Старости

це студенти, які представляють інтереси інших  студентів та захищають їх, забезпечуючи взаємодію  із адміністрацією НаУКМА, факультетів.

 

Староста :

1) представляє і захищає спільні інтереси студентів ;

2) доводить до відома студентів інформацію, яка стосується навчального процесу, громадської діяльності та дозвілля;

3) за необхідності проводить загальні збори студентів, на яких обговорюється стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання;

4) забезпечує взаємодію студентів із деканатом;

5) бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій між студентами потоку та викладачами чи представниками деканату факультету.

 

Староста обирається загальними зборами студентів спеціальності.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна