NYC Escorts
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Дні науки 2019

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...
2 грудня 2020 р. - ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ В МЕЖАХ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PHD-ПРОГРАМИ "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «091 Біологія»

Освітньо-наукова програма, за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «091 Біологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Розробники програми:

Т.К.Терновська, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології НаУКМА

Н.М.Білько, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА

Л.В.Шевцова, доктор біологічних наук, професор кафедри екології НаУКМА

В.І.Карамушка, кандидат біологічних наук,доцент, завідувач кафедри екології НаУКМА

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Шевцова Людмила Василівна - доктор біологічних наук, професор кафедри екології факультету природничих наук НаУКМА

 

Програма виконується на засадах між інституційної аспірантури у партнерстві з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України, Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Інститутом  фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

 

Основними напрямами наукових досліджень є проблеми теорії та методології популяційної генетики рослин, функціонування стовбурових клітин ссавців у нормі та під дією радіації, розвиток екосистем в умовах антропогенного навантаження та змін клімату.

 

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

 

 

NYC Escorts
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна
Frilco Philippines Corporation E-tup Web Services