• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Дні науки 2019
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації випускниці експериментальної програми PhD програми "Фінанси" А. Новік
Детальніше...
Визначені переможці конкурсу на здобуття стипендії (дослідницького гранту) Фундації Лозинських 2020-2021 н.р.

Вітаємо Олену Демченко із захистом PhD дисертації
Детальніше...

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «073 Менеджмент»

Освітньо-наукова програма «Менеджмент», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «073 Менеджмент» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Унікальність програми полягає в можливості сформувати ґрунтовну обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами дослідження теорії і практики управління, яку можна застосувати у обраній сфері практичної діяльності. Дисципліни «Циклу професійної підготовки» синтезують знання з теорії управління, моделювання системних змін, державного регулювання соціальної сфери, менеджменту, управлінських моделей, методики та методології формування системи маркетингу, орієнтованого на створення вартості бізнесу та політики розвитку громадського здоров’я в Україні. Основні елементи програми: самостійне осмислення теорії та практики менеджменту, методологія наукової роботи, широкий спектр soft skills, увага до формування уміння дотримуватися етичних норм і ефективної взаємодії.

 

На основі поглибленого знання моделей управління аспіранти обирають блоки дисциплін «Циклу професійної підготовки» - «маркетинговий менеджмент» чи «управління в охороні здоров’я», спрямовані на формування здатності до аналізу та критичного осмислення проблем, інноваційних проектів та стратегічних напрямів розвитку сучасних теорій управління на державному та регіональному рівнях на засадах міжсекторального підходу у процесі реалізації дослідницької діяльності, виконання оригінального наукового дослідження.

 

Гарант освітньо-наукової програми: Гуменна Олександра Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом, декан факультету економічних наук НаУКМА.

 

Кафедри НаУКМА, відповідальні за реалізацію програми: Кафедра маркетингу та управління бізнесом факультету економічних наук та Кафедра «Школа охорони здоров’я» факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА.

 

Програма розрахована на 4 роки.

 

Освітня компонента складає 48 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент». 

 

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна