Нормативні документи НаУКМА та доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» Національний університет «Києво-Могилянська академія» надає публічну інформацію. Перед оформленням інформаційного запиту необхідно ознайомитись з Інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання та заповнити затверджену форму.

Рішення, дії чи бездіяльність НаУКМА можуть бути оскаржені до президента НаУКМА, Міністерства освіти і науки України або суду відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 Назва документа  Реквізити
I. Загальні нормативні документи
1 Статут НаУКМА Наказ МОН України від 21.12.2016 р. № 1589
2
  • Наказ Міносвіти України від 13.07.1994 № 229 (вперше)
  • Наказ МОН України від 08.04.2024 № 229-л (рішення про зміни у ліцензії)
  • Наказ МОН України від  20.11.2023 № 541-л (рішення про зміни у ліцензії)
3

Сертифікати про акредитацію:

 
4 Правила внутрішнього розпорядку Ухвала 40 сесії АК НаУКМА від 27.01.2023
5

Колективний договір

Ухвала сесії АК НаУКМА від 26.01.2021
II. Стратегія розвитку НаУКМА на 2015-2025 р.р.
III. Склад керівних органів
IV. Колегіальні органи (положення про комісії, комітети, ради та їх персональний склад)
V. Положення про структурні підрозділи
VI. Документи із організації освітнього процесу
VIІ. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
VIІI. Правила прийому до НаУКМА
1 Додатки до Правил прийому до НаУКМА  
2 Розмір плати за навчання  
IX. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації і вакансії
Х. Звіти НаУКМА
1

Річний звіт президента НаУКМА

 
2

Самоаналіз НаУКМА

 
3 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в НаУКМА  
4

Моніторингова справа НаУКМА для підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

 
ХІ. Фінансово-економічна діяльність та Положення, порядки про платні послуги
1 Розмір плати за додаткові навчальні послуги  
2 Кошторис на поточний рік  
3 Звіти про надходження та використання коштів  
4 Річний фінансовий звіт  
5 Використання бюджетних коштів у розрізі програм  
6 Штатний розпис на поточний рік (в т.ч. зведений)  
7

Інформація щодо проведення тендерних процедур (в т.ч. річний план закупівель)

Державні закупівлі замовника Національний університет Києво-Могилянська академія

 
8

Положення про надання платних послуг

 
9 Договори, які регулюють право користування державним майном Станом на 01.01.2022  немає чинних договорів зберігання майна, укладених Національним університетом «Києво-Могилянська академія», а також НаУКМА не укладав договори про спільну діяльність, безоплатного користування державним майном, яке перебуває на балансі університету.
ХIІ. Студентське життя
ХIII. Стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, грантові та конкурсні програми
ХІV Діловодство
1 Звіт щодо запитів на публічну інформацію  
2. Нормативні документи  
XV.  Міжнародна діяльність
XVI. Наукова діяльність
1 Тематичні плани наукових досліджень та розробок НаУКМА  
2 Положення про наукові центри та лабораторії Наказ НаУКМА №334 від 25.07.19 р.
3 Нормативні документи Вчена рада НаУКМА, протокол №5 від 22.12. 2006
4 Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії та доктора наук  
5  Наукові доповіді, монографії  
XVII. Засади запобігання і протидії корупції

 

Документи щодо рішення РНБО

 

hot line

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна