• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Вікторії Васильченко (разова спеціалізована вчена рада 091-28-12-2023-31)
Детальніше...
Захист дисертації Анни Пономаренко (разова спеціалізована вчена рада 091-21-12-2023-22)
Детальніше...
Захист дисертації Маргарити Пахаренко (разова спеціалізована вчена рада 091-21-12-2023-21)
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки PhD за спеціальністю 033 Філософія

 

Підготовку наукових кадрів в галузі філософії в НаУКМА розпочато ще у 1998р.

 

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 033«Філософія» в НаУКМА розроблено в 2016 р. з урахуванням сучасних запитів суспільства, розвитку освіти і науки. Метою програми є  підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців, спроможних працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи і творчо примножуючи головні досягнення вітчизняної філософської науки, поширюючи філософське знання в освіті та культурі. Програма  забезпечує ґрунтовну й усебічну науково-теоретичну, науково-практичну і мовну підготовку аспірантів задля набуття ними інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові знання і професійні практики у сфері філософії. Унікальності програми додає також її вкоріненість у діяльність сформованої на кафедрі філософії та релігієзнавства НаУКМА наукової школи, яку з 2007 р. очолює професор Марина Ткачук, доктор філос.наук, засл. діяч науки і техніки України, декан факультету гуманітарних наук,  гарант програми і керівник її проєктної групи.  Основними напрямами наукових досліджень школи є проблеми теорії та методології історико-філософського пізнання; історія світової та вітчизняної філософської думки; історія філософської освіти; історико-філософська біографістика.

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня "Доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Філософія».

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна