• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма PhD "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «072 Фінанси, банківська справа та страхування» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.

 

Метою програми є підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних  працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної науки в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

 

Здійснюється на базі кафедри фінансів НаУКМА, яка успішно розвиває самобутню наукову школу, засновником якої є завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ірина Григорівна Лук’яненко.  Метою цієї наукової школи є  створення наукового середовища для проведення фундаментальних та прикладних досліджень світового рівня в галузі фінансів, банківської справи та страхування, спрямованих на розвиток фінансової науки в Україні із застосуванням сучасного економіко-математичного інструментарію та інноваційних технологій, а також подальше поглиблення інтеграції у світовий науковий простір.

 

Гарант освітньо-наукової програми:

Лук’яненко Ірина Григорівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів НаУКМА, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Програма розрахована на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 49 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна