• Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи

Центр дослідження конфліктів та психоаналізу

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

.

Конференції

Загальна інформація

Публікації

Конференції

Заходи, організовані Центром.
У січні 2005 року відбулася зорганізована та проведена Центром соціальної психології та управління конфліктами IV Міжнародна науково-практична конференція “Конфліктологічна експертиза: теорія та методика”. За матеріалами конференції працівники Центру підготували до друку одноіменний збірник.
Серед доповідачів конференції були й представники Центру:

 • Гірник А. М. Соціально-психологічні передумови “помаранчевої революції”;
 • Голубєва М. О. Про сучасну класифікацію конфліктів педагогічного процесу в ВНЗ;
 • Копець Л. В. Використання методики аналізу особистості ідентичності в конфліктологічній експертизі;
 • Приходькіна А. Ф. Науково-методичні підходи до розв’язання конфліктів у навчанні студентів-першокурсників.

25–27 січня 2005 року тривали засідання підсекції “Педагогіка” секції соціальних наук і соціальних психологій 11-ї Щорічної наукової конференції НаУКМА “Україна: людина, суспільство, природа”. Представники Центру соціальної психології та управління конфліктами виступили з доповідями:

 • Гірник А. М. Дидактичні особливості викладання курсу “психологія конфлікту”;
 • Голубєва М. О. Методологічний аналіз нових форм організації навчання у ВНЗ України (тренінги, метод випадків, ділові ігри);
 • Копець Л. В. Психолого-педагогічні проблеми студентів різних напрямків професійної підготовки;
 • Брик О. М. Особливості соціально-педагогічних тренінгів для підвищення кваліфікації менеджерів;
 • Музиченко Л. В. Особистісні чинники професійного вибору в юнацтві;
 • Яковенко О. В. Співтворчість як чинник ефективної педагогічної взаємодії.

Окрім того, працівники центру брали участь у роботі таких наукових конференцій:

 • Голубєва М. О. Проблеми входження ВНЗ України в Болонський процес.

Звіт на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу КСУ. Київ, лютий 2005 року;

 • Боднар А. Я. Дослідження ефективного професійного самовизначеня студентів першокурсників. Доповідь на VІ Міжнародній науково-практичній конференції: “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”.

 

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2019

Cтатті

 • Причины выгорания и возможности реабилитации педагогов, работающих в зоне военного конфликта на востоке Украины / Гирнык А. Н., Богданов С. А., Донец Ю. В., Чернобровкина В. А., Романенко Л. Д., Соловьева В. В. // Актуальная психология : научный вестник. – 2019. – № 2 (4). – С. 99–106. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17728

 

Інше

 • XVIII міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 15 лютого 2019 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 51 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15998

 

2018

Статті

 • Girnyk A. Soziale und psychologische Grundlagen der Konfliktsteuerung / Girnyk Andriy // Die Förderung der Rule of law durch außergerichtliche Streitbeilegung : Deutschland, Polen, Ukraine / Tina de Vries (Hrsg.). – Berlin : Peter Lang, [2018]. – S. 185–194. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15719
 • Girnyk A. Społeczne i psychologiczne podstawy sterowania konfliktami / Andriy Girnyk // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie / red. Józef Koredczuk. – Wrocław, 2018. – S. 147–154. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15720

 

Матеріали конференцій

 • Гірник А. М. Складнощі у роботі експерта, що збирає інформацію у недружньому середовищі / Гірник А. М. // XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» : програма і матеріали, 16 лютого 2018 р., Київ, Україна / [орг. комітет: А. М. Гірник (голова), В. М. Ожоган, Ю. І. Сватко] ; Т-во конфліктологів України, Міжнар. каф. ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами» в НаУКМА [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 8–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12913
 • Гірник А. М. Особливості самореалізації особистості в навчальній командній грі (на матеріалі проведення командних навчальних ігор за мотивами так званої «дилеми в’язня») / А. М. Гірник // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 травня 2018 року. – Чернівці, 2018. – С. 54–57. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13541
 • Гірник А. М. Життя на тимчасово окупованих територіях: як його бачать мешканці Донецької та Луганської областей / Гірник А. М. // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 червня 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С. 218–222. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15683

 

2005

  Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соціальна психологія. – № 2 (10). – 2005. – С. 175–176.
 • Гірник А. М. Настрої політично індиферентних виборців на початку президентської виборчої кампанії та перед першим туром голосування // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – Вип. 4. – 2005. – С. 119–126.
 • Голубєва М. О. Сучасна вища освіта в Україні: інтеграційні процеси та системний підхід // ХІV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені професора С. Бурого. – Київ: Видавничій дім Дмитра Бурого, 2005. – Т. 2. – С. 96–104. (у співавторстві з проф. Х. Ш. Бахтіяровою)
 • Голубєва М. О., Ващенко О. О. Сучасна вища економічна освіта в Чехії і Україні : теоретичні засади і практичний досвід // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 47. – С. 11–19.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. –К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 7–11.
 • Голубєва М. О. Урахування індивідуальних особливостей студентів у процесі навчання (тези) // Асиметрія мозку і поведінки людини: Матеріали Міжнародної українсько-російської наукової конференції. – Київ: МАУП, 2005. – С. 25.
 • Голубєва І. В. Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у вищих навчальних закладах Росії, Канади, Великобританії та США // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – Вип. 4. – 2005. – С. 19–24.
 • Зубко В. М. Рейтингова система оцінювання знань студентів: Києво-Могилянський варіант. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005 р. – 20 с.
 • Копець Л. В. Теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології XX століття // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. –Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 60–67 .
 • Музиченко Л. В. Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 67–70 .
 • Яковенко О. В. Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 70–73.
 • Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент. Теорія та практика політтехнологій. – Вид. 2-е. – Рівне: Перспектива, 2005. – 291 с.

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна