• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Дні науки 2019
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «072 Фінанси, банківська справа та страхування» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Метою програми є підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних  працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної науки в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

 

Здійснюється на базі кафедри фінансів НаУКМА, яка успішно розвиває самобутню наукову школу, засновником якої є завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ірина Григорівна Лук’яненко.  Метою цієї наукової школи є  створення наукового середовища для проведення фундаментальних та прикладних досліджень світового рівня в галузі фінансів, банківської справи та страхування, спрямованих на розвиток фінансової науки в Україні із застосуванням сучасного економіко-математичного інструментарію та інноваційних технологій, а також подальше поглиблення інтеграції у світовий науковий простір.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Лук’яненко Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів НаУКМА, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна