• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації В. Гіюка (разова спеціалізована вчена рада 102-24-11-22-1)
Детальніше...
Вітання лауреатам Фонду Лозинських у 2022

Детальніше...

 

Оголошується додатковий набір до аспірантури НаУКМА
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Психологія"

Освітньо-наукова програма «Психологія» за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «053 Психологія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Фахова наукова освіта у галузі психології в НаУКМА здійснюється на базі кафедри психології та педагогіки. Основними напрямами наукових досліджень кафедри є проблеми психосоціальної підтримки переселенців, ветеранів АТО_ООС та місцевого населення Сходу України в кризовій ситуації, психологічні аспекти резильєнтності особистості в умовах кризових подій, психології прийняття рішень, психології конфлікту, управління, впливу та успіху.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Чернобровкіна Віра Андріїївна – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія».

 

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна