• Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Історія та археологія"

Освітньо-наукова програма «Історія та археологія», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «032 Історія та археологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

ОНП «Історія та археологія» було розроблено у 2016 р. із врахуванням багаторічного досвіду фахової підготовки аспірантів а також досвіду впровадження експериментальної PhD програми «Історія Східно-Центральної Європи» у НаУКМА у 2010-2015 рр. Гарант ОНП – Н. М. Яковенко – професор, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, засновниця і керівник наукової Школи дослідження соціальної та культурної історії України XVI–XVII ст.

 

Основні напрямки наукових досліджень

 

Освітня траєкторія «Історія»

 • Новітня, нова та ранньомодерна політична історія;
 • Історична антропологія ранньомодерних та модерних суспільств;
 • Соціорелігійна історія України ранньомодерного та модерного періодів;
 • Історія України та державних утворень, частиною яких вона була в різні історичні періоди (Річ Посполита, Російська імперія, СРСР);
 • Європейська історія від ранньомодерного періоду до сучасності; інтелектуальна історія.       

 

 Освітня траєкторія «Археологія»

 • Дослідження проблем археології та первісної історії на території України від появи тут людини по розвинене середньовіччя включно;
 • Формування та розселення народів індоєвропейської сім’ї;
 • Походження українців та їхніх слов’янських сусідів; проблеми соціокультурного та економічного розвитку суспільства та історії людства за доби енеоліту-бронзи;
 • Археологія та історія тюркомовних народів Середньовіччя;
 • Формування розвитку та занепаду археологічних культур та культурних спільнот доби бронзи на теренах України;
 • Проблеми появи хліборобства, історії та археології доби неоліту та енеоліту; поява та розвиток трипільської прото-цивілізації.

                   

Програма  спрямована на формування активного дослідника, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами історичного та/чи археологічного дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні та менеджерські навички.  

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Історія та археологія»

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна