• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Н. Сироти (разова спеціалізована вчена рада 102-23-02-2023-4)
Детальніше...
Захист дисертації Г. Яковенка (разова спеціалізована вчена рада 102-26-01-23-3)
Детальніше...
Захист дисертації Євгенія Сови (разова спеціалізована вчена рада 072-08-12-22-2)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «081 Право»

Освітньо-наукова програма «Право», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «081 Право», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Широка світоглядна основа правових знань, що надаються аспірантам програми,  зорієнтована на формування здатності аспірантів проводити ефективні доктринальні і прикладні правові дослідження, дослідження з актуальних питань правової реформи, а також їх максимально глибоку інтеграцію у загальне наукове середовище та слугувати їх швидкій професійній орієнтації в міжгалузевих, мультинаукових та транснаукових дослідженнях, що здійснюються силами представників різних галузей суспільної науки в Україні.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Козюбра Микола Іванович - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права НаУКМА, керівник Києво-Могилянської школи верховенства права

 

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Право» за спеціальністю «Право».

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна