• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Наукові школи

Конференції

Загальна інформація

Публікації

Конференції

Заходи, організовані Центром.
У січні 2005 року відбулася зорганізована та проведена Центром соціальної психології та управління конфліктами IV Міжнародна науково-практична конференція “Конфліктологічна експертиза: теорія та методика”. За матеріалами конференції працівники Центру підготували до друку одноіменний збірник.
Серед доповідачів конференції були й представники Центру:

 • Гірник А. М. Соціально-психологічні передумови “помаранчевої революції”;
 • Голубєва М. О. Про сучасну класифікацію конфліктів педагогічного процесу в ВНЗ;
 • Копець Л. В. Використання методики аналізу особистості ідентичності в конфліктологічній експертизі;
 • Приходькіна А. Ф. Науково-методичні підходи до розв’язання конфліктів у навчанні студентів-першокурсників.

25–27 січня 2005 року тривали засідання підсекції “Педагогіка” секції соціальних наук і соціальних психологій 11-ї Щорічної наукової конференції НаУКМА “Україна: людина, суспільство, природа”. Представники Центру соціальної психології та управління конфліктами виступили з доповідями:

 • Гірник А. М. Дидактичні особливості викладання курсу “психологія конфлікту”;
 • Голубєва М. О. Методологічний аналіз нових форм організації навчання у ВНЗ України (тренінги, метод випадків, ділові ігри);
 • Копець Л. В. Психолого-педагогічні проблеми студентів різних напрямків професійної підготовки;
 • Брик О. М. Особливості соціально-педагогічних тренінгів для підвищення кваліфікації менеджерів;
 • Музиченко Л. В. Особистісні чинники професійного вибору в юнацтві;
 • Яковенко О. В. Співтворчість як чинник ефективної педагогічної взаємодії.

Окрім того, працівники центру брали участь у роботі таких наукових конференцій:

 • Голубєва М. О. Проблеми входження ВНЗ України в Болонський процес.

Звіт на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу КСУ. Київ, лютий 2005 року;

 • Боднар А. Я. Дослідження ефективного професійного самовизначеня студентів першокурсників. Доповідь на VІ Міжнародній науково-практичній конференції: “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”.

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна