• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Наукові школи

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Теорія, історія української мови та компаративістика"

Освітньо-наукова програма «Теорія, історія української мови та компаративістика», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 «Філологія», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р

 

Мета програми - підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців, які будуть здатні працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної мовознавчої науки.

Програма ґрунтується на кращих дослідницьких здобутках кафедри, зокрема, школи соціолінгвістики під керівництвом проф.Лариси Масенко.

 

Основні напрями досліджень:

 • Порівняльне мовознавство.
 • Функційно-категорійна граматика української мови.
 • Стилістика української мови.
 • Історія української мови.
 • Українська діалектологія.
 • Українська соціолінгвістика.
 • Лінгвокультурологія.
 • Комунікативна лінгвістика.
 • Лінгвопрагматика.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Ясакова Наталія Юріївна – доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови НаУКМА.

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія»

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна