• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи
 • scopus sience

  Конкурс на здобуття премії за міжнародні публікації

  До участі в конкурсі висуваються публікації у міжнародних рейтингових журналах, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection та/або Scopus за два останні роки

 • media presentation

  Конкурс Western NIS Enterprise Fund

  Дослідницькі гранти запроваджуються для  дослідників з числа аспірантів, викладачів та співробітників НаУКМА для участі в міжнародних наукових конференціях, що відбуваються за кордоном

 • Премія імені Петра Могили

  Премію імені Петра Могили присуджує щороку Вчена рада Національного університету «Києво-Могилянська академія» за вагомі наукові досягнення, що сприяють розвитку гуманітарних, суспільних і природничих наук, утверджують високий авторитет університетської науки на національному та міжнародному рівні й опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу наукових праць

 • economy

  Конкурс наукових проєктів від МБФВКМА

  Для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в НаУКМА з коштів МБФВКМА

 • povir

  Конкурс фонду «Повір у себе»

  Конкурс стипендій на отримання грантів дослідникам від стратегічного партнера Могилянки — Благодійного Фонду «Повір у себе»

 • history

  Конкурс фонду Кіндрата

  Конкурс, спрямовано на стимулювання студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників НаУКМА проводити дослідження у галузі історії України від найдавніших часів до сьогодення, в т.ч. історії КМА впродовж усього часу її існування

 • yuhim

  Конкурс фонду родини Юхименків

  Для розвитку Докторської Школи імені родини Юхименків в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 • ivanciv

  Конкурс фонду Іванців

  Для підтримки досліджень (scholarships) в НаУКМА в будь-якій галузі

 • lozinsky fund

  Конкурс Фонду Лозинських

  Щороку 5 аспірантів НаУКМА за результатами конкурсу отримуватимуть стипендії — дослідницькі гранти

 • zubkiv

  Студентський Стипендіальний Фонд родини Зубків

  Для студентів магістерських програм НаУКМА

 • doc school

  Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВКМА Докторської школи НаУКМА

  Покликаний сприяти розвитку наукової освіти та наукових досліджень аспірантів та докторантів НаУКМА

 • ryabov

  Студентський Стипендіальний Фонд пам’яті Сергія Рябова

  Студентський Стипендіальний Фонд пам’яті Сергія Рябова засновано з метою заохочення діяльності студентів, мотивованих на досягнення високих показників у науковій та навчальній діяльності

   

 • fedak

  Студентський Стипендіальний Фонд проф. Дж. Федака

  Для студентів МП «Молекулярна біологія»

   

 

Більше матеріалів...

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна