• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

 

 

 

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА

Останні новини

Захист дисертації Силенка Іллі Володимировича «Марковська Ідеальна Рівновага у грі видобутку ресурсів зі степеневими перевагами агентів»
Детальніше...
Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб
Детальніше...
Могилянка першою в Україні підписала угоду про розміщення дисертацій у базі ProQuest Dissertations & Theses (PQDT)

 

doc hub

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «073 Менеджмент»

Освітньо-наукова програма «Менеджмент», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «073 Менеджмент» розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 23.03.2016 р.

 

Унікальність програми полягає в можливості сформувати ґрунтовну обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами дослідження теорії і практики управління, яку можна застосувати у обраній сфері практичної діяльності. Дисципліни «Циклу професійної підготовки» синтезують знання з теорії управління, моделювання системних змін, державного регулювання соціальної сфери, менеджменту, управлінських моделей, методики та методології формування системи маркетингу, орієнтованого на створення вартості бізнесу та політики розвитку громадського здоров’я в Україні. Основні елементи програми: самостійне осмислення теорії та практики менеджменту, методологія наукової роботи, широкий спектр soft skills, увага до формування уміння дотримуватися етичних норм і ефективної взаємодії.

 

На основі поглибленого знання моделей управління аспіранти обирають блоки дисциплін «Циклу професійної підготовки» - «маркетинговий менеджмент» чи «управління в охороні здоров’я», спрямовані на формування здатності до аналізу та критичного осмислення проблем, інноваційних проектів та стратегічних напрямів розвитку сучасних теорій управління на державному та регіональному рівнях на засадах міжсекторального підходу у процесі реалізації дослідницької діяльності, виконання оригінального наукового дослідження.

 

Гарант освітньо-наукової програми: Гуменна Олександра Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом, декан факультету економічних наук НаУКМА.

 

Кафедри НаУКМА, відповідальні за реалізацію програми: Кафедра маркетингу та управління бізнесом факультету економічних наук та Кафедра «Школа охорони здоров’я» факультету соціальних наук та соціальних технологій НаУКМА.

 

Програма розрахована на 4 роки.

 

Освітня компонента складає 48 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

 

Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент». 

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна