• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Дні науки 2019
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «054 Соціологія»

Освітньо-наукова програма «Соціологія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «054 Соціологія» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Програма розроблена робочою групою в складі:

Богдан Олена Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Винницький Михайло Іванович - PhD in Sociology, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Малиш Ліна Олександрівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Мальцева Катерина Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Марценюк Тамара Олегівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Оксамитна Світлана Миколаївна - доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА;

Осипчук Анна Дмитрівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології НаУКМА;

Паніотто Володимир Ілліч – доктор філософських наук, професор кафедри соціології НаУКМА.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Оксамитна Світлана Миколаївна - доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Трансформації українського суспільства, його соціальних структур, інституцій і суб'єктів
 • Методологія і методи соціологічних досліджень. Методи збору соціологічної інформації. Тенденції розвитку методів опитування в Україні
 • Аналіз сучасних соціологічних теорій
 • Правила і принципи наукових досліджень
 • Соціальна структура і нерівність в Україні: класова, освітня, гендерна
 • Особливості сприйняття соціальної нерівності населенням різних країн
 • Вплив явища культурного консонансу та соціокультурної нормативності на індивідуальне психічне здоров’я, механізм цього процесу та його соціальні та психологічні детермінанти
 • Соціальна нерівність та здоров’я (health disparities)
 • Соціальні структури та особистісні якості в українському суспільстві
 • Соціологічні дослідження гендерних відносин в сучасному українському суспільстві
 • Соціологія освіти
 • Сучасна релігійність в Україні та світі
 • Ідеї, ідентичності, політики пам’яті та культурні політики в пострадянських суспільствах.
 • Фактори громадянської активності
 • Динаміка ставлення українців до Росії і росіян до України
 • Динаміка і детермінанти рівня щастя в Україні
 • Євромайдан як соціальне явище
 • Вимірювання впливу російської пропаганди
 • Соціокультурні трансформації, зміни культурних практик
 • Політики пам’яті та ідентичності в постсоціалістичних суспільствах
 • Когнітивність і соціальність.

 

Програма розрахована на 4 роки.

Освітня компонента складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна