігри, групові проекти, мультимедійні презентації і не тільки. Філософія нашої кафедри – максимально розвинути потенціал кожного студента, а не нашпигувати його знанням, як булочку начинкою. Тому викладачі заохочують студентів до самостійного визначення дослідницьких пріоритетів, допомагають порадами щодо участі в літніх школах і міжнародних програмах, підтримують участь студентів у різного типу конкурсах. І все це допомагає випускати нам фахових успішних істориків і людей з дуже доброю гуманітарною освітою, які легко прокладають собі шлях як в історичній науці, так і в будь-якій сфері, де цінується загальногуманітарне знання, уміння критично читати тексти, аналізувати інформацію і писати різножанрові тексти.

 

Чи складно вчитися на кафедрі історії?

Навчання визначається загальним регламентом університету. Тижневе навантаження студентів становить не більше 24 годин. Восени та навесні студенти мають тиждень самостійної роботи. Протягом цього тижня аудиторні заняття не відбуваються, натомість є можливість попрацювати над написанням письмових робіт та відвідати батьків (у нас навчається багато студентів з різних регіонів України, які цю можливість побути вдома особливо цінують). Окрім того, двотижневі канікули припадають на новорічні та різдвяні свята. Влітку канікули розпочинаються 1 липня і тривають до 31 серпня, коли могилянці збираються на першу урочисту подію академічного року – Посвяту у студенти першачків. Завершальною урочистою подією року є Конвокація, що припадає на 28 червня. Це день не тільки отримання дипломів новоспеченими випускниками, але й день зустрічі випускників різних років. З огляду на такий календар і регламент, навчальний план кафедри розроблено таким чином, щоб вводити студентів в царину історичної науки поступово. При вивченні кожної дисципліни від студентів очікується відвідування усіх семінарських занять та написання письмової роботи на визначену викладачем тему – це може бути як аналіз фільму, так і написання власного сценарію; написання рецензії чи ж написання листа історичному діячеві; аналіз мап міст світу чи ж аналіз підручників історії; дослідження матеріалів ЗМІ або збирання усних свідчень тощо. Вчитися в нас потрібно постійно, але цей процес неймовірно цікавий.

 

Як переконати батьків, що історична освіта – це потрібна освіта?

Батьки переживають за вашу долю і ваше майбутнє працевлаштування. Це зрозуміло. Однак, ваші батьки навчалися в інший період і належать до іншого покоління, яке часто вважало, що дипломна корочка – це гарантія успіху. Але ні. Наш час –це час, коли навчатися потрібно постійно, протягом усього життя. Тому особливо важливо отримати не диплом з гарною назвою і модною спеціальністю, а справді якісну університетську освіту, яка дозволить самовдосконалюватися і розвиватися далі. Історична освіта є саме такою. Окрім того, не слід забувати, що досліджуючи минуле, ми самі ситаємо економістами, правниками, детективами, журналістами... – ми посвячені в різні нюанси минулого, інакше, як розповісти історії попередніх поколінь? А тому історик – він як джазмен, тільки замість різноманітних інструментів та музичних жанрів, в його обоймах – різні професії та спеціалізації.

 

Чому історична освіта у нас – це те, що потрібно вашим дітям?

Ми також виховуємо дітей, уважно стежимо за новими освітніми тенденціями і аналізуємо ринок праці. Наш досвід переконує нас в тому, що найважливіше, що ми можемо дати вашим дітям – це можливість займатися справою, яка по-справжньому зацікавить. І якщо ваша дитина захоплюється історією, то дозвольте їй отримати хорошу історичну освіту у нас. Довіртеся нам, бо ми справді працюємо професійно. Стержень нашої кафедри – це визнані професори-історики, а основний викладацький склад – це випускники кафедри та західних університетів, які після здобуття західної освіти повернулися викладати в НаУКМА. Ми знаємо, яким є західний академічний світ і західний порядок денний, тому всі наші зусилля зосереджені на тому, щоб виховати справді конкурентоспроможну молодь. Також не бійтеся відпускати своїх дітей на навчання до Києва. Університет забезпечує місцем у гуртожитку. Приїхавши до нас, ваша дитина опиниться в товаристві добре освічених молодих людей, об’єднаних жагою до знання та прагненням провести в університеті насичені 4 роки навчання. Це конкурентне середовище буде хорошим загартовуванням для вашої дитини перед непростим дорослим життям після випуску, в яке вони підуть з класними друзями-могилянцями.

 

Чи справді Могилянка вже не та?

Могилянка – завжди та :)

Вона була, є і буде простором насиченого університетського життя і різноманітних можливостей. Тут можна опановувати щонайменше дві спеціальності водночас – напр., історія як основна, а політологія як додаткова. Тут можна вивчати різні мови і добре навчитися англійської. Вона дає можливість поїхати на стажування в європейські університети, користуючись різними міжнародними програмами. Студенти-історики при цьому мають ще один бонус – разом з викладачами кафедри вони розвивають Центр польських та європейських студій НаУКМА. А це не тільки досвід усіляких заходів, але також дуже предметне стажування для тих, хто пізніше йде працювати в аналітичні центри. Наостанок, ніхто так не відкриває світ, як наша кафедра в нашому університеті.

Відгуки випускників про кафедру історії можна подивитись на нашому youtube-каналі.

Курс відеолекцій викладачів кафедри можна переглянути тут

Студентські роботи можна подивитись тут

 

Максимальний обсяг державного замовлення – 25 осіб.

Річна вартість за контрактом – 28 000 грн.

Хочеш дізнатися більше? Слідкуй за нашою сторінкою на Facebook Будемо раді бачити Вас серед студентів нашої кафедри!

Магістерські освітньо-наукові програми

Магістерську програму з історії ліцензовано вперше у 1998 році, ліцензійний обсяг – 40 осіб.

Відповідно до наказу МОН № 1565 від 19 грудня 2016 р. кафедрою історії проводиться освітня діяльність за спеціальністю 032 «Історія та археологія» рівня вищої освіти магістр.

Кафедра історії здійснює підготовку магістрів за освітньо-науковими програмами «Історія» і «Юдаїка».

Термін навчання – 1 рік 10 місяців.

Форма навчання – денна.

 

Освітня концепція підготовки магістрів з історії ґрунтується на загальній освітній концепції НаУКМА із врахуванням провідних західних тенденцій освіти. Програма підготовки фахівців освітнього рівня магістр включає нормативні (44 кредити ЄКТС) та вибіркові дисципліни, дисципліни вільного вибору студента і вибіркову практику (для студентів освітньо-наукової програми «Юдаїка») (56 кредитів ЄКТС). Заключним етапом підготовки фахівців є державна атестація у формі написання і захисту магістерської роботи (20 кредитів ЄКТС). Таким чином, для виконання освітньо-наукової програми студент має загалом прослухати дисциплін і виконати практичних і наукових робіт на 120 кредитів.

 

Програма першочергово спрямована на методологічну й теоретичну підготовку майбутніх фахівців, а тому до навчального плану включені дисципліни з методики досліджень й написання наукових робіт, історії та теорії історичної науки, методології окремих напрямів історичного знання (від его-історії до імперіології та історії пам’яті).

 

У 2010 році кафедра уклала угоду з Центром східноєвропейських студій Варшавського університету. Відповідно до неї, студенти освітньо-наукової програми «Історія» можуть опанувати спільну магістерську програму «Східноєвропейські студії». Студенти, які успішно опанували навчальні програми обох університетів, а також написали і захистили перед спільною міжнародною комісією магістерський диплом, отримують два дипломи – український державного зразка і Варшавського університету. Таким чином, багато випускників кафедри стають не тільки сильними фахівцями-істориками, але й знавцями щонайменше двох іноземних мов – англійської та польської – та учасниками двох академічних традицій – могилянської та варшавської.

 

З 2012 року на кафедрі діє спеціалізація «Юдаїка», заснована спільно НаУКМА та Асоціацією єврейських організацій та общин України (Ваадом) України. Студенти, які обрали цю спеціалізацію, окрім нормативних історичних курсів, опановують вибіркові курси з єврейської історії та культури. У травні 2018 року відкрито нову освітньо-наукову програму «Юдаїка». Маґістранти програми «Юдаїка» вивчають єврейські мови іврит і їдиш, а також арамейську за вільним вибором. Найуспішніші студенти, які досліджують юдаїку, мають змогу влітку стажуватися в Єрусалимському університеті. Детальніше з навчальним планом кафедри можна ознайомитися за посиланням.

З анотаціями курсів можна ознайомитись тут.

 

1) Освітньо-наукова програма «Історія»

Керівник – Шліхта Наталія Василівна,

PhD, кандидат історичних наук, доцент

тел.(044) 425-60-06, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освітньо-наукова програма «Історія» другого (магістерського) рівня готує дослідників української історії та європейської історії від ранньомодерного часу до сучасності. Мета підготовки істориків у НаУКМА, з одного боку, визначається затребуваністю у висококваліфікованих фахівцях з історії, які володіють найновішим методологічним інструментарієм, є інтегрованими в міжнародну наукову спільноту, а також здатні вивести історичну науку з-під випливу радянської історіографії, в якому та все ще перебуває, сприяти її методологічному оновленню. З іншого боку – потребою українського суспільства у професіоналах зі знанням іноземних мов, загальногуманітарною підготовкою, здатними критично мислити, аналізувати явища минулого і сучасного, опрацьовувати великі обсяги різнорідної інформації, писати різножанрові тексти тощо. Мета визначає зміст підготовки фахівців-істориків у НаУКМА на перетині конкретно-історичного і загальногуманітарного знання і компетентностей, а також ґрунтовної мовної підготовки.

 

Навчання проводиться у формі лекцій та науково-дослідних семінарів із наголосом на діалогічній формі співпраці викладач – студент. Висока якість освітнього процесу забезпечується завдяки високваліфікованому викладацькому складу кафедри історії, залученню до викладання провідних фахівців з інших навчальних закладів та інститутів НАН України, а також провідних зарубіжних фахівців; участі кафедри в міжнародних освітніх і наукових проектах, а також співпраці із зарубіжними вишами. До викладання регулярно залучаються гостьові професори (Великої Британії, Італії, США, Португалії, Франції та ін.), які мають досвід роботи в європейських та американських університетах.

 

Випускники магістерської програми, які отримали ґрунтовні фахові знання, виявили аналітичні здібності, успішно сформували загальні і спеціальні компетентності, що засвідчено участю в конференціях, публікаціями в наукових виданнях, мають змогу продовжити навчання в аспірантурі НаУКМА, а також інших вітчизняних і зарубіжних вишах. Маючи ґрунтовну не лише історичну, але й ширше гуманітарну, освіту, добру мовну підготовку, навички опрацювання великих обсягів інформації і написання ґрунтовних і значних за обсягом різножанрових текстів, випускники освітньо-наукової програми «Історія» роблять успішну кар`єру як історики-науковці і викладачі, журналісти, перекладачі, працівники освітньої сфери, PR-менеджери, дипломати, архівісти, аналітики тощо.

 

Магістерська освітньо-наукова програма «Історія» у питаннях і відповідях.

Хто може подавати документи для вступу на маґістерську програму з історії?

Будь-хто за умови попереднього здобуття ступеня освіти «Бакалавр» вищого навчального закладу III–IV рівня акредитації.

Докладніше про «Правила прийому у 2018 році» дивіться тут.

 

Для кого створена маґістерська програма з історії?

Програма розроблена для тих, хто має азарт до минулого, вміє або хоче навчитися ставити до нього питання і шукати на них відповіді.

Наші студенти – це ті, хто цінують інтелектуальну свободу, палкі дискусії, наукову етику і професійність академічного життя. Це також ті, хто люблять багато читати і бути на «ти» з міжнародною професурою. Усі разом ми створюємо простір свободи, в якому плекається індивідуальний шлях кожного студента. Тож, якщо ви хочете покращити свої знання з історії, протестувати дискусійні навички в конкурентному середовищі, навчитися добре писати кількома мовами, весело і насичено провести два наступних роки в могилянській спільноті, збагатитися контактами видатних професорів, експертів і просто класних людей – тоді ви наш студент!

 

У чому полягає відмінність між могилянською програмою та іншими магістерськими програмами з історії?

Наша перша відмінність – це викладачі. Вони не вчать вас як належить розуміти факти, а заохочують ставити питання і шукати на них ваші власні відповіді. Наші викладачі максимально відкриті до студентів, з ними ви зможете сміливо дискутувати на професійні теми, отримувати сприяння у вашій інтеґрації в західний академічний світ. Сама програма побудована таким чином, щоб надати маґістрантам найактуальніші теоретичні знання та практичні навички. Цього ми значною мірою досягаємо і завдяки індивідуальній роботі наукових керівників з кожним студентом. При цьому усі наші студенти завжди самостійно обирають тему наукового дослідження, а це вже гарантія того, що пишуть вони справді оригінальні, самостійні та неймовірно цікаві тексти. Разом з тим, у наших заняттях ми враховуємо й нові тенденції часу – «навчання протягом життя» (“life long learning”), а тому даючи якісну фундаментальну освіту, мотивуємо наших студентів до постійного самовдосконалення. Це запорука того, що після завершення університету, студенти досягають успіху в найрізноманітніших сферах, починаючи від університетського викладання і музейної сфери і завершуючи журналістикою та політичним аналізом.

Окрім того, навчаючись у нас, студенти також можуть отримати диплом маґістра східноєвропейських студій Варшавського університету.

 

Які дисципліни викладаються на магістерській програмі?

Дисципліни поділені за трьома блоками: нормативні та вибіркові історичні дисципліни та блок вільного вибору. Нормативні дисципліни присвячені теорії та практиці історичної науки, вивченню сучасної історіографії, методології історичних досліджень та методикам роботи з різними типами і видами джерел. Водночас курси в рамках блоку вибіркових дисциплін – це вже можливість вдосконалити своє знання в рамках вужчого історичного напрямку або спеціалізації: історії дипломатії, історії ідей, урбаністики, студій пам’яті тощо. Окрім того, маґістранти навчатимуться написанню наукових текстів українською та англійською мовами і покращуватимуть свої розмовні навички під час щотижневих занять з англійської мови. Також наша кафедра заохочує студентів записуватися за інтересами на курси, що пропонують інші маґістерські програми в межах блоку дисциплін вільного вибору. Після опанування навчальних курсів, маґістранти зможуть брати участь не тільки в наукових конференціях, але також в різних публічних дискусіях, давати інтерв’ю ЗМІ, розробляти концепції музейних виставок, писати аналітичні записки з історичної проблематики, яка завжди затребувана суспільством. Адже до прочитання їм даватимуться найкращі тексти, а під час семінарських дискусій вдосконалюватиметься аргументація.

 

Що потрібно для отримання диплому Варшавського університету?

Кафедра історії НаУКМА підписала угоду з Центром східноєвропейських студій Варшавського університету у 2010 році. Відповідно до неї, маґістранти кафедри, які хочуть отримати два дипломи – НаУКМА та Варшавського університету, повинні окрім нормативних, прослухати такі курси: «Польська мова для істориків», «Польща в історії, культурі та в літературі», «Історія польсько-українських взаємин у 20 ст.», «Історія країн Центрально-Східної Європи (1989-2007)» (опанувати ці курси можуть й інші студенти, які не подаються на програму Варшавського університету). Наприкінці першого року навчання студенти проходять співбесіду, за результатами якої вони остаточно зараховуються на програму. Протягом першого семестру другого року навчання вони навчаються у Варшаві, де відвідують курси польських професорів і працюють над дипломними роботами. Тема дипломних робіт має стосуватися періоду ХІХ – ХХ ст., їхня ж географія – Центрально-Східної Європи. Кожен студент має двох наукових керівників – від нашої кафедри та від Варшавського університету відповідно.

Наприкінці навчального року студенти подають одну дипломну роботу, написану двома мовами: українською та польською. Захисти дипломних робіт відбуваються в НаУКМА перед спільною комісією звикладачів нашої кафедри та професорів Варшавського університету.

 

Наскільки великим є навантаження студентів?

Тижневе навантаження на студентів магістерської програми складає не більше 18 годин. Розклад складено таким чином, щоб щонайменше два дні були вільними від аудиторних занять. Тож, студенти навчаються лише протягом трьох днів щотижня.

 

Яким чином кафедра сприяє отриманню практичних навичок?

Викладачі кафедри, окрім багатого академічного досвіду, мають практичний досвід публічної та проектної діяльності, роботи в аналітичних центрах, різних установах. Вони часто заохочують студентів до організації різноманітних заходів, чим сприяють розвитку комунікативних навичок та відповідальності, вмінню приймати самостійні рішення і вирішувати посталі проблеми. Викладачі кафедри також займаються розвитком Центру польських та європейських студій НаУКМА, що став знаною у Києві платформою проведення публічних заходів, презентацій книжок, дискусій. Водночас, кафедра розвиває співпрацю з випускниками, які залучаються до проведення тренінгів, семінарів та воркшопів, які сприятимуть успішному працевлаштуванню після закінчення університету.

 

У чому переваги випускників маґістерської програми?

Наші випускники – це молоді дослідники, які вміють і знають, як писати якісні ґрунтовні дослідницькі тексти, стають фаховими істориками, володіють кількома мовами, мають хороші комунікативні навички. Все це робить їх конкурентоспроможними як в академічному, так і в неакадемічному середовищах. Про це свідчать й їхні подальші успішні кар’єри. Так, щороку наші студенти виграють у конкурсах і продовжують навчання на PhD програмах в провідних університетах світу. Щороку ми також маємо один з найвищих конкурсів на одне аспірантське місце по університету. Вже рік успішно функціонує кафедральна PhD програма з історії. Ті ж, хто обирають неакадемічну кар’єру, розбудовують аналітичні центри, стають експертами і журналістами, мандрівниками і підприємцями.

 

Відгуки випускників про кафедру історії можна подивитись на нашому youtube-каналі .

З діяльністю студентського наукового товариства “Potluck” можна ознайомитись тут .

Ліцензійний обсяг – 30 місць.

Цьогорічна кількість місць державного замовлення буде оприлюднена Міністерством освіти і науки України найближчим часом.

Річна вартість навчання за контрактом на освітньо-науковій програмі «Історія» становить 22 000 грн.

Хочеш дізнатися більше? Слідкуй за нашою сторінкою на Facebook Ми пропонуємо тільки цікаві курси і лише якісну поглиблену історичну освіту!

 

2) Освітньо-наукова програма «Юдаїка» 

Співкерівник – Хамрай Олексій Олександрович,

доктор філологічних наук, доцент

тел.: (044) 425-60-06

 

Співкерівник – Черноіваненко Віталій Віталійович,

кандидат історичних наук, доцент

тел.: (044) 425-60-06

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. '; document.write(''); document.write(addy_text31531); document.write('<\/a>'); //-->\n Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Веб-сторінка

Фейсбук

Youtube-канал

 

Маґістерська освітньо-наукова програма «Юдаїка» – перша подібна програма в Україні, заснована 2012 року спільно НаУКМА і Асоціацією єврейських організацій та общин України (Ваад України) задля поглиблення розвитку академічних студій з юдаїки в Україні.

Програму координують кафедра історії НаУКМА та Українська асоціація юдаїки.

Програма покликана на професійному і сучасному рівні готувати фахівців із єврейської історії та культури. Програма надає ґранти (включно з оплатою за навчання і гуртожиток та стипендією) і проводить конкурси на стажування в Єрусалимському університеті.

 

Навчання на програмі триває два роки. Маґістранти опановують різні історичні дисципліни, слухають курси з юдаїки, вивчають єврейські мови іврит і їдиш, а також арамейську за вільним вибором. Випускники отримують диплом маґістра історії (юдаїки) НаУКМА. Програма всіляко сприяє студентам в отриманні стажування за кордоном. Крім вивчення різноманітних дисциплін, маґістранти проходять архівно-музейно-бібліотечну практику в установах Києва та Львова, безпосередньо знайомляться з матеріальною спадщиною євреїв України та набувають практичних навичок дослідницької роботи з відповідними матеріалами.

 

Найуспішніші студенти програми мають змогу влітку стажуватися в Єрусалимському університеті. Учасники стажування в Ізраїлі працюють у бібліотеках і архівах над власними дослідженнями, а також отримують консультації від ізраїльських фахівців. До важливих і пріоритетних завдань програми належить співпраця з кращими світовими центрами юдаїки і насамперед – Єврейським університетом в Єрусалимі, провідним ізраїльським закладом вищої освіти, який входить до рейтингу 100 найкращих університетів світу.

 

Також академічними партнерами програми є Меморіальний музей Голокосту США, Монреальський університет, Єврейська теологічна семінарія Америки, Яґеллонський університет, Український католицький університет, Центр міської історії (Львів), Національний університет «Острозька академія» та інші установи. На програмі працюють викладачі кафедри історії НаУКМА і запрошені лектори, як українські (спеціалісти з різних галузей юдаїки, у тому числі й випускники Могилянки), так і закордонні.

Провідні дослідники й експерти з єврейських студій із Ізраїлю, США, Канади і країн Європи читають міні-курси та публічні лекції, щоб студенти могли ознайомитися з сучасною методологією та дослідницькими підходами в галузі академічної юдаїки.

 

Навчальні курси з юдаїки

Запрошені лектори (2012–2018)

Відгуки і досягнення випускників програми

 

Ліцензійний обсяг – 10 контрактних місць.

Річна вартість навчання за контрактом на освітньо-науковій програмі «Юдаїка» становить 29 000 грн.

Професорсько-викладацький склад

Завідувачка

Шліхта Наталія Василівна,

доктор філософії в галузі історії, кандидат історичних наук,

доцент, випускниця НаУКМА

5 корпус, кімн. 116,

тел.: (044) 425-60-06,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідний спеціаліст

Сірош Тетяна Василівна

5 корпус, кімн. 113,

тел.: (044) 425-60-06,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Арістов Вадим Юрійович,

старший викладач, кандидат історичних наук, випускник НаУКМА (Інститут історії України НАН України)

 

Бажан Олег Григорович,

кандидат історичних наук, доцент (Інститут історії України НАН України)

 

Балабушевич Тетяна Аркадіївна,

кандидат історичних наук, доцент

 

Батанова Тетяна Олександрівна,

старший викладач, випускниця НаУКМА (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського)

 

Бетлій Олена В’ячеславівна,

кандидат історичних наук, доцент, випускниця НаУКМА 

 

Бубенюк Олег Борисович,

доктор історичних наук, професор (Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України)

 

Галенко Олександр Іванович,

кандидат історичних наук, доцент (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України)

 

Гірік Сергій Іванович,

кандидат історичних наук, старший викладач (Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво")

 

Гломозда Костянтин Юхимович,

кандидат історичних наук, доцент

 

Гнатюк Олександра,

доктор габіліьлваний (dr hab), професор (Варшавський університет, Польща)

  

Григор’єва Тетяна Юріївна,

кандидат історичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

 

Гриневич Владислав Анатолійович,

доктор політичних наук (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України)

 

Диса Катерина Леонідівна,

доктор філософії в галузі історії (PhD), кандидат історичних наук, доцент, випускниця НаУКМА

 

Довженко Надія Дмитрівна,

старший викладач

 

Залізняк Леонід Львович,

доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України)

 

Затилюк Ярослав Володимирович,

старший викладач, кандидат історичних наук, випускник НаУКМА (Інститут історії України НАН України)

 

Кірсенко Михайло Володимирович,

доктор історичних наук, професор

 

Малахова Катерина Вікторівна,

кандидат філософських наук, старший викладач (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)

 

Орел Юлія Володимирівна,

кандидат історичних наук, старший викладач (Центральний державний історичний архів України)

 

Отрощенко Віталій Васильович,

доктор історичних наук, професор (Інститут археології НАН України)

 

Сергєєва Ірина Анатоліївна,

кандидат історичних наук, доцент (Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського)

 

Сидорчук Таїсія Михайлівна,

кандидат історичних наук, старший викладач (Музей НаУКМА)

 

Синиця Євген Валентинович,

кандидат історичних наук, старший викладач (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 

Скальський Віталій Валерійович,

кандидат історичних наук, старший викладач (Інститут історії України НАН України)

 

Старченко Наталія Петрівна,

доктор історичних наук, доцент (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України)

 

Тесленко Ігор Анатолійович,

кандидат історичних наук, доцент, випускник НаУКМА

 

Третякова Олена Василівна,

старший викладач

 

Туров Ігор Вікторович,

доктор історичних наук, доцент (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України)

 

Хамрай Олексій Олександрович,

співкерівник спеціалізації «Юдаїка» МП «Історія», доктор філологічних наук, доцент (Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України)

 

Хоменко Ольга Анатоліївна,

доктор філософії в галузі історії, кандидат історичних наук, доцент

 

Черноіваненко Віталій Віталійович,

співкерівник спеціалізації «Юдаїка» МП «Історія» кандидат історичних наук, доцент, президент Української асоціації юдаїки, випускник НаУКМА

 

Шандра Валентина Степанівна,

доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури (Інститут історії України НАН України)

 

Яковлева Ольга Михайлівна,

старший викладач

 

Яковенко Наталія Миколаївна,

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

Яременко Максим Васильович,

кандидат історичних наук, професор

 

 

Міждисциплінарна сертифікатна програма з юдаїки

Міждисциплінарну сертифікатну програму з юдаїки (The Interdisciplinary Certificate
Program for Jewish Studies at Kyiv-Mohyla Academy) створено 2003 року спільно
Національним університетом “Києво-Могилянська академія” та Всеукраїнською спілкою громадських організацій “Асоціація єврейських організацій і громад України” (ВААД України). Програма належить до кафедри історії Факультету гуманітарних наук НаУКМА і розрахована на студентів НаУКМА та інших вищих навчальних закладів Києва.

До основних завдань програми належать:

 • Відродження традицій вивчення юдаїки в Києво-Могилянській академії.
 • Створення сучасного науково-навчального центру академічної юдаїки. Ця потреба зумовлена зростанням ролі юдаїки в науковому процесі провідних університетів світу. Юдаїка належить до невід’ємних складових цього процесу та є важливим фактором формування гуманітарної культури.
 • Залучення студентів НаУКМА та інших університетів Києва (як вільних слухачів) до вивчення різних галузей юдаїки (єврейські мови, класичні тексти, історія і культура євреїв тощо).

Сприяння кар’єрному розвиткові тих студентів і випускників програми, які обрали юдаїку за фаховий напрям (незалежно від спеціалізації).

Викладачі

Ігор Туров
Кандидат історичних наук. Науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. 1994 р. закінчив Інститут країн Азії і Африки Московського державного університету. У 1996-1997 і 2001-2002 рр. у Єврейському університеті в Єрусалимі вивчав Кабалу і рабинську літературу в департаментах талмудознавства і єврейської думки. У 1998 р. захистив дисертацію на тему «Ставлення до неєвреїв у мідрашах палестинських амораїв» в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України. Співкерівник і викладач Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА (викладає п?ять курсів). Автор низки публікацій, присвячених дослідженню класичної рабинської літератури і хасидизму, та декількох монографій («Ставлення мудреців Тадмуду до неєвреїв за палестинськими мідрашами», «Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением»).
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Тетяна Батанова

Закінчила Центрально-європейський університет у Будапешті (маґістр історії Центрально-Східної Європи, 2008) та НаУКМА (маґістр історії, 2007). Випускниця Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки (2007). Навчалася на літній програмі з вивчення їдишу та єврейської культури в Нью-Йоркському університеті (2006), стажувалася в рамках програми «Ешнав» у Єврейському університеті в Єрусалимі (2008). Викладачка Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА (курси «Їдиш», «Історія євреїв Європи Нового часу»). Аспірантка Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Наукові інтереси: українсько-єврейські відносини 1917-1920-х років, єврейська культура та їдиш.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Роман Біляшевич

Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія», маґістр культурології. Викладач кафедри філософії Міжнародного Соломонового університету й Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА (курс «Епоха Другого храму і виникнення християнства»). Стажувався рік у Швеції на програмі «Пайдейя» і двічі в рамках програми «Ешнав» у Єврейському університеті в Єрусалимі. Наукові інтереси: біблійна герменевтика, епоха Другого храму і раннє християнство.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Олег Бубенок

Закінчив історичний факультет Харківського державного університету. Науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України. У 2006 р. захистив докторську дисертацію (тема: «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об?єднань Євразійського степу»). Стажувався в Центрально-європейському університеті в Будапешті (2002) та Єврейському університеті в Єрусалимі (2003). Викладач Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА (курс «Історія хозар») та кількох столичних вузів. До наукових інтересів належать історія хозар, історія номадів, історія і етнографія Північного Кавказу. Автор численної кількості публікацій та декількох монографій («Ясы и бродники в степях Восточной Европы», «Аланы-асы в Золотой Орде»).
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Сергій Гурбич

Викладач івриту і літератури мовою іврит. Почав викладати на курсах івриту 1994 р. в Єврейському аґенстві «Сохнут». Нині працює в Ізраїльському культурному центрі при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, Міжнародному Соломонові університеті й «Києво-Могилянській академії». Паралельно займається перекладацькою діяльністю. З-поміж найбільш значущих проектів – «Рамкова конвенція із захисту національних меншин» (переклад на іврит), «Голокост і пам'ять» (переклад з івриту) тощо. До сфери професійних інтересів належать івритомовна поезія ХХ ст., єврейська традиція, історія євреїв України.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ростислав Димерець

Закінчив історичні факультети Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і Центрально-європейського університету (Будапешт). Кандидат філософських наук (тема дисертації: "Концепція влади у філософії Б. Спінози"), доцент кафедри філософії Міжнародного Соломонового університету. Викладач Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА (курси "Середньовічна єврейська філософія" та "Сучасна єврейська філософія"). Автор більш ніж 20 наукових публікацій.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ірина Сергеєва

Закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Працювала в Інституті археології НАН України. З 1990 р. очолює Відділ фонду юдаїки Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Кандидат історичних наук (тема: «Археографічний опис єврейських декорованих рукописів 18 – першої половини ХХ ст.». З 1994 по 2000 рр. викладала в Міжнародному Соломонові університеті, з 2003 – на Міждисциплінарній сертифікатній програмі з юдаїки НаУКМА (автор курсу «Матеріальна культура євреїв Східної Європи»). Викладач на літніх школах, організованих Центром «Сефер» (Москва), а також на школах у Варшавському і Центрально-європейському університетах. Автор двох монографій («Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского», у співавторстві з О. Канцедікасом; «Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В. Вернадського») і більше 60 статей.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Олексій Хамрай

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка (1986), факультет романо-германської філології. Кандидат філологічних наук (тема дисертації: «Формалізований аналіз початків єврейських рукописів»). Старший науковий співробітник Інституту сходознавства імені А. Кримського НАН України. Викладач Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА («Біблійна текстологія», «Іврит наукових текстів»). Коло наукових інтересів: теорія граматики, семітологія, арабістика, гебраїстика. Автор більше 30 наукових праць і монографії «Обмеження структури арабської граматики».
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Віталій Нахманович

Закінчив історичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (1994). Провідний науковий співробітник Музею історії м. Києва, відповідальний секретар Громадського комітету для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, член редколегії наукового часопису "Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі", член Наукової ради з проблем національних відносин при НАН України, експерт Конгресу національних громад України. Автор десятків наукових, науково-публіцистичних і публіцистичних статей, присвячених історії євреїв, Голокосту, Другої світової війни, юдаїзму, етнонаціональним проблемам у сучасній Україні. Укладач та редактор наукових збірок за зазначеною тематикою. Викладач Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки НаУКМА (курси «Історія євреїв на українських землях і українсько-єврейські взаємини в історичній ретроспективі», «Українська візія наукових та світоглядних проблем історії Голокосту»).


Тамара Жук

Співробітниця Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства при НаУКМА. Випускниця Міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки (2007). Навчалася на літній програмі з вивчення їдишу та єврейської культури в Нью-Йоркському університеті (2007), стажувалася в рамках програми «Ешнав» у Єврейському університеті в Єрусалимі (2009). Брала участь у конференціях, школах та семінарах в Україні, Росії, Румунії, Ізраїлі. Наукові інтереси: єврейська культура та література, мова їдиш.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотації курсів

Іврит для початківців

1-3 семестр.,4 год./тиж., 2 заліки + 2екзамени, 10 кредитів


Курс передбачає загальне ознайомлення з граматикою івриту (як сучасного, так і класичного), формування мовленнєвих навичок, навичок читання і письма, а також роботи зі словником. Упродовж курсу планується прослуховування і лігвістичний розбір ізраїльських пісень, читання фрагментів із Біблії, сучасної єврейської поезії, адаптованих статей з ізраїльської преси. Лінгво-країнознавчий компонент містить у собі засвоєння визначеного програмою кола безеквівалентної лексики, яка відображає національну специфіку культури й побуту єврейського народу, знайомство з національними особливостями мовленнєвої і немовленнєвої поведінки.


Іврит середнього рівня

4-4д. семестр., 6 год./тиж., 2 екзамени, 6 кредитів


Курс передбачає поглиблене вивчення граматики івриту, розвиток мовленнєвих навичок до рівня, що надає змогу підтримувати вільну бесіду на суспільно-побутові теми; навичок усного й письмового літературного перекладу; навичок роботи з текстом задля орієнтування в ізраїльському сегменті Інтернету, читання зі словником ізраїльської періодики і художньої літератури, класичних текстів та архівних документів. Упродовж курсу формуватимуться й навички сприйняття текстів на слух, що дозволить розуміти сучасні художні й анімаційні фільми мовою іврит та програми ізраїльського телебачення.


Їдиш

4-5 семестр., 2 год./тиж., 2 заліки +1екзамен, 3 кредити.


Зазначений курс є інтенсивним і розрахований на студентів другого року навчання, які вже прослухали і склали “Іврит для початківців”. Він передбачає вивчення граматичних і лексичних основ мови їдиш, а також набуття студентами активних навичок читання, письма та мовлення. Протягом навчання студенти матимуть можливість ознайомитися з історією мови і культурними надбаннями єврейського народу, створеними мовою їдиш. Наприкінці курсу планується читання оригінальних документів і рукописів мовою їдиш з тим, аби студенти могли в подальшому застосовувати мову у своїх наукових дослідженнях.


Єврейська література мовою їдиш

1 ceм., 2 год./тиж


Зазначений курс розрахований на студентів, які прослухали “Іврит для початківців” та прослухали або слухають “Їдиш”. В рамках курсу буде запропонований огляд літератури мовою їдиш: класичної (Менделе-Мойхер Сфорім, Шолом-Алейхем, І.-Л. Перец), довоєнної (І. Б. Зінгер, Д. Гофштейн, У. Ц. Грінберг, І. Мангер, А. Гланц-Лейелес, Я. Глатштейн) та післявоєнної радянської (Д. Гофштейн, І. Фефер, Л. Квітко, М. Талалаєвський та ін.), американської й ізраїльської. Курс передбачає практичні заняття з читання уривків прози та поезії авторів, а також рукописних документів. Також курс включає знайомство з перекладами відомих письменників українською та іншими мовами.


Іврит наукових текстів

5семестр., 4 год./тиж., залік, 3 кредити


Зазначений курс має практичний характер і призначений для студентів, що освоїли мову іврит на початковому і середньому рівнях і бажають здобути навички роботи з науковими публікаціями, що виходять у сучасному Ізраїлі, мовою академічного івриту. Головна мета – досягти розуміння наукових текстів у тих галузях знань, які складають основу спеціальності студента. Разом із тим до курсу включено лексику і термінологічні словосполучення, притаманні текстам загальноосвітньої тематики, зокрема з математики, фізики, хімії та біології.


Вступ до єврейських класичних текстів

1-2 семестр, 3 год./тиж.,2 екзамени, 3 кредити


У цьому курсі увага зосереджується довкола історії виникнення і змісту найбільш авторитетних релігійних текстів юдаїзму (Біблія, праці талмудичного корпусу, середньовічні равинські повчальні тексти, збірки законів, містичні твори). Крім того, курс містить матеріал з історії євреїв і становлення їхньої релігійної традиції. Варто підкреслити, що пропонований курс є загальним вступом до вивчення єврейської цивілізації, необхідним для майбутніх фахівців у будь-якій із галузей академічної юдаїки.


Вступ до історії євреїв: від давнини до Нового часу

1-2 семестр, 3 год./тиж., екзамен,3 кредити.


Курс знайомить з історією євреїв Близького Сходу, Середземномор’я та Європи в хронологічних межах XIII ст. до н. е – кінця XVIII ст. Основні тематичні блоки, що висвітлюються в пропонованому курсі, такі: (1) історія стародавньої єврейської держави; (2) єврейські громади Палестини й Месопотамії часів античності; (3) євреї мусульманського світу в VII–XII ст.; (4) історія єврейських громад Європи в середні віки та ранньомодерну епоху. Особлива увага в курсі приділяється огляду сучасних західних та ізраїльських досліджень щодо пропонованих тем.


Курс знайомить з історією євреїв Близького Сходу, Середземномор’я та Європи в хронологічних межах XIII ст. до н. е – кінця XVIII ст. Основні тематичні блоки, що висвітлюються в пропонованому курсі, такі: (1) історія стародавньої єврейської держави; (2) єврейські громади Палестини й Месопотамії часів античності; (3) євреї мусульманського світу в VII–XII ст.; (4) історія єврейських громад Європи в середні віки та ранньомодерну епоху. Особлива увага в курсі приділяється огляду сучасних західних та ізраїльських досліджень щодо пропонованих тем.


Епоха Другого Храму і виникнення християнства

2д.семестр., 4 год./тижекзамен, 2 кредити


Особлива увага зосереджується на ознайомленні з основними підходами до вивчення зазначеного періоду. Методи дослідження текстів Євангелій: метод аналізу редакцій, метод аналізу традицій, метод аналізу форм та інші методи. Синоптична проблема і гіпотеза Quelle. Версії Testimonium Flavianum. Еволюція методології досліджень раннього християнства у другій половині ХХ ст. Значення сувоїв Мертвого моря для аналізу історико-культурного контексту раннього християнства. Д. Флюссер та Єрусалимська школа. “Третій пошук” і його підходи до вивчення питання.


Історія євреїв Європи Нового часу

2 д. семестр., 4 год./тиж., залік, 2 кредити


Вказаний курс, що охоплює період від кінця ХVIII до початку 30-х років ХХ ст., має на меті надати студентам ґрунтовний виклад процесу трансформації традиційного єврейського суспільства, для якого затісними стали межі гетто, у бік емансипації та інтеґрації в суспільства країн Європи. Цей процес, що став можливим завдяки усвідомленню його необхідності як в єврейському середовищі, так і серед правлячих еліт європейських країн, породив величезні очікування та надії, але водночас викликав і спротив консервативних кіл з обох боків. Він не тільки явив світові «єврея-громадянина», але й сприяв «модернізації» антисемітських поглядів і теорій аж до закладення підвалин їхньої крайньої форми – «остаточного розв’язання єврейського питання».Достатньо уваги в курсі приділяється зміні правового статусу й історичній демографії єврейського населення, його ролі в соціальній структурі, економічному, політичному та культурному житті країн Європи. Методологічно курс спирається на порівняльний аналіз зазначених вище процесів і ґрунтується на здобутках класичних та сучасних історіографій.


Історія сіонізму і Держави Ізраїль

3 семестр, 3 год./тиж., залік, 2 кредити.


Пропонований курс поділяється на дві частини – переддержавний період (1881–1948) і власне державний (від 1948 р. по сьогодення).Перша частина передбачає з’ясування феномену сіонізму, його витоків та історичної зумовленості, причин сприйняття/несприйняття єврейськими громадами, ставлення до нього правлячих еліт Європи. Простежується зв’язок єврейського національного руху з аналогічними європейськими рухами ХІХ ст., аналізується становище єврейських громад Ерец-Ісраель до і після Першої світової війни – в умовах алії та національного руху в період британського мандату.У другій частині курсу здійснюється огляд політичного, соціально-економічного й культурного розвитку Держави Ізраїль, розглядаються особливості формування основних векторів її зовнішньої політики. Окрема увага акцентується на проблематиці арабо-ізраїльського конфлікту і питанні «окупованих територій». З’ясовуються провідні тенденції сучасного розвитку Ізраїлю і специфічні риси повсякденного життя ізраїльтян.


Українсько-єврейські взаємини в історичній ретроспективі

3-4 семестр, 3 год./тижд., екзамен,3 кредити.


Курс знайомить із багатовіковою історією українсько-єврейських взаємин на землях, що складають територію сучасної України, хронологічно починаючи з часів Київської Русі. Українсько-єврейські взаємини розглядаються як на тлі аналізу найбільш контроверсійних періодів у взаєминах двох народів, так і в часи відносної стабільності. Аналізуються природа й причини виникнення багатьох стійких історичних стереотипів масової свідомості у сприйнятті обома народами один одного та їхні впливи на формування національних історіографій. Суттєва увага приділяється правовому статусу й історичній демографії єврейського населення України, ролі євреїв в економічному житті та соціальній структурі суспільства. Методологічно курс спирається на порівняльний аналіз здобутків класичних і сучасних історіографій: української (у тому числі й діаспорної), єврейської (зокрема ізраїльської і американської), польської та російської. Такий підхід сприяє відходу від націоцентричних реконструкцій історичного минулого й забезпечує неупереджений аналіз подій і явищ.


Історія хозар

2д. семестр, 4 год./тиж., залік, 2 кредити


Курс присвячено етнічній і політичній історії юдеїв-прозелітів тюркського походження в добу раннього Середньовіччя, відомих під традиційною назвою “хозари”. Мета курсу – показати історію юдейських громад Східної Європи та Північного Кавказу в період існування Хозарського каганату – першої імперії на заході Євразійського степу напередодні виникнення держави Русь. Умовно курс поділяється на дві частини: доюдейську та юдейську історію хозар. У першій частині розглядається проблема походження хозар, становлення держави Хозарський каганат, арабо-хозарські війни тощо. Друга частина є головною, оскільки в ній головну увагу приділено питанням часу і обставин прийняття хозарами юдаїзму, релігійної толерантності хозар, системи двовладдя в каганаті, взаєминам хозар із християнською Візантією та Руссю, проблемі участі хозар в етногенезі євреїв Східної Європи та Кавказу та ін. Важливе місце у викладанні курсу приділяється також питанням джерелознавчої бази хозарознавчих студій та історіографії хозарського питання. Курс розраховано не лише на тих, хто цікавиться історією юдейських громад Східної Європи, а й на тих, хто прагне глибше познайомитися з питаннями передісторії Русі, історії ранньосередньовічної Візантії та номадів Євразійського степу.


Українські євреї в добу Голокосту

4д. семестр, 4 год./тиж., екзамент, 2 кредити


Мета курсу – донести до студентів у систематизованому вигляді матеріал з історії українських євреїв у роки Другої світової війни (у контексті геноциду європейського єврейства в часи нацистського панування в Європі) і пов’язану з Голокостом наукову і морально-етичну проблематику. У курсі розкривається фактичний бік знищення європейського єврейства і внутрішня логіка Катастрофи, здійснюється спроба усвідомлення світоглядної проблематики Голокосту і його наслідків. Центральне місце приділено долі євреїв України в період нацистської окупації. Які риси Голокосту в Україні є загальними, які особливими? Як відбувалося знищення українського єврейства, і як події на теренах України вплинули на формування загальної політики нацистів щодо “єврейського питання” в Рaйху? Як вплинув Голокост на українське суспільство, та яку позицію воно займало щодо “остаточного розв’язання”? Нарешті, як українські євреї реагували на переслідування? Обговорюються також питання наслідків Голокосту і його вплив на післявоєнне життя українських євреїв та суспільства загалом.


Матеріальна культура євреїв Східної Європи

4 семестр, 3 год./тиж., екзамен, 2 кредити


Упродовж століть на теренах Східної Європи, зокрема України, здебільшого в невеликих містечках і містах, проживали численні єврейські громади, що залишили по собі численні пам’ятки сакрального мистецтва та побуту. Величезний вплив на ці громади та їхню культуру справляла єврейська традиція. Вона регламентувала не тільки правила будівництва і художнього оздоблення сакральних об’єктів (синагоги, релігійні навчальні заклади, надгробки, спеціальні споруди, безпосередньо пов’язані з релігійними традиціями та відправами), але й особливості будівництва побутових об’єктів і житла. Зазначений курс знайомить студентів із характерними рисами єврейських пам’яток Східної Європи, представляє великий обсяг наочного матеріалу, узагальнює сучасні дослідження єврейської культури і мистецтва, включає базові знання з історії єврейських громад Східної Європи вказаного реґіону.


Містичні віровчення євреїв у середні віки: вибрані теми

4 семестр, 2 год./тиж.,екзамен, 3 кредити


Курс присвячений огляду містичних віровчень, що впродовж століть панували в єврейських громадах Середземномор’я та Європи. Головна увага приділяється провідним містичним школам середньовічної Іспанії, Франції та Палестини, а також впливу єврейської містики на формування культури християнської Європи. Важливою складовою зазначеного курсу є ознайомлення студентів із здобутками сучасних дослідників єврейської містики.


Релігійна єврейська думка Східної Європи (XVIII–XIX ст.)

2д – 3 семестр., 2 год./тижд., екзамен, 3 кредити


У пропонованому курсі головним чином розглядаються питання виникнення і розвитку релігійно-містичного руху під загальною назвою хасидизм. Ця течія юдаїзму народилася в Україні в середині XVIII ст. і впродовж короткого часу завоювала велику кількість прихильників в майже усіх єврейських громадах Східної Європи. У курсі здійснюється змістовний огляд історії та віровчення хасидів. Поряд з цим певна увага приділяється аналізу діяльності литовських равинів і містиків – головних ідейних супротивників хасидизму. Курс передбачає ознайомлення з класичними і найсучаснішими дослідженнями з порушеної проблематики, частину з яких складають власні дослідження автора курсу.


Єврейські класичні тексти (науково-дослідний семінар)

4- 4д семестр, 2/4 год./тиж., залік, 2,5 кредити


Курс розраховано на студентів, які володіють мовою іврит принаймні на середньому рівні. Його мета – навчити студентів самостійно працювати з равинськими текстами часів античності й середніх віків. Курс складається із семінарських занять, присвячених аналізу змісту пропонованих текстів та їхніх мовних особливостей. Основну увагу приділено палестинським коментарям до Біблії V ст. н. е., проте при виборі текстів для семінарів враховуються і побажання студентів, що обрали цей курс.


Середньовічна єврейська філософія

2 семестр, 4 год./тиж., екзамен, 3 кредити


Розглядаються основні напрями середньовічної єврейської філософії: калам, середньовічний неоплатонізм, середньовічний аристотелізм. Головна увага приділяється аналізу сучасних досліджень у галузі єврейської філософії, насамперед щодо вчення таких видатних єврейських філософів Середньовіччя, як Ісаак Ізраелі, Авраам ібн Дауд, Соломон ібн Ґабіроль, Єгуда га-Леві, Маймонід, Бахья ібн Пакуда, Ґерсонід, Хасдай Крескас тощо.


Сучасна єврейська філософія

3 семестр, 4 год./тиж., екзамен, 3 кредити


У курсі здійснюється огляд учення провідних представників єврейської філософії XVII–XX ст.: Б. Спінози, М. Мендельсона, С. Ґірша, Г. Когена, М. Бубера, Ф. Розенцвайґа, А. І. Кука, А. Д. Ґешеля, Й. Д. Соловейчика, Е. Левінаса та ін. Висвітлюються особливості сучасної єврейської філософської проблематики, показується її зв’язок з основними тенденціями розвитку сучасної світової філософії.


Біблійна текстологія

4 семестр, 4 год./тиж., залік, 3 кредити


Розглядаються основні принципи текстологічного дослідження танахічних (старозаповітних) текстів в юдейській та християнській традиціях. Курс знайомить з основними джерелами біблійного тексту, а саме масоретським текстом, самаритянським П’ятикнижжям, давніми перекладами (Септуагінта, тарґуми тощо). Окрема увага приділена джерелознавчому й едиційному аспектам текстологічного дослідження Біблії, історії біблійного тексту та текстуальній критиці. Крім того, одна тема курсу присвячена загальним принципам текстології та історії її розвитку як окремої дисципліни.


Історія євреїв на українських землях і українсько-єврейські взаємини в історичній ретроспективі

3-4 семестр, 3 год./тижд., екзамен,3 кредити.


Курс знайомить із багатовіковою історією єврейського народу на землях, що нині входять до складу Української держави. Хронологічно викладання подій починається з часів античності й доведено до аналізу сучасних процесів, що відбуваються всередині єврейської спільноти. Головну увагу приділено розкриттю змісту та наповнення поняття єврейської цивілізації, зміні парадигм її існування. Єврейську спільноту розглянуто як традиційне суспільство, що живе у визначеному колі особистого та громадського життя, що, разом з тим, підпорядковано метафізичній загальноісторичній меті, яка надихає цілий народ. Кардинальні світоглядні зміни і відповідні історичні процеси, що відбувалися протягом останніх двох сторіч, розглянуто у контексті загальної кризи традиційного суспільства. При цьому історію євреїв на українських землях подано у контексті історії ашкеназійського єврейства і єврейського народу в цілому. Українсько-єврейські стосунки подано у контексті співіснування й зіткнення двох цивілізацій, при цьому розглядаються також зміни у цивілізаційному виборі українського народу. Особливу увагу приділено впливу на становище єврейської спільноти та українсько-єврейські стосунки цілеспрямованої національної і релігійної політики, що її вели держави, до складу яких входили протягом сторіч українські землі.


Українська візія наукових та світоглядних проблем історії Голокосту

4д. семестр, 4 год./тиж., екзамент, 2 кредити


Мета курсу – ознайомити студентів із наявною науковою та світоглядною проблематикою, що виникає при вивченні Голокосту. Розкривається зміст основних історіографічних концепцій та наявних суспільно-політичних міфологем. Історію Голокосту розглянуто у контексті ідеологічної та політичної боротьби XIX – першої половини ХХ ст. Фактографію і хронологію Голокосту розглянуто у системному вигляді, з основною увагою до процесів і інституцій, а не до окремих подій. Голокост на українських землях подано у контексті подій, що відбувалися на всіх окупованих Третім Райхом землях, а також у державах-союзниках нацистської Німеччини. Окрему увагу приділено міжнаціональним стосункам на українських землях напередодні та під час Другої світової війни. Висвітлено роль внутрішньої і зовнішньої політики Радянського Союзу у приході нацистів до влади, у розв’язанні Другої світової війни, загостренні міжетнічного протистояння, зокрема, в Україні. Так само увагу приділено національній ідеології і практичним заходам у цій площині різних течій українського самостійницького руху та збройних формувань, що боролися за незалежність України.


Література мовою ідиш

4 д. семестр, 5 год./тиж.,залік, 2 кредити


Література мовою іврит

4 д. семестр, 5 год./тиж.,залік, 2 кредити


Курс знайомить з найвидатнішими літературними пам’ятками мовою іврит, що належать до різних періодів її розвитку. Формується загальне уявлення про апокрифи й псевдоепіграфи ТаНаХу, Мішну і Талмуд, твори Йосифа Флавія та Філона Олександрійського, середньовічну єврейську поезію і деяких представників середньовічної єврейської філософії, релігійну та філософську літературу доби Просвітництва. Загалом курс має оглядовий характер і не потребує високого рівня знання івриту (більшість текстів буде оглянуто в перекладі).


Гостьовий курс

2д. семестр, 4 год./тиж., залік, 1,5 кредити


Викладають запрошені спеціалісти у галузі юдаїки як з України, так і з-за кордону. Основна мета курсу – поглиблене вивчення історичної літератури, історичної пам’яті та самосвідомості, ознайомлення з новітніми методиками інтерпретації джерел.


Курсова робота

4 семестр, захист тези, 1 кредит


Робота навчального характеру, що засвідчує знання основних засад написання наукового тексту. У ній студент має показати вміння підбирати й осмислювати дослідницьку літературу та джерела з конкретного питання, коректно формулювати мету й реферувати думки попередників та інформацію джерел, логічно будувати й структурувати власний текст, стисло обґрунтовувати висновки, правильно оформлювати науково-довідковий апарат.

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Шандра В. С. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Валентина Шандра; Національна академія наук України, Інститут історії України. – Київ : [Інститут історії України НАН України], 2016. – 340 с., [4] арк. іл. : фот.
 • Яременко М. В. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим Яременко ; [наук. ред. Наталя Яковенко]. – Харків : Акта, 2014. – 531, [1] с. : табл., портр. – Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Гнатюк О. Відвага і страх / Оля Гнатюк ; [пер. з пол. М. Боянівської ; вид.: К. Сігов, Л. Фінберг]. - [Київ] : Дух і літера : KMBS, [2015]. - 488, [3] с. : іл., портр. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). -  Micтить бiблioгpaфiю. -  Гран-прі Форуму видавців, 2015. -  Micтить пoкaжчик.

 

Підручники, навчальні посібники

 • Григор'єва Т. Ю. Історія дипломатії : від давнини до кінця XVIII ст. : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / Тетяна Григор'єва ; [рец. Кірсенко М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Факультет гуманітарних наук, Каф. історії. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 176 с. : іл. – Micтить бiблioгpaфiю.
 • Диса К. Л. Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі : [посібник] / Катерина Диса. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 128 с. –  Micтить бiблioгpaфiю.

 

Публікації/статті

2016

Статті

 • Арістов В. Ю. Походження історичних повідомлень «Пам’яті та похвали князю Володимиру» Якова Мніха / Вадим Арістов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 50–82. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11542
 • Аристов В. Ю. Монах или свинья? : (о слове единець в статье 1068 г. «Повести временных лет») / Вадим Аристов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 150–152. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11543
 • Аристов В. Ю. Соудъ – Золотой Рог: о возможном источнике летописной ошибки / Вадим Аристов // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 153–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11544
 • Бажан О. Г. Вертикаль терору : діяльність Уманської міжрайонної оперативно-слідчої групи НКВС у 1937–1938 роках / Бажан О. Г. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 41–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10969
 • Бажан О. Г. Техногенна катастрофа 1986 р. в документах КДБ УРСР : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) / [О. Г. Бажан] // Український історичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 163–197. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11539
 • Бажан О. Г. Погляд з Одеси. Суспільно-політичне та економічне життя на Півдні України у першій половині 1930-х років очима німецьких дипломатів / Олег Бажан // Південний Захід. Одесика : історико–краєзнавчий науковий альманах = Юго-Запад. Одессика : историко-краеведческий научный альманах / Асоціація європейської культури «Золота акація» ; ред. В. А. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2016. – Вип. 20. – С. 179–199. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11540
 • Золотарьов В. А. Штрихи до портрета першого секретаря Одеського обкому КПУ Григорія Тєлєшева / Вадим Золотарьов, Олег Бажан // Південний Захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах = Юго-Запад. Одессика : историко-краеведческий научный альманах / Асоціація європейської культури «Золота акація» ; ред. В. А. Савченко. – Одеса : Друкарський дім, 2016. – Вип. 21. – С. 127–140. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11541
 • Балабушевич Т. А. Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 13–18. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10974
 • Бетлій О. В. Біженецька криза у Києві влітку 1915 року / Бетлій О. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 49–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10968
 • Бетлій О. В. Чи можливий «міський поворот» в українській історіографії? Або, Чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ / Олена Бетлій // Історія, пам’ять, політика : збірник наукових статей / [упоряд. Г. Касьянов, О. Гайдай] ; Інститут історії України НАН України. – Київ : [Інститут історії України НАН], 2016. – С. 53–72. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11553
 • Диса К. Л. Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві (1960–1990-ті рр.) / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 56–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10967
 • Затилюк Я. В. До джерел могилянської традиції : останнє дослідження і видання «Патерикону» Сильвестра Косова / Затилюк Я. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 92–96. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10960
 • Затилюк Я. В. Повідомлення «Анналів» Яна Длугоша про коронацію Данила Романовича та їх походження / Ярослав Затилюк, Kатерина Kириченко // Ruthenica : щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи. – 2016. – Т. 13. – С. 108–136. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11545
 • Кірсенко М. В. Перегук і витоки українсько-американських взаємин / Михайло Кірсенко // Американська історія і політика. – 2016. – № 1. – С. 73–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11537
 • Kirsenko M. Polska i Ukraina w politycznej mentalności Rosji = Польша и Украина в Политической ментальности России / Michał Kirsenko, Tetiana Bałabuszewicz // Studia Społeczne. – 2016. – Nr. 14 (1). – S. 39–48. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11547
 • Кірсенко М. В. Словацька політика в Першій світовій війні / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 78–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10963
 • Клименко О. М. Образ «нової людини» у спогадах радянських робітниць 1920–1930-х рр. / Клименко О. M. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – 2016. – Т. 182. – С. 35–40. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10970
 • Klymenko O. Soviet Ideology in Workers’ Memoirs of the 1920s–1930s (a Case Study of John Scott’s and Borys Weide’s Memoirs) : [electronic resource] / Oksana Klymenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 37–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11059
 • Khomenko О. «New look» for a better life: Japanese women and post-war advertising of cosmetic / Оlga Khomenko // Minikomi : Informationen des Akademischer Arbeitskreis Japan. – 2016. – Nr. 85. – P. 43–49.
 • Шандра В. С. Цехова і реміснича управа як соціально-історична форма самоврядування в українських містах ХІХ – початку ХХ ст. / Шандра В. С. // Розумовські зустрічі. – 2016. – № 3. – С. 250–259. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11538
 • Shlikhta N. Eastern Christian Churches Between State and Society an Overview of the Religious Landscape in Ukraine (1989–2014) : [electronic resource] / Natalia Shlikhta // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2016. – No. 3. – P. 123–142. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11055
 • Яременко М. В. Видання вибраних творів Інокентія Ґізеля / Максим Яременко // Sententiae. – 2016. – № 1. – С. 195–198.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11546

 

Матеріали конференцій

 • Яковенко Н. М. Українська культура XVII ст. як пошук «третього шляху» / Наталя Яковенко // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 12–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11448
 • Диса К. Л. Трансформація представлення Києво-Могилянської академії у путівниках другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Катерина Диса // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнародної наукової конференції «AD Fontes – до джерел» до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12–14 жовтня 2015 року. – 2016. – С. 267–281.  http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11449

 

Інше

 • Диса К. Л. Образ модерного міста у путівниках по Києву межі ХІХ–ХХ ст. / Катерина Диса // Живучи в модерному місті : Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть. – Київ : Дух і літера, 2016. – С. 82–95. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11669
 • Бетлій О. В. Аудит зовнішньої політики: Україна-Білорусь : дискусійна записка / Олена Бетлій, Євгеній Прейгерман. – Київ : [Інститут світової політики], 2016. – 54 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11551
 • Князі Вишневецькі / [І. Чаманська та ін. ; під наук. ред. І. Тесленка; пер. з лит. В. Журби, В. Капкана ; пер. з пол. Л. Лисенко]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 319 с.
 • Бетлій О. В. Регіональна безпека / [Олена Бетлій] // Безпека перехідного періоду : як протидіяти агресії з обмеженими ресурсами / Сергій Солодкий, Олексій Семеній, Леонід Літра, Олена Бетлій [та ін.]. – Київ : [Інститут світової політики], 2016. – Розділ. 4. – С. 74–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11554
 • Kirsenko M. Metafizyka Euromajdanu – rozważania historiograficzne / Michał Kirsenko // Czas Euromajdanu / red. : R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska. – Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2016. – S. 45–65.

2015

У виданнях НаУКМА

 • Балабушевич Т. А. Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169 : Історичні науки. - С. 19-23.
 • Диса К. Л. Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст. : закладення канону? / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 169 : Історичні науки. - С. 24-29.
 • Dysa K.Maksym Iaremenko. "Academicians" and the Academy: A Social History of Education and Literacy in 18th-century Ukraine / reviewed by Kateryna Dysa // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. 155-157.
 • Iaremenko M. Key Dates in the History of the Kyiv-Mohyla Academy / Maksym Iaremenko // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2015. - No. 2. - P. 31-41.
 • Яременко М. В. До біографії Василя Івановича Лучицького / Яременко М. В. // Магістеріум. - 2015. - Вип. 54 : Історичні студії. - С. 26-30.

В інших виданнях України

 • Гнатюк О.  Життя його не минуло... / Оля Гнатюк // На полі чести : видання у 2-х книгах / Євген Сверстюк ; упоряд. Василь Овсієнко. - Київ : Кліо, 2015. - Кн. 2 . - С. 88-91.
 • Кірсенко М. В. Історичні традиції українсько-французьких взаємин (XI – перша половина XX ст.) / Михайло Кірсенко // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти : монографія / ред.: Н. О. Татаренко, С. С. Троян , О. І. Шаповалова. - Київ : ДАУ при МЗС України, 2015. - С. 446-464.
 • Тесленко І. А.  [Рец.:] Максим Яременко. «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. – Харків : Акта, 2014. – 534 с. / Ігор Тесленко // Соціум : альманах соціальної історії. - 2015. - № 11-12. - С. 398-406.
 • Тесленко І. А.  Про час і місце поховання княжни Гальшки Острозької / Ігор Тесленко // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Львів : [б. в.], 2015. - Т. 268. - С. 533-545.
 • Тесленко І. А. Маршалки двору князів Острозьких XVI — першої половини XVII ст. / Ігор Тесленко // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Т. І : Ранньомодерна людина : Простір — влада — право XVI–XVIII століть / за ред. В. Михайловського і Я. Століцького. - Київ : Laurus ; Краків : Historia Iagellonica, 2015. - С. 60-71.
 • Тесленко І. А. Чужоземці у свиті князя Василя-Костянтина Острозького / Ігор Тесленко // Київська Академія. - 2014-2015. - Вип. 12. - С. 207-213.
 • Яременко М. В. До питання про освіченість міщан Гетьманщини у XVIII ст. / Максим Яременко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів. - 2015. - Т. 30. – С. 214–226.

В іноземних виданнях

 • Grygorieva T.The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Edited by Gábor Kármán and Lovro Kunčević. (The Ottoman Empire and Its Heritage.) Leiden–Boston: Brill, 2013. 450 pp. : [book review] / Tetiana Grygorieva // Hungarian Historical Review. - 2015. - Vol. 4, No 2. - P. 502-511.
 • Dysa K. Valerie Kivelson. Desperate Magic, The Moral Economy of Witchcraft in Seventeenth‑Century Russia, Ithaca – London : Cornell University Press, 2013. - 349p. : [book review] / Kateryna Dysa // Cahiers du monde russe. - 2015. - P. 502-511.
 • Shlikhta N.Orthodox" and "Soviet" : the Identity of Soviet Believers (1940s early 1970s) / Natalia Shlikhta // Forum for Anthropology and Culture. - 2015. - № 11. - P. 140-164.
 • Яковенко Н. М. [Давайце спытаем у гісторыкаў...] / Наталя Яковенко // Справа : білорусько-український альманах Товариства української літератури при Спілці білоруських письменників. - Мінск : Белпрынт : Смэлтак, 2015. - Вип. 2. - С. 118-121.
 • Iaremenko M. The Education of Parish Clergy in the Kyiv Eparchy in the 1770s / Maksym Iaremenko // Word and Image in Russian History: Essays in Honor of Gary Marker / ed. by Maria Di Salvo, Daniel H. Kaiser, and Valerie A. Kivelson. - Boston : Academic Studies Press, 2015. - P. 296-314.

Інше

 • Балабушевич Т. А. Історична географія України [Електронний ресурс] : методичні рекомендації та програма курсу / Тетяна Балабушевич, Ігор Тесленко ; [рец. : Боряк Г. В., Михайловський В. М., Гломозда К. Ю.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т гуманітар. наук, Каф. історії. - Київ : НаУКМА, 2015. - 50 с. -  Micтить бібліографію.
 • Яременко М. В. Студенти Києво-Могилянської академії XVIII ст. : характеристика складу та стимули до навчання : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук / Максим Васильович Яременко ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів : [б. в.], 2015. - 32 с. -  Micтить бiбл 

2014

У виданнях НаУКМА

 • Балабушевич Т. А. Східна Галичина в економічних зв’язках Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII ст. / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 74-78.
 • Диса К. Л. Путівник Вацлава Чеховського «Kijów i Jego Pamiątki» як приклад представлення польських місць пам’яті у Києві / Диса К. Л. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 23-31.
 • Кірсенко M. В. Витоки і еволюція французької державності / Кірсенко M. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 48-56.
 • Яременко М. В. Роль освітнього цензу кандидатів у номінуванні на парафіяльні настоятельства у Київській митрополії XVIII ст. / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2014. – Т. 156 : Історичні науки. – С. 17-22.

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Яременко М. В. Подільські краєзнавці Микола Яворовський та о. Павло Вікул : штрихи до біографій / Максим Яременко // Краєзнавство. – 2014. – № 2. – С. 49-57.

В інших виданнях України

 • Кірсенко М. В. Смолоскип свободи : до 45-річчя самоспалення Яна Палаха / Михайло Кірсенко // Український Тиждень. – 2014. – № 5. – С. 46-47.
 • 56 статей І. А. Тесленка з джерела: Князі Острозькі / Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас ; під наук. ред. І. Тесленка. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 279 с. : фот.
 • Яременко М. В. 1701 рік в історії Могилянської академії / Максим Яременко // Пам'ятки України. – 2014. – № 11. – С. 6-13.
 • Яременко М. В. Освітянські стратегії козацької еліти у XVIII ст. / [М. Яременко] // Українська держава другої половини XVII-XVIII ст. : політика, суспільство, культура / [редкол. В. Смолій та ін.]. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2014. – С. 386-426.

В іноземних виданнях

 • Тесленко І. А. Організація і функціонування задворного суду князів Острозьких : (до постановки проблеми) / Ігор Тесленко // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV-XVIII ст.) : зборнік навуковых прац / пад рэд. А. М. Янушкевіча. – Мінск : [б. в.], 2014. – С. 197-208.

Інше

 • Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса / Чак Судетік ; [видав. : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. пер. К. Гломозда ; пер. з англ. Вілен Черняк ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європейських гуманітарних досліджень, Києво-Могилян. бізнес-школа]. – Київ : Дух і Літера ; Києво-Могилянська бізнес-школа, [2014]. – 349 c. –  Micтить пoкaжчик.
 • Григор'єва Т. Ю. Історія дипломатії : від давнини до кінця XVIII ст. : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / Тетяна Григор'єва ; [рец. Кірсенко М. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Факультет гуманітарних наук, Каф. історії. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 176 с. : іл. –  Micтить бiблioгpaфiю.
 • Снайдер Т. Перетворення націй : Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : Антон Котенко, Олександр Надтока ; видавці : К. Сігов, Л. Фінберг ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акдемія", Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 460 с. : карти. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. – Вид. 3-тє, доповн. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 363 с. : іл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.
 • Князі Острозькі / Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас ; під наук. ред. І. Тесленка. – Київ : Балтія-Друк, 2014. – 279 с. : фот.
 • Яременко М. В. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. / Максим Яременко ; [наук. ред. Наталя Яковенко]. – Харків : Акта, 2014. – 531, [1] с. : табл., портр. –  Micтить бiблioгpaфiю. –  Micтить пoкaжчик.
 • Сінкевич Н. "Патерикон" Сильвестра Косова : переклад та дослідження пам'ятки / Наталія Сінкевич ; [рец. Н. Яковенко та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : [Олег Філюк], 2014. – 711 c. – Micтить бiблioгpафічні посилання. –  Рез. англ. мовою.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Балабушевич Т. А. Матеріали до історичної географії України у фондах Російського державного військово-історичного архіву / Балабушевич Т. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 64-67.
 • Гломозда К. Ю. Визначення імперії як проблема сучасних імперіологічних студій / Гломозда К. Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 55-63.
 • Кірсенко М. В. Історія в нас і ми в історії : розрахунки, прорахунки, активи і перспективи / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 75-79.
 • Кірсенко М. В. Рецензія на : Боляновський Андрій. Іноземні військові формування у Збройних силах Німеччини (1939–1945 рр.) : монографія / А. В. Боляновський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. Івана Крип’якевича. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 878 с. / Кірсенко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 82-84.
 • Яковенко Н. М. Освоєння "чужого" сакрального простору (католицькі святі та чуда у прикладах Йоаникія Ґалятовського) / Наталя Яковенко // Київська Академія. - К. : Laurus, 2013. - Вип. 11. - С. 24-78 : табл.
 • Яременко М. В. Маловідомий "Епітафіон" Варлаамові (Ясинському) 1707 року (про самоусвідомлення київської церковної еліти початку XVIII століття) / Максим Яременко // Київська Академія. - К. : Laurus, 2013. - Вип. 11. - С. 79-98.
 • Яременко М. В. «Киевская академия, по назначению своему для духовенства…»? : (контингент могилянських спудеїв у XVIII ст.) / Яременко М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 10-15.

В інших виданнях України

 • Гломозда К. Ю. Тризуб / К. Ю. Гломозда // Енциклопедія історії України / редкол. : В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2013. - Т. 10 : Т-Я. - С. 150-151.
 • Горін С. М. Монастирі Луцько-Острозької єпархії: пожертви, поховання, книгодрук / Сергій Горін // Пам`ятки України. - 2013. - № 4. - С. 6-15 : табл.
 • Кірсенко М. В. Викладання дражливих питань історії у мультикультурному контексті: нинішня ситуація та виклики / Михайло Кірсенко // Історія в сучасній школі. - 2013. - № 2. - С. 30-32.
 • Тесленко І. А. Фундуші острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. / Ігор Тесленко // Острозька давнина : науковий збірник. - Остріг : [б. в.], 2013. - Вип. 2. - С. 147-174.
 • Яковенко Н. М. "Хочеться сказати, що в цій країні ще нічого не почалося, але це буде спересердя" : [інтерв'ю з Наталею Яковенко, д-ром істор. наук, проф. каф. історії Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія"] / записали Антон Семиноженко, Ольга Скороход // Країна. - 2013. - № 8. - С. 53-57.
 • Яковенко Н. М. Київ під шатром Свентольдичів: могилянський панегірик "Tentoria venienti Kioviam" 1646 р. / Наталія Яковенко // Київ і слов'янські літератури : збірник / упоряд. Д. Айдачич. - К. : Темпора, 2013. - С. 141-158. - Текст взято з книжки "Дзеркала ідентичності : дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVI - початку XVIII століття" / Наталя Яковенко. - К. : Laurus, 2012. - 470 с.
 • Яременко М. В. Повсякдення професорів Києво-Могилянської академії XVIII ст. / Максим Яременко // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах / гол. ред. В. Смолій. - К. : Ін-т історії України, 2013. - Т. 2 : Світ речей і повсякденних уявлень. - С. 69-121.

В іноземних виданнях

 • Шлихта Н. В. «Православный» или/и «советский» : к вопросу о двойственной идентичности советских верующих и ее влиянии на постсоветскую религиозность / Шлихта Наталия Васильевна // Х Конгресс этнографов и антропологов России : тезисы докладов : Москва, 2-5 июля 2013 г. / редкол.: М. Ю. Мартынова [та ін.]. - М. : ИЭА РАН, 2013. - С. 168.

Інше

 • Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М., Бондар К., Василенко В. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович ; рец. : О. Костенко, М. Кірсенко, Ю. Мицик]. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 357, [1] с. - Включ. бібліогр. посилання. - Автори зазначені на 357-й с.
 • Михайловський В. М. Подільська шляхта в другій половині XIV - 70-x роках XVI століття : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук / Михайловський Віталій Миколайович ; [наук. консультант Н. М. Яковенко] ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Львів : [б. в.], 2013. - 32 с. - Включ. бібліогр. посилання.
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна