Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

  Гірник А. М. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соціальна психологія. – № 2 (10). – 2005. – С. 175–176.
 • Гірник А. М. Настрої політично індиферентних виборців на початку президентської виборчої кампанії та перед першим туром голосування // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – Вип. 4. – 2005. – С. 119–126.
 • Голубєва М. О. Сучасна вища освіта в Україні: інтеграційні процеси та системний підхід // ХІV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені професора С. Бурого. – Київ: Видавничій дім Дмитра Бурого, 2005. – Т. 2. – С. 96–104. (у співавторстві з проф. Х. Ш. Бахтіяровою)
 • Голубєва М. О., Ващенко О. О. Сучасна вища економічна освіта в Чехії і Україні : теоретичні засади і практичний досвід // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 47. – С. 11–19.
 • Голубєва М. О., Єгорова В. В. Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуацій // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. –К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 7–11.
 • Голубєва М. О. Урахування індивідуальних особливостей студентів у процесі навчання (тези) // Асиметрія мозку і поведінки людини: Матеріали Міжнародної українсько-російської наукової конференції. – Київ: МАУП, 2005. – С. 25.
 • Голубєва І. В. Особливості викладання конфліктологічних дисциплін у вищих навчальних закладах Росії, Канади, Великобританії та США // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – Вип. 4. – 2005. – С. 19–24.
 • Зубко В. М. Рейтингова система оцінювання знань студентів: Києво-Могилянський варіант. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005 р. – 20 с.
 • Копець Л. В. Теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології XX століття // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. –Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 60–67 .
 • Музиченко Л. В. Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 67–70 .
 • Яковенко О. В. Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2005. – Т. 33. – С. 70–73.
 • Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент. Теорія та практика політтехнологій. – Вид. 2-е. – Рівне: Перспектива, 2005. – 291 с.

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна