Конференції

Про нас

Новини

Публікації

Конференції

Дослідження

29-31 травня 2019 року у НаУКМА відбулась Міжнародна конференція до 100-річчя Омеляна Пріцака (pritsak100.ukma.edu.ua)

7 квітня 2019 року минуло 100 років від дня народження Омеляна Пріцака, професора Гамбурзького, Вашингтонського, Гарвардського, Київського університетів, засновника й першого директора Українського наукового інституту Гарвардського університету та Інституту сходознавства НАН України. З метою вшанування пам'яті видатного вченого Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА організовав конференцію, присвячену його науковій спадщині та колу його дослідницьких інтересів. В конференції взяли участь учні та колеги Омеляна Пріцака, зокрема, професор Григорій Грабович (Гарвардський університет), професор Роберт-Пол Магочій (Торонтський університет), асоційований професор Віктор Остапчук (Торонтський університет), а також директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, професор Сергій Плохій. З доповідями виступили науковці з низки українських наукових установ, зокрема Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, Інституту історії Національної академії наук України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. З 7 квітня (дня народження Омеляна Пріцака) в Музеї НаУКМА експонувалася виставка, де були представлені архівні документи, фотографії, рукописи та опубліковані праці Омеляна Пріцака, а також мистецькі твори з його колекції. Конференція організована Центром орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА за підтримки Міністерства освіти і науки України та коштів, наданих Канадською фундацією українських студій від іменного фонду Михайла та Дарії Ковальських.  За матеріалами конференції був виданий збірник: Омелян Пріцак: життєпис, спадщина, наукові інтереси: до 100-річчя від дня народження збірник наукових праць / упоряд. Т. Сидорчук; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук.-дослідн. центр орієнталістики ім. О. Пріцака. - Київ : НаУКМА, 2021.

 

 11-12 квітня 2014 р. у НаУКМА відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячена 95-літтю від дня народження Омеляна Пріцака. Співорганізаторами конференції виступили Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка. Робота конференції проводилася у шести секціях: «Наукова спадщина Омеляна Пріцака», «Історія та культура народів світу», «Сходознавство та тюркологія», «Археологія», «Загальне і східне мовознавство» та «Українське і зіставне мовознавство».  В рамках конференції був проведений  круглий стіл «Стан і перспективи розвитку фонду та архівної колекції Омеляна Пріцака», в якому взяли участь учасники конференції, співробітники наукової бібліотеки НаУКМА та Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

В рамках роботи конференції відбулося відкриття двох виставок, куратором яких  є Т.М.Сидорчук. Зокрема, на виставці «З колекції Омеляна Пріцака» в Галереї мистецтв ім. О.Замостян НаУКМА представлені художні і графічні твори митців українського зарубіжжя –  Я.Гніздовського, Л.Гуцалюка, Е.Козака та України  – В.Литвиненка, Г.Якутовича, М.Бароянца. Крім того, на виставці вперше експонувалися листи та листівки Я.Гніздовського і Л.Гуцалюка до О.Пріцака, в яких мова йде в тому числі і про експоновані мистецькі твори. На виставці «Торнадо - творець» у світовій та вітчизняній науці ХХ ст.» в Музеї НаУКМА представлені особисті документи, листи, фотографії, наукові праці О.Пріцака, які висвітлюють життєвий і науковий шлях науковця. 

За матеріалами конференції був виданий збірник «Мови і культури: між Сходом і заходом (Пам’яті Омеляна Пріцака) /редколегія: Л.Л.Залізняк, С.М.Квіт, Ю.М.Кочубей, В.В.Лучик, В.А.Передрієнко, В.Ф.Резаненко, Т.М.Сидорчук, Ф.Туранли, Я.О.Федорук, Т.О.Ярошенко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 258 с.

III Міжнародна наукова конференція "Мова й культура: між Сходом і Заходом".

 

21-22 травня 2009 р. II Міжнародна наукова конференція пам’яті Омеляна Пріцака. За матеріалами конференції був виданий збірник «Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики (Пам’яті Омеляна Пріцака) /Редколегія: В.В.Лучик, Я.Й.Грицак, В.К.Житник, С.М.Квіт, А.А.Лучик, Ю.А.Мицик, В.Ф.Резаненко, Ф.Туранли, В.О.Щербак, Н.М.Яковенко, К.О.Мельник. – К.:ВПЦ НаУКМА, 2010. – 246 с.

 

28-30  травня 2008 р.  I Міжнародна наукова конференція пам’яті Омеляна Пріцака «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (програма). За матеріалами конференції був виданий збірник  «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнародної наукової конференції». 28-30 травня 2008 року. /Ред кол.: О.І.Галенко, В.В.Лучик, В.Ф.Резаненко, Ф.Туранли , В.О.Кушніренко, Т.О.Ярошенко, І.О.Кізченко.  – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. – 328 с.».

 

 

 

 

29–31 травня 2019 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулась Міжнародна конференція до 100-річчя Омеляна Пріцака, присвячена науковій спадщині вченого та колу його дослідницьких інтересів. Організатор – Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна