• Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Артема Нікітіна (разова спеціалізована вчена рада 081-28-03-2024-36)
Детальніше...
Захист дисертації Вікторії Васильченко (разова спеціалізована вчена рада 091-28-12-2023-31)
Детальніше...
Захист дисертації Анни Пономаренко (разова спеціалізована вчена рада 091-21-12-2023-22)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «054 Соціологія»

Освітньо-наукова програма «Соціологія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «054 Соціологія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Програма розроблена робочою групою в складі:

Богдан Олена Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Винницький Михайло Іванович - PhD in Sociology, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Малиш Ліна Олександрівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Мальцева Катерина Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Марценюк Тамара Олегівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Оксамитна Світлана Миколаївна - доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА;

Осипчук Анна Дмитрівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Паніотто Володимир Ілліч – доктор філософських наук, професор кафедри соціології НаУКМА.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Оксамитна Світлана Миколаївна - доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Трансформації українського суспільства, його соціальних структур, інституцій і суб'єктів
 • Методологія і методи соціологічних досліджень. Методи збору соціологічної інформації. Тенденції розвитку методів опитування в Україні
 • Аналіз сучасних соціологічних теорій
 • Правила і принципи наукових досліджень
 • Соціальна структура і нерівність в Україні: класова, освітня, гендерна
 • Особливості сприйняття соціальної нерівності населенням різних країн
 • Вплив явища культурного консонансу та соціокультурної нормативності на індивідуальне психічне здоров’я, механізм цього процесу та його соціальні та психологічні детермінанти
 • Соціальна нерівність та здоров’я (health disparities)
 • Соціальні структури та особистісні якості в українському суспільстві
 • Соціологічні дослідження гендерних відносин в сучасному українському суспільстві
 • Соціологія освіти
 • Сучасна релігійність в Україні та світі
 • Ідеї, ідентичності, політики пам’яті та культурні політики в пострадянських суспільствах.
 • Фактори громадянської активності
 • Динаміка ставлення українців до Росії і росіян до України
 • Динаміка і детермінанти рівня щастя в Україні
 • Євромайдан як соціальне явище
 • Вимірювання впливу російської пропаганди
 • Соціокультурні трансформації, зміни культурних практик
 • Політики пам’яті та ідентичності в постсоціалістичних суспільствах
 • Когнітивність і соціальність.

 

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна