До джерел

До джерел

ad_fontes

 • Аскоченский, В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ Академіею/ В. Аскоченский. -К. : Въ университетской типографіи, 1856. -566 с. – Електронна версія
 • Булгаков Макарій. Исторія Кіевской академіи/ іеромонах Макарій Булгаков. -СПб. : типографія Константина Жернакова, 1843. -226 с. – Електронна версія
 • Голубев С. Т. Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники: (опытъ историческаго изследованія): [у 2 т.]. Т. 2. / С. Голубев. - К. : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1883.- Електронна версія
 • Голубев С.Т. Кіевскій митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники : (опытъ историческаго изследованія)/ С. Голубев. - К. : Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго : Типографія С.В. Кульженко, 1883-1898. – Електронна версія

 • Заповіт митрополита Петра Могили (1647) / Сильвестр єпископ Лубенський та Миргородський (проф. С. Гаєвський). - Корнберг : Криниця ; На чужині, 1947. - 18 с.- Електронна версія
 • Києво-Могилянська академія: матеріали до бібліографічного покажчика літератури з фондів Наукової бібліотеки НаУКМА / уклад. Т. П. Шульга; вступ. ст. З. І. Хижняк; редкол. М. Т. Брик ... [та ін.]. - Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2002. - вип. 1.- Електронна версія
 • Мухин Н. Кієво-братскій училищный монастырь: историческій очеркь (писано на Евгеніе-Румянцевскую премію)/ Н. Мухинь. - К.: Типографія Г.Т. Корчакь-Новицкаго, 1893. - 407 с. – Електронна версія
 • Онищенко, Є. І. Воскресіння академії: спогади про відродження Києво-Могилянської академії та його учасників / Є.І. Онищенко. -К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2004. - 93 с – Електронна версія
 • Тітов, Хв. Стара вища освіта в Київській Україні 16-поч.19 в. / Хв. Тітов. - К.: Друкарня Української академії наук, 1924. -432 с.: мал. - (Збірник історично-філологічного відділу Української Академії Наук ; № 20). – Електронна версія
 • Хижняк З.І. Історія Києво-Могилянської академії/З.І. Хижняк, В.К. Маньківський. - Київ: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 181 с.- Електронна версія
 • Хижняк З. І. З історії Києво-Могилянської Академії ХVII-XVIII ст. / З.І. Хижняк. - Київ: Києво-Могилянська Академія, 2005. - 62, [1] с.: іл., портр. – Електронна версія
 • Хижняк З. І. Ректори Києво-Могилянської академії 1615-1817 рр./ З.І. Хижняк. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2002. - 189 с.

 • Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст.: енциклопедичне видання/ відп. ред. В.С. Брюховецький; наук. ред., упоряд. З.І. Хижняк; рец. Н.М. Яковенко. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. - 733 с. іл.

 • Серебренников, В. Кіевская академія съ половины XVIII вѣка до преобразованія ея въ 1819 году [електронний ресурс]/ В. Серебренников. - 223 с. - електронна версія

 • Sydorenko, Alexander (1977). The Kievan Academy in the Seventeenth Century. Ottawa: University Of Ottawa Press

 • Яременко М. В. 1701 рік в історії Могилянської академії / Максим Яременко // Пам'ятки України. - 2014. - № 11. - С. 6-13. – Електронна версія

 

Історична довідка

 

Фундатори і меценати

 

Архітектурні пам'ятки

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна