• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Дні науки 2019

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Історія та археологія"

Освітньо-наукова програма «Історія та археологія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «032 Історія та археологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

ОНП «Історія та археологія» було розроблено у 2016 р. із врахуванням багаторічного досвіду фахової підготовки аспірантів а також досвіду впровадження експериментальної PhD програми «Історія Східно-Центральної Європи» у НаУКМА у 2010-2015 рр. Гарант ОНП – Н. М. Яковенко – професор, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, засновниця і керівник наукової Школи дослідження соціальної та культурної історії України XVI–XVII ст.

 

Основні напрямки наукових досліджень

 

Освітня траєкторія «Історія»

 • Новітня, нова та ранньомодерна політична історія;
 • Історична антропологія ранньомодерних та модерних суспільств;
 • Соціорелігійна історія України ранньомодерного та модерного періодів;
 • Історія України та державних утворень, частиною яких вона була в різні історичні періоди (Річ Посполита, Російська імперія, СРСР);
 • Європейська історія від ранньомодерного періоду до сучасності; інтелектуальна історія.       

 

 Освітня траєкторія «Археологія»

 • Дослідження проблем археології та первісної історії на території України від появи тут людини по розвинене середньовіччя включно;
 • Формування та розселення народів індоєвропейської сім’ї;
 • Походження українців та їхніх слов’янських сусідів; проблеми соціокультурного та економічного розвитку суспільства та історії людства за доби енеоліту-бронзи;
 • Археологія та історія тюркомовних народів Середньовіччя;
 • Формування розвитку та занепаду археологічних культур та культурних спільнот доби бронзи на теренах України;
 • Проблеми появи хліборобства, історії та археології доби неоліту та енеоліту; поява та розвиток трипільської прото-цивілізації.

                   

Програма  спрямована на формування активного дослідника, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами історичного та/чи археологічного дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні та менеджерські навички.  

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Історія та археологія»

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна