Публікації

Про нас

Новини

Публікації

Конференції

Дослідження

 

Статті та матеріали конференцій

2022

 

Сидорчук Т. М. Юдаїка в бібліотечній колекції Омеляна Пріцака // Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.)  – Київ: НБУВ, 2022. – С. 545-547. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24269

 

2021

 

Вишкіл Омеляна Пріцака у європейських наукових школах як чинник формування універсального вченого: основні етапи (1928-1948) // Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси. До 100-річчя від дня народження. Збірник наукових праць /упоряд. Таїса Сидорчук. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2021. – С.54-83. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20392

 

Сидорчук Т. М. Києво-Могилянська академія у дослідженнях Омеляна Пріцака  // "Ad Fontes - До Джерел": Міжнародна наукова конференція з нагоди 405-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії.  Відеозапис: https://youtu.be/d68mkUuZhtI. Доповідь: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22015

 

Сидорчук Т. М. Книжкова юдаїка в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" як джерело дослідження історії єврейського книгодрукування у ХХ ст. / Сидорчук Таїсія Михайлівна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.) / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2021. - С. 765-767. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21079

 

Сидорчук Т. М. Роль Омеляна Пріцака у розбудові Української Вільної Академії Наук у США / Таїса Сидорчук // Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність : liber amicorum на пошану проф. Альберта Кіпи / відп. ред. Ігор Гирич, Леонід Рудницький ; Українська Вільна Академія Наук у США. - Нью-Йорк ; Київ : Простір, 2021. - С. 273-287. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22908

 

2020

 

Сидорчук Т. М. Матеріали Українського історичного товариства (США) в архіві Омеляна Пріцака: зміст та класифікаційно-типологічні характеристики / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 23/24. – С. 546–554. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19857

 

Сидорчук Т. М. «...Я мав щастя перебувати в аспірантурі у Кримського в Києві...»: Омелян Пріцак – учень Агатангела Кримського / Таїса Сидорчук // Східні традиції державотворення : науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / [ред. рада вип.: О. Ф. Бєлов, В. Г. Берковський, Б. В. Бернадський та ін.] ; Національна спілка письменників України, Національний інститут стратегічних досліджень, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [та ін.]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 194–203. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20688

 

Сидорчук Т. М. Архів Омеляна Пріцака як джерело вивчення вітчизняного та світового сходознавства / Сидорчук Т. М. // III–IV Конгрес сходознавців : до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського, 23–24 грудня 2020 р. : збірник матеріалів / [наук. ком.: В. Казарін та ін. ; орг. ком.: О. В. Бессараб та ін.] ;Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Київ : Гельветика, 2020. – Ч. 1. – С. 62–66. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19553

 

 

2019

 

Сидорчук Т. М. До історії написання у міжвоєнному Львові розвідки «Рід Скоропадських (Історико-генеальогічна студія)» Омеляном Пріцаком / Таїса Сидорчук // Жидачівщина ІІ : збірник матеріалів Других Жидачівських читань, 30 листопада 2018 року / [редкол.: Тарас Возняк та ін. ; наук. ред. В. Пшик] ; Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Музей мистецтва та історії Жидачівської землі. – Львів ; Жидачів : [б. в.], 2019. – С. 84–89. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20693

 

Сидорчук Т. М. Українські землі на початку XVIII століття в картографічному та історико-географічному дослідженнях офіцера війська Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга / Таїса Сидорчук // Сіверянський літопис. – 2019. – № 1. – С. 33–39. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18514

 

Сидорчук Т. М. Особиста бібліотека Омеляна Пріцакав Національному університеті «Києво-Могилянська академія» як джерело дослідження наукової біографії вченого / Таїса Сидорчук // Краєзнавство. – 2019. – № 2. – С. 123–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16827

 

Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та українські письменники – кандидати на Нобелівську премію : до 100-річчя від дня народження О. Пріцака / Таїса Сидорчук // Світогляд. – 2019. – № 2. – С. 56–63. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16720

 

Сидорчук Т. М. До біографії офіцера армії короля Карла XII Філіппа Йоганна фон Штраленберга – учасника Полтавської битви та дослідника Сибіру / Таїса Сидорчук // Гетьманські читання. Пам’яті шведського короля Карла XII (1682–1718). До 300-х роковин з дня його загибелі : збірник наукових статей / [редкол.: Г. Ярова та ін.] ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Музей Гетьманства. – Київ : [Рута], 2019. – С. 100–109. – (Козацька скарбниця ; вип. 10). http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19325

 
 
2018
 

Сидорчук Т. М. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці / Таїсія Сидорчук // Український археографічний щорічник : Нова серія. – Київ : Українські пропілеї, 2018. – Вип. 21/22, т. 24/25. – С. 525–538. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15271

 

Сидорчук Т. М. Омелян Пріцак та видавнича діяльність Українського наукового інституту Гарвардського університету в 1970–1990-х рр. / Таїса Сидорчук // Славістична збірка. – Київ, 2018. – Вип. 4. – С. 125–137. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15688

 

Сидорчук Т. М. Вчений-енциклопедист сучасності. До 100-річчя від дня народження О. Пріцака (1919–2006) / Т. Сидорчук // Дати і події : календар знаменних дат. – Київ, 2018. – № 1 (13) : перше півріччя 2019. – С. 65–69. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14626

 

Сидорчук Т. М. Стародруки в колекції видатного сходознавця Омеляна Пріцака як джерело дослідження мов, історії та культури народів Сходу / Сидорчук Таїсія Михайлівна // Питання сходознавства в Україні : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 180–183. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12798

 

 

2017

 

Сидорчук Т.М. До історії наукового співробітництва Омеляна Пріцака з вченими Японії» / Сидорчук Т.М. // Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 - 7 квітня 2017 р.) /Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2017. – С.105-106. Повний текст

 

2016

 

Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та академічного сходознавства» / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 квітня 2016 року. - Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. - С. 91-96. Повний текст

 

Листи  Н.Полонської-Василенко до О.Пріцака як джерело про  видання праць Миколи Василенка в «Гарвардській серії історичних студій» (1970-1971) /Таїсія Сидорчук //Український археографічний щорічник : нова серія / Національна академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. Георгій Папакін]. – К.: Українські Пропілеї, 2016. -  Вип.19/20. – С.60-74. Повний текст

 

2015

 

Матеріали з історії української церкви в архівних фондах Національного університету "Києво-Могилянська академія" : зміст, склад, видові характеристики / Таїса Сидорчук // Історія релігій в Україні : наук. щорічник / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії [та ін.]. - Львів : Логос, 2015. - Кн. 1. – С. 517-526. Повний текст

Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Т. Сидорчук // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 4. - С. 23-28. Повний текст

 

Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця // Славістична збірка. Вип.1: Збірник статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За ред. Д.Гордієнка та В.Корнієнка. – К., 2015. – 396 с. – С.204-215. Повний текст

 

2014

 

Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2014. – Спецвипуск (197). – С.68-75. Повний текст

Співпраця Маєра Балабана з "Єврейською енциклопедією" / Таїсія Сидорчук // Judaica Ukrainica : Annual Journal of Jewish Studies. - Kyiv : Laurus Press, 2014. - Vol. 3. - P. 210-230. Повний текст

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Мови й культури: між Сходом і Заходом". - Київ, 2014 / Таїсія Сидорчук // Мандрівець. - 2014. - № 3. - С. 83-84. Повний текст

Особовий архів Омеляна Пріцака: наукове опрацювання та створення описів архівної колекції універсального вченого // Українська орієнталістика. – К., 2013-2014. – Вип.7-8. -  С.95-110. Повний текст

 

2013

 

Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Таїса Сидорчук // Український археографічний щорічник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. П.С. Сохань]. - К.: Український письменник, 2013. - Вип. 18 - С. 101-116. Повний текст

 
Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі епохи : (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія") / Таїса Сидорчук // Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.:матеріали Міжнар. конф., присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13-14 грудня 2011 р., м. Львів) / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд.: М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. - Львів:б.в., 2013. - С. 106-115. Повний текст
 
Особові архіви українського зарубіжжя в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" : досвід наукового опрацювання та збереження / Таїса Сидорчук // Четверта міжнародна науково-практична конференція Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "...землякам моїм в Україні і не в Україні..." (у рамках IV Міжнародного конґресу світового українства) : зб. матеріалів, 23-24 серп. 2013 р., м. Львів, Україна / [відп. ред. І. Ключковська] ; Мін-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Львів. облрада [та ін.]. - Л. : Львів. політехніка, 2013. - С. 346-351. Повний текст
 
 
Омелян Пріцак, Нобелівський комітет з літератури Шведської академії та українські письменники : до питання співпраці та взаємин / Таїса Сидорчук // Загартована історією : ювілейний збірник на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / П. С. Сохань (гол. ред. кол.) ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2013. - С. 237-248. Повний текст
 
До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України : за матеріалами архіву Омеляна Пріцака / Таїсія Сидорчук // Історія релігії в Україні : наук. щоріч. / ред. кол. : З. Білик, О. Киричук ; Ін-т релігієзнавства – Філія Львів. музею історії релігії. - Л. : Логос, 2013. - Кн. 1. – С. 776-787. Повний текст
 
Майєр Балабан і «Chwila»: двадцять років співпраці // Judaica Ukrainica. – Kyiv: Laurus Press, 2013. Volum II. - C.187-206. Повний текст
 

2012

 

Архів Омеляна Йосиповича Пріцака / Т. М. Сидорчук. // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 6. - С. 32. Повний текст
 
Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук. // XVI Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65. Повний текст

Колекція ритуального срібла Єврейського музею у Львові: джерелознавчий аспект ( за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова) //Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво погляд крізь віки». – Київ, Музей історичних коштовностей України, 14-16 листопада 2011р. – К., 2012. – С.175-186. Повний текст

 

2011

 

Особисті та наукові документи А. Кримського в архіві О. Пріцака як джерело для історії та подальшого розвитку сходознавчої науки в Україні / Сидорчук Т. М. // XV Сходознавчі читання А. Кримського : тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 20-21 жовт. 2011 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2011. - С. 191-193.
 
 
Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омельяна Пріцака) / Таїса Сидорчук. // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ : Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2011. - Т. 19, кн. 1. - С. 100-112. Повний текст
 
 
Систематизація та науковий опис особистих колекцій. (На прикладі академіка О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Сидорчук Таїсія Михайлівна // Жовківські читання 2011 : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі", [26-27 серп. 2011 р., м. Жовква Львів. обл.] / [упоряд. С. Каськун] ; Львів. галерея мистецтв. - Л. : РАСТР-7, 2011. - С. 32-37.
 
 
До питання збереження документів факсимільного зв'язку в архівних фондах (на матеріалах особистого архіву академіка Омеляна Пріцака) / Сидорчук Т. М. // Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку : наук. доп. VIII Міжнародної наук.-практ. конф., (Київ, 23-27 трав. 2011 р.) / [відп. за вип. Стрєльнікова С. О.] ; М-во культури України, Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України. - К. : [АДЕФ-Україна], 2011. - С. 367-369. Повний текст
 
 
Еврейский музей во Львове: история создания и культурной деятельности (по материалам Центрального государственного исторического архива г. Львова) / Таисия Сидорчук. // Научные труды по иудаике: материалы XVIII Междунар. ежегод. конф. по иудаике / [редкол. : В. В. Мочалова (отв. ред.) ... и др.] ; Центр науч. работников и преподавателей иудаики в вузах "Сэфер". - М. : [Центр "Сэфер"], 2011. - Т. 1. - С. 443-473. -(Академическая серия ; вып. 34).Повний текст
 
 
Максиміліан Ґольдштейн: останні роки життя колекціонера і музеєзнавця (за документами Державного архіву Львівської області) / Таїсія Сидорчук. // Українська орієнталістика : спец. вип. з юдаїки /під ред. В. Черноіваненка. - К. : Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", 2011. - С. 355-374. Повний текст
 
 
2010
 
Штрихи до портрета Вченого /Таїсія Сидорчук. //Українська орієнталістика  Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009–2010. – Вип. 4–5. – С.45-48. Повний текст
 
 
Огляд особового фонду колекціонера, мистецтвознавця Максиміліана Гольдштейна в Центральному державному історичному архіві м. Львова // Українська орієнталістика  Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009–2010. – Вип. 4–5. – С.45 – С. 240–249. Повний текст
 

2014

Срібняк І. В. Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – Вип. 49. – С. 290-294. Повний текст

 

2013

Срібняк І. В. Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип. 45. – С. 347-351. Повний текст

 

2012

Срібняк І. В. Архівний фонд академіка Омеляна Пріцака як джерельна база сходознавчих досліджень / Ігор Срібняк // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 239-240.

Срібняк І. В. Військово-морські сили османської імперії (XV - початок XIX ст.) / І. В. Срібняк, Р. В. Дудар // Українська орієнталістика : [зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Срібняк] ; Ін-т суспільства Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Науково-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т східних мов Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. - К., 2012. - № 6 : матеріали Міжнар. наук. конф. "Кримські татари: етногенез, історія державних інституцій, міграційні процеси, культурна спадщина", (Київ, 20 жовт. 2012 р.). - С. 138-141. Повний текст

Срібняк І.В. Газета «Асахі Шімбун» в суспільно-політичному та культурному житті Японії // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – Вип.40. – С.334-339. Повний текст

2010

Срібняк І. В. Газетно-журнальна періодика Японії (1861–2005 рр.): репертуар, система розповсюдження, особливості редакційно-видавничого менеджменту // Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наук. праць присвячений пам’яті Омеляна Пріцака. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 28. – С. 295–301. Повний текст

Срібняк І. В. Військо капикулу в Османській імперії: особливості формування, організаційна структура, номенклатура офіцерських посад // Українська орієнталістика: Збірник наукових праць викладачів та студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія» і Київського національного лінгвістичного університету до 90-річчя професора Омеляна Йосиповича Пріцака / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»; Київ. нац. лінгв. ун-т; Гол. ред. І.В. Срібняк. – К., 2009–2010. – Вип. 4–5. – С. 93–109. Повний текст

Срібняк І. В. Особовий архів Омеляна Пріцака: проблеми описування, систематизації та класифікації // Там само. – С. 55–59. Повний текст

Срібняк І. В. EX ORIENTE LUX // Там само. – С. 263–265.

Срібняк І. В. Військова-організація турків-османів (ХІV-ХVІ ст.). Лекція № 3 для студентів маґістерських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К.: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, 2010. – 15 с.

2009

Срібняк І. В. Османська держава: виникнення та військово-територіальна експансія (кінець ХІІІ–ХV ст.). Лекція № 1 для студентів магістерських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К.: Науково-дослідний центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА, 2009. – 11 с.

Список публікацій на орієнтальну тематику професора Потульницького В.А.:

1. My Four Months Acquaintance with Japan, in.: Slavic Research Center News. Annual Newsletter of the Slavic Research Center Hokkaido University. -  No.5, December 1997. - pp.12 - 15.

2. Чорноморські міжнародні відносини в пізньому середньовіччі: еволюція домінації по лінії Кафа-Литва-Османська імперія // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2000. - №.3. - С.248-257.

3. Jews  and Jewish Theme in Ukrainian Historical Thought ,  in.: Jews in Eastern Europe. Journal of the Centre For Research and Documentation of East European Jewry of the Hebrew University of Jerusalem.-  Givat - Ram, Jerusalem. Winter 2000. - No.3 (43). -  рр. 5-36.

4. Становлення та розвиток Османської імперії // Історія Центрально-Східної Європи (Ред. Л.Зашкільняк).  – Львів, 2001. - С.82-84.

5. Вчений - енциклопедист української та світової історичної науки // Східний Світ. До 80-річчя академіка О.Пріцака . – Київ,  1999. №.1-2 С.20-30. (в співавт.з Соханем П.С.) .

6. Бронислав Пилсудский во Львове  // Materials of the Third International Conference on Bronislaw Pilsudski and His Scholarly Heritage. Krakow – Zakopane, 29/8 - 7/9 1999 (Ed. A. Majewicz and T.Wicherkiewicz). Linguistic and Oriental Studies from Poznan. Monograph Supplement 7. Adam Mickiewicz University. Chair of Oriental Studies. -  Poznan, 2001.  - pp. 83 - 87.

7. Східні військово-ігрові елементи в стратегічних шахових системах Е.Ласкера і Х.Капабланки: порівняльний аналіз // Українська орієнталістика. Зб-к наукових праць викл. та студентів Інституту Східних мов Київського нац-го лінгвіст. ун-ту. – Київ, 2006.-  Вип.1. -  С.155-161 (у співавт.з Потульницьким Г.В.).

8. Political Relations of Pavlo Skoropads’kyj with Japanese Military Imperial Authorities in 1928 – 1943 (on the Materials of the Personal Diary of Hetman) // Збірник матеріалів міжнародної конференції з локальної історії, проведеної Інститутом української археографії 29/30 вересня 2009 р. у м. Києві. Наукові записки Інституту археографії. – К., 2009. - Вип. 19. -  Книга II. - Частина I.-  pp. 371 - 376.

9. Особистість академіка Омеляна Пріцака (1919 - 2006) в рамках наукової проблеми // Українська орієнталістика. Зб - к наукових праць Національного Університету “Києво - Могилянська Академія” і Київського Національного Лінгвістичного Університету. – К., 2009-2010. – Вип. 4-5. - С. 6-10.

10. Японія і українська гетьманська еміграція: основні етапи налагодження взаємостосунків (1928 - 1943 рр). // Біблітека Інституту філології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу.-  К., 2012. -  Вип.40.- С.318-322.

11. Обставини зацікавлення гетьманом Павлом Скоропадським проблемами Криму і кримськими татарами у 1943 р. // Збірни к наукових праць Національного Університету “Києво - Могилянська академія” і Київського Національного Лінгвістичного Університету. -  К., 2012.-  Вип. 6. -  С.116-120.

12. Започаткування взаємовідносин гетьмана України Павла Скоропадського з Японською імперією як результат діяльності владного тандему з прем’єр – міністра барона Г.Танаки та міністра іноземних справ К.Шідехари (1927–1929 рр.) // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Мовні і концептуальні картини світу», проведеної у Києві, 21–22 березня 2013 р. Інститутом філології Київського університету імені Тараса Шевченка. – К., 2013. – Вип. 45. – С.284–289.

13. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків у 1943–1945 рр. // Українська орієнталістика. Збірник наукових праць Національного університету «Києво–Могилянська академія . – К., 2013/2014.– Вип. 7-8. – С.141–148.

14. Дипломатія Павла Скоропадського (Військово – дипломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр). – Харків: «Акта», 2014. – 312 c.

15. Історичні та сучасні монархічні держави. Програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.02 – “Всесвітня історія”. Частини перша та друга. Національна Академія Наук України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2014. -  165 с.

16. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році   // Мови й культури: між сходом і заходом. Збірник наукових праць. – К.: Видавничий дім «Києво–Могилянська академія, 2015. – С.68–74.

17. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень  // Наш Крим. Збірка статей за матеріалами Першої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України».-К., 2015.- Вип.1.- С.108–116. Повний текст

18. Потульницький В.А. Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (до реконструкції історичної перспективи проблеми) // Наш Крим. Збірка статей за матеріалами Другої міжнародної наукової конференції «Крим в історії України». - К., 2016. -  С. 51-59. - 0,7 др.арк.

19. Потульницький В.А. До історії однієї гіпотези, або яким чином кримське питання постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943 році?/ Наш Крим. Збірка статей за матеріалами Третьої міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченій 700-й річниці проголошення Кафи головною генуезькою колонією в Криму. – 0, 6 др.арк.(у друці).

20. Потульницький В. А. Проблеми історії українського козацтва в науковій спадщині Омеляна Пріцака / Володимир Потульницький, Георгій Потульницький // Краєзнавство. – 2019. – № 2. – С. 112–122. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16823

21. Потульницький В. А. Російсько-українські взаємини протягом середньовічної, ранньонової та модерної епох в історіографічно-архівній спадщині Омеляна Пріцака / Володимир Потульницький // Academia. Terra Historiae : студії на пошану Валерія Смолія : [у 2 кн.] / [упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець та ін. ; відп. ред. Г. Боряк] ; Інститут історії України НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Інститут історії України НАН України : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2020. – Кн. 2 : Простори історика. – С. 103–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21117

22. Потульницький В. А. Внесок Омеляна Пріцака у розвиток досліджень з історії України: тематичний, методологічний та концептуальний аспекти// Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси. До 100-річчя від дня народження. Збірник наукових праць /упоряд. Таїса Сидорчук. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2021. – С. 130-157. 

 

Українська орієнталістика

Співробітники Центру є авторами низки статей та членами редколегії періодичного видання "Українська орієнталістика", створеного за ініціативи керівника Центру в 2009 - червень 2015 рр., доктора історичних наук, професора І.В.Срібняка.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна