• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи
 • Дні науки 2019
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

У процесі розкопок палеолітичних стоянок Троянове, Лікареве (керівник проф., д. і. н. Леонід Залізняк) протягом 2016 року проводились польові дослідження та лабораторна обробка добутих матеріалів з середньо- та верхньопалеолітичних стоянок басейну р. Велика Вись під м. Новомиргород на Кіровоградщині.На найдавнішій на Кіровоградщині середньо палеолітичній стоянці Андріївка 4 завершено дослідження похованого древнього яру з мустьєрськими матеріалами в заповненні. Досліджувався південний край яру, який тягнеться далі в бік річки, однак рештки життєдіяльності (кремені, кістки) вже не зустрічаються. Вірогідно яр використовувався в якості прихистку чи примітивного житла. Яр перекривається верхнім культурним шаром з виробами зубчастого мустьє. Отримана радіокарбонова дата по кістці коня з нижнього горизонту верхнього шару – 40 тис. р. тому. Результатом польових робіт 2016 р. на р. Велика Вись стало суттєве поповнення джерельної бази палеоліту Центральної України, який є предметом планових досліджень. Отримані матеріали розширюють наші знання про найдавніше минуле Центральної України, суттєво поглиблюють час первинного заселення території Кіровоградщини. Стоянка Андріївка 4 є ключовою пам‘яткою середнього палеоліту регіону. Вона перспективна для подальших досліджень. 

Конференції

Детальну інформацію про теми та авторів доповідей, зроблених протягом роботи секції археології Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" можна знайти за посиланнями (відповідно до року проведення): 2003, 2004, 2005.

Також у межах Днів науки НаУКМА проведено V Всеукраїнську археологічну конференцію "Археологія в НаУКМА. Досягнення й перспективи" (січень 2006 року).

Професор Залізняк Л. Л.

 1. "Wspolnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski". Ланцут, (Польща), 26-28 жовтня 2005 р.
  Доповідь: "Культурно-історичні провінції України у фінальному палеоліті та мезоліті".
 2. "Дні науки в НАУКМА". Київ, січень 2005 р.
  Доповідь: "Археологія і молодь. Проблеми та перспективи".
 3. "Первісна археологія України". Наукова конференція на честь 85-ліття Д. Я. Телегіна. 21 грудня 2004 р.
  Доповідь "Мезолітичне підґрунтя індоєвропейської спільноти".
 4. Семінар "Походження та рання історія індоєвропейських народів". Київ, 10 листопада 2005.
  Доповідь "Культурно-історичні провінції первісної України за археологічними даними".
 5. "100 років кафедрі археології та історії стародавнього світу Львівського національного університету ім. І. Франка". Львів, 22 листопада 2005 р.
  Доповідь: "Актуальні проблеми університетської підготовки археологів в Україні".
 6. . ХII Наукова конференція НаУКМА «Археологія: проблеми та перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2012 р.).
  Доповідь: «Стоянка Коробчине-курган ранньої пори верхнього палеоліту» (співдоповідач О. І. Нездолій).
 7. ХII Наукова конференція НаУКМА «Археологія: проблеми та перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2012 р.).
  Доповідь: «Нові дослідження селетської стоянки Вись у 2011 р.» (співдоповідач М. М. Беленко).
 8. ХII Наукова конференція НаУКМА «Археологія: проблеми та перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2012 р.).
  Доповідь «Розкопки граветської стоянки Троянове 4В у 2011 р.» (співдоповідачі Д. О. Вєтров та І. М. Хоптинець).
 9. Міжнародна наукова конференція «Інституційна історія археології» (м. Київ, ІА НАНУ, 27 вересня 2012 р.).
  Доповідь «Київська школа палеолітознавства».
 10. Міжнародна конференція «Історія української археології», Львів-Винники, 8–9 листопада 2012 р.
  Доповідь «Історія відділу кам’яної доби Інституту археології НАНУ».

   

Шумова В. О.

 1. "Дні науки в НАУКМА". Київ, січень 2005 р.
  Доповідь: Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи.
 2. "100 років кафедрі археології та історії стародавнього світу Львівського національного університету ім. І. Франка". Львів, 22 листопада 2005 р.
  Доповідь: Локалізація трипільських пам'яток етапу В-І Середнього Подністров'я.
 3. ХII Наукова конференція НаУКМА «Археологія: проблеми та перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2012 р.).
  Доповідь «Дослідження трипільського поселення Лікареве на Кіровоградщині».

   

Болтрик Ю. В.

 1. Міжнародний науковий симпозіум "Black Sea Area in the Hellenistic World System". Тбілісі - Вані - Батумі, вересень 2005 р.
 2. The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005.
 3. VI international congress on Turkish culture. Анкара, листопад 2005 р.
 4. The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005.
 5. ХII Наукова конференція НаУКМА «Археологія: проблеми та перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2012 р.).
  Доповідь «Кургани правителів Скіфії від Геродота до "золотої осені"».
 6. XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. Керчь, 20–24.05.2012.
  Доповідь: «Импортная мебель из скифских курганов».
 7. Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collogue. – Simferopol, Yalta, 20–23.09.2012.
  Доповідь: «Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia».
 8. Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Istanbul, 6–8.11.2012.
  Доповідь: «Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area».

   

Буйських А. В.

 

 1. ХII Наукова конференція НаУКМА «Археологія: проблеми та перспективи» (м. Київ, НаУКМА, 25 січня 2012 р.)
  Доповідь «Нові дані про час заснування Ольвії Понтійської в Північно-Західному Причорномор’ї».

   

Отрощенко В. В.

 

 1. Міжнародна наукова конференція «Дослідження соляних копалень Дуздаг» (м. Нахчиван, Азербайджан, 26–30.07.2012).
  Доповідь «Петрогліфи Гямігая: підходи до інтерпретації».
 2. Міжнародний керамологічний симпозіум «Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції» (м. Опішне, 16–19.10.2012).
  Доповідь «Знаки на кераміці зрубної спільноти (ХVІІ–ХІІ ст. ВС)».
 3. 3-тя Луганська міжнародна наукова конференція Луганського обласного краєзнавчого музею (Луганськ, 13–15.11.2012).
  Доповідь «З приводу генези зрубів бережнівсько-маївської зрубної культури».
 4. Міжнародний науковий семінар «Історія української археології: постаті, центри та наукові школи» (м. Львів–Винники, 8–9.11.2012).
  Доповідь «Проблема формування наукових шкіл на прикладі Відділу археології енеоліту та бронзового віку ІА НАНУ».

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2018

Авторські та колективні монографії

 • Гошко Т. Ю. Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи : монографія / Т. Ю. Гошко, С. О. Агапов, В. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2018. – 327 с.

 

Cтатті

 • Сапожников І. В. Ягорлицькі кургани на лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія) / І. В. Сапожников, Ю. В. Болтрик // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 45–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15289
 • Болтрик Ю. В. Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика) / Ю. В. Болтрик, В. М. Окатенко, Г. М. Тощев // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 147–174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15288
 • Залізняк Л. Л. Неолітизація України. Від «східного імпульсу» до «балканізації» / Залізняк Л. Л. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 4–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13537
 • Залізняк Л. Л. Дослідження граветської стоянки Троянове 4В під Новомиргородом / Л. Залізняк, Д. Вєтров, І. Хоптинець // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15783
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Коробчине-курган / Л. Л. Залізняк, О. І. Нездолій // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 108–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15784
 • Залізняк Л. Л. Дослідження похованого яру на мустьєрській стоянці Андріївка 4 на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, Т. О. Шевченко // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15781
 • Палеолітичні стоянки Овруцького кряжу / Л. Л. Залізняк, А. П. Томашевський, С. В. Перевєрзєв [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15782
 • Залізняк Л. Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні / Л. Залізняк // Українознавство. – 2018. – № 1 (66). – С. 8–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15316
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні мисливці та рибалки Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь 8 / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 3. – С. 3–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14725
 • Залізняк Л. Л. Надчорноморські індоєвропейці в Трої / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15055
 • Капустін К. М. Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) / К. М. Капустін // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 3 (28). – С. 147–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15319
 • Клочко В. І. Наконечники списів бородінського типу / Клочко В. І. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 64–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15343
 • Klochko V. I. Yamnaya Culture Hoard of Metal Objects, Ivanivka, Lower Murafa: Autogenesis of “Dniester Copper/Bronze Metallurgy” / Viktor I. Klochko // Baltic-Pontic Studies. – Poznan : [s. n.], 2018. – Vol. 22. – P. 226–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15349
 • Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations [electronic resource] / Juras A., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko V. I., Dabert M., Jakobsson M., Kośko A. // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, Issue 1. – Article number 11603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15843
 • Отрощенко В. В. Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи / Отрощенко В. В., Шарафутдінова І. М. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 50–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13531
 • Отрощенко В. В. Проблеми датування та інтерпретації Кипчацького комплексу Чингульської Могили / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 119–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13635
 • Отрощенко В. В. Синташтинская культура и концепция харизматических кланов О. Прицака / В. В. Отрощенко // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии : сборник научных трудов к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича. – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2018. – С. 82–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15340
 • Потєхіна І. Д. Перший досліджений череп з поселення культури лінійно-стрічкової кераміки на теренах України / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 345–347. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15342
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з пізньомезолітичного та енеолітичного могильників у Степовому Побужжі / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 344–345. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15341
 • Потєхіна І. Д. Походження трипільців із печери Вертеба у світлі краніології і археогенетики / Потєхіна І. Д. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 25–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13535
 • Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads / Maja Krzewińska, Gülşah Merve Kılınç, ... Inna Potekhina [et al.] // Science Advances. – 2018. – Vol. 4. – [12 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15344
 • The Genomic History Of Southeastern Europe / I. Matheison, S. Alpaslan-Roodenberg, ... I. Potekhina [et al.] // Nature : international journal of science. – 2018. – Vol. 555. – P. 197–203. https://doi.org/10.1038/nature25778
 • Сушко А. О. Керамічні іграшки з фондів Музею історії міста Києва / Сушко А. О. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13526

 

Матеріали конференцій

 • Залізняк Л. Л. Походження українського народу за даними археології / Леонід Залізняк // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів–Винники). – [Б. м., 2018]. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16543
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні мисливці Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь 8 / Л. Залізняк // І Всеукраїнський археологічний з’їзд : програма роботи та анотації доповідей, Ніжин, 23–25 листопада 2018 р. / [голов. ред. Чабай В. П.]. – Київ : [ІА НАНУ], 2018. – С. 67–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16542
 • Капустін К. М. До питання розвитку поселенської агломерації Городська ( за матеріалами розвідок 2017 р.) / К. Капустін // І Всеукраїнський археологічний з’їзд: програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. Чабай В. П. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 158–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15320
 • Клочко В. І. Сокири Козарац-Стубло культури шнурової кераміки України / Віктор Клочко // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів–Винники). – [Б. м., 2018]. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16540
 • Отрощенко В. В. О погребенном в Чингульской могиле: Юрий Кончакович или Тигак Котянович? / В. В. Отрощенко // Средневековая история Дешт-и-Кыпчака : Международная научная конференция, 13–14 сентября 2017 года. – Павлодар : Эко, 2018. – С. 48–52.
 • Потєхіна І. Д. Міжпопуляційні контакти у Північному Причорномор’ї в VI – на початку III тис. до н. е. / Інна Потєхіна // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів–Винники). – [Б. м., 2018]. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16541
 • Потєхіна І. Д. Звідки прийшли люди з візками: антропологія й археогенетика ямних поховань Сугоклейського кургану / Інна Потєхіна // Forum Olbicum II : пам’яті В. В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії) : матеріали Міжнародної археологічної конференції, 4–6 травня 2018 р. – Миколаїв : НДЦ «Лукомор’є», 2018. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16544
 • Потєхіна І. Д. Археогенетичні дослідження матеріалів епох неоліту – раннього енеоліту в Україні: результати і перспективи / І. Д. Потєхіна // І Всеукраїнський археологічний з’їзд : програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. В. П. Чабай. – Київ : ІА НАНУ, 2018. – С. 74–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15339
 • Нові знахідки стріл скіфського часу на Пастирському городищі / Олександр Могилов, В’ячеслав Баранов, Андрій Скиба, Ярослав Володарець-Урбанович // Археологія & Фортифікація України : збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергія Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша / відп. ред. О. О. Заремба. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2018. – С. 69–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15345

 

Інше

 

2016

 Публікації /статті

 

Л.Л.Залізняк проф.,д. і. н.

 

 1. Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень // Археологія, 2016. – 1. – с.3-18.- (співавтори Сорокун А., Переверзєв С., Хоптинець І.).
 2. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія, 2016. – 3. – с.3-18.
 3. Сергій Вікторович Конча // Археологія, 2016. – 3. – с. .
 4. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія.- Іванків, 2016.- С.7-13.
 5. Полювання на мамута: тактика і стратегія // Наукові студії.-Випуск 8.-Львів-Винники, 2016.- 1,2 д.а.
 6. Чи повинні українці вибачатися за Другу світову і перед ким? // Українознавство. - №1.- С.270-278.
 7. Результати роботи Овруцької етно-археолологічної експедиції Інститутів українознавства МОН та археології НАНУ у 2016 р. // Українознавство. - №3.- с.136-146 (співавтор Ю.Фігурний).
 8. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини // Українознавство. - №3.- с.60-74.
 9. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014-2016 рр. // Українознавство. - №3.- с.26-39.
 10. Н.С.Котова Древнейшая керамика Украины.-К.; Харьков: Майдан, 2015. - 153 с. // Археологія, 2016. – 1. – с.137-141.- Рецензія.
 11. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 на Кіровоградщині // Тези Міжнародної конференції «Людина і ландшафт».- К., 2016.- с.37, 38.

2014

Монографії

 • Залізняк Л. Л.Україна між Сходом і Заходом : про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. / Леонід Залізняк. – Київ : [Олег Філюк], 2014. – 172 с. : іл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

Публікації /статті

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Залізняк Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 3-17 : мал.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. Обережно: федералізація! : хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 11-13.
 • Залізняк Л. Л. Геть від Москви, назад у Європу! / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 9. – С. 42-44.
 • Залізняк Л. Л. Обережно: імперія! / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 46-48.
 • Залізняк Л. Л. Загибель імперії / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 44-45.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

2012

Монографії

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Болтрик Ю. В. Основные результаты исследований Аккерманской крепости в 1999–2010 гг. // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 4–8.09.2012. – С. 15–16 (співавтори Біляєва С. О., Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Останні дослідження кургану Чмирева Могила // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – К., 2012. – С. 50–57 (співавтор Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Дослідження Северинівського городища // АДУ 2011 р. – Київ–Луцьк, 2012.
 • Болтрик Ю. В. Импортная мебель из скифских курганов // XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 35–40.
 • Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia // Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collrque. Abstracts. – 20–23 of September, 2012. – Simferopol, Yalta, 2012. – P. 8. (співавтор Boltryk Yu.).
 • Буйских А. В. Керамика VI–V вв. до н. э. из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – К., 2012. – С. 61–73.
 • Буйских А. В. Приложение 1. Каменные архитектурные детали из Ольвии (общая стилистическая характеристика) // Крыжицкий С. Д. Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях (МАИЭТ. Suppl. 11). – Симферополь, 2012. – С. 295–364.
 • Буйських А. В. Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 81–86 (співавтор – Н. М. Секерська).
 • Залізняк Л. Л. Україна серед цивілізацій Європи // Український альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 13–15.
 • Залізняк Л. Л. Юрію Кухарчуку – 60 // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження палеолітичних стоянок на Кіровоградщині // АДУ. – 2012. – С. 276–278 (співавтори Вєтров Д. О., Беленко М. М., Хоптинець І. М., Нездолій О. І.).
 • Отрощенко В. В. Трипільська археологія на тлі трипільського міфу // Земледельцы и скотоводы древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы. – К.–СПб, 2012. – С. 124–126.
 • Отрощенко В. В. Угорські мотиви в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 103–107.
 • Отрощенко В. В. Роль мотивов изображений Гямигая в определении древней истории Нахчывана // Naxcivan: ilk yaşayiş vә şәhәrsalma yeri kimi. – Naxcivan, 2012. – С. 85–94 (материалы Международной научной конференции «Нахчыван: как место раннего поселения и градостроительства», г. Нахчыван, 20–24.07.2011 г.).
 • Отрощенко В. В. Роботи Недайводської охоронної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2011. – К.–Луцьк: Волинські Старожитності, 2012. – [вип. 14]. – С. 190–191 (співавт. Мельник О. О.).
 • Буйских А. В. О застройке юго-восточной части Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 48–52.
 • Буйских А. В. Сооружение с латинской посвятительной надписью из Тиры // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 399–403 (співавтор Н. О. Сон).
 • Залізняк Л. Л. Що було на Волині? // Україна молода. – 06.04.2012.
 • Залізняк Л. Л. Гріх колаборації. Як і з ким співпрацювали українці в часи Другої світової війни // Україна молода. – 23.02.2012.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Болтрик Ю., Шумова В. ДНК нації як приклад профанації // Український тиждень. – № 47 (264), 23–29.12.2012. – С. 54–55.
 • Отрощенко В. В. Кто научил украинцев пользоваться колесом? Інтервью В. Отрощенко журналистке Е. Шандра // Сегодня. – 05.10.2012 (№ 223). – С. 23.
 • Boltryk Yu. A Silver Phiale from the Scythian Barrow Semÿkina Mogila // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 18 (2012). – P. 1–27 (співавтор Treister M.Yu.).
 • Boltryk Yu. Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area // Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Beyazit 6–8 Kasim 2012. – Istanbul, 2012. – P. 27.

2011

Монографії

 • Шумова В. Бурштин Гордіївського могильника // Гордіївський Могильник. Колективна монографія / за ред. В. І. Клочка. – Вінниця: Друк ТОВ «Вістка»-Київ, 2011. – 287 с. (С. 169–171, 270–274).

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Залізняк Л. Л. Дмитро Якович Телегін // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 143–145.
 • Залізняк Л. Л. Іван Гаврилович Шовкопляс – видатний український учений, педагог, музейник і захисник історичної спадщини // КДУ 14. – К., 2011. – С. 6–8.
 • Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 43–55 (у співав. з О. І. Нездолієм).
 • Залізняк Л. Л. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 56–62 (у співав. з Д. М. Вєтровим).
 • Залізняк Л. Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу // Переяславіка. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Вип. 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 40–45.
 • Отрощенко В. В. Проблеми вивчення пам’яток Бабинської спільноти Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 159–162.
 • Отрощенко В. В. Звернення учасників конференції (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 39 (співавтор Л. Л. Залізняк).
 • Отрощенко В. В. З приводу незабутої містифікації // Донецька археологічна збірка. – Донецьк, 2011. – № 15. – С. 184–187.
 • Отрощенко В. Про Славу Братченка // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 11. – С. 6–7.
 • Отрощенко В. В. Петроглифы Гобустана и знаковые системы эпохи бронзы Центрально-Восточной Европы // Incәsәnәt vә mәdәniyyәt problemleri. – Baki, 2011. – № 3 (37). – S. 38–51.
 • Отрощенко В. В. Зрубна культурна спільність // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 16–17.
 • Отрощенко В. В. Кабаківський скарб // Енциклопедія сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 631.
 • Boltryk Yu. Imported Bronze Vessels from the East Catacomb in the Berdyansk Barrow // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 17 (2011). – P. 255–278 (співавтор Treister M. Yu.).
 • Болтрик Ю. В. Курганы правителей Европейской Скифии (от времени Геродота до «золотой осени») // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов круглого стола, посвящённого 20-летию независимости Республики Казахстан. – Караганды, 2011.

2005

Публікації - один із пріоритетних напрямів діяльності експедиції. Протягом 2005 р. вийшло друком 3 монографії та понад 30 наукових статей, тез та науково-популярних і публіцистичних публікацій викладачів археологічної експедиції загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів.

На основі читаних протягом п'яти років лекцій викладачі-учасники археологічної експедиції спільно з колегами з інших вищих навчальних закладів видали підручник "Археологія України".

Археологія України. Курс лекцій / За ред. проф. Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 499 с.
Авторський колектив: Залізняк Л. Л., Бунятян К. П., Зубар В. М., Моця О. П., Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В.
Головний редактор - Головко С. В.
Підручник має шість розділів:
1. Кам'яна доба (доктор істор. наук, проф. Л. Л. Залізняк)
2. Епоха енеоліту - бронзи (доктор істор. наук, проф. В. В. Отрощенко)
3. Доба раннього заліза (канд. істор. наук, доц. К. П. Бунятян)
4. Антична цивілізація в Північному Причорномор'ї (доктор істор. наук, проф. В. М. Зубар) 5. Давні слов'яни та їхні сусіди (доктор істор. наук, проф. Р. В. Терпіловський)
6. Епоха Київської Русі (член-кореспондент НАН України, доктор істор. наук, проф. О. П. Моця)


Видання рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-12.08 від 03.06.04 р.)

За результатами Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" підготовано та видано черговий (двадцятий) археологічний випуск збірника "Маґістеріум" (17 статей загальним обсягом близько 12 друк. арк.).

Монографії

Буйских А., Зубар В., Кравченко А., Русява М. Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н.е. - Киев, 2005. - 625 с.
Підготовлено до друку монографію обсягом 25 друк. арк.:
Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Boltryk Y. V. Remains of funeral train in Scythian barrows// "The society of the living - the community of the dead" (from Neolithic to the Christian era). (The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005)
 • Boltryk Y. V. The system of Scythian elite barrows // Black Sea Area in the Hellenistic World System. (The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005)
 • Zalizniak L. Ukraine and the Problem of Indo-European Original Motherland // Archаeology in Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005.
 • Болтрик Ю. В. Социальная структура Скифии IV в. до Р. Х., отраженная в погребальных пам'ятниках // Kimmerowe, scytowie, sarmaci. Pamieci prof. Tad. Sulimirskego. - Krakow, 2004.
 • Болтрик Ю., Комар А. Хазарский курган в на правом берегу р. Молочной // Днепро-Донское междуречье в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Истоки, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Кінь як складова поховальної церемонії скіфів // Старожитності степового Причорномор'я і Криму. - Запоріжжя, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Находки из южной части Трахтемировского городища // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского. - Москва, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Роль коня в погребальной традиции скифов // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Сб. науч. трудов к юбилею профессора Т. Н. Троицкой. - Т. 2. - Новосибирск, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь і археологія. Любов без взаємності // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації // Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. - №3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний Тікич та її місце у неоліті Буго-Дніпровського межиріччя // Кам'яна доба України. - №7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині Археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр. // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Кухарчук Ю. В. До 70-річчя Владислава Миколайовича Гладиліна // Археологія. - 2005. - №3. - С. 113-115.
 • Кухарчук Ю. В. Специфіка виробництва заготовок для знарядь в мустьєрському шарі Жорнова // Кам'яна доба України. - Вип. 7. - Київ: Шлях, 2005.
 • Отрощенко В. В. Бронзові клепані казани та донецький гірничо-металургічний центр // Проблеми гірничої археології. - Алчевськ: ДонДТУ, 2005. - С. 176-188.
 • Отрощенко В. В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600-1200 рр. до н.е. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. науч труд. - Алчевск, 2005. - С. 94-101.
 • Отрощенко В. В. Тенденції розвитку господарчих систем доби пізньої бронзи на теренах України // Nomadyzm a pastoralsum w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru. - Poznan, 2004. - С. 215-221.
 • Отрощенко В. В. Шумящий сосуд из скифского погребения // Археологічні дослідження в україні 2003-2004 рр. - К. - С. 343-348.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура Поділля у світлі нових даних //Археологія у Києво-Могилянській Академії. - Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005. - С. 88-103.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005. - С. 31-36.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Археологічні розкопки двошарового поселення Ріпниця 1 біля м. Ржищіва // Ржищівський археодром. Дослідження, конференції та експериментальні студії. 2002-2003 рр. - Київ, 2005. - С. 54-93.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Дослідження на трипільському поселенні Ріпниця І біля м. Ржищева у 2004 р. //Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 274-276.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Чорновол Д. К. Дослідження трипільського поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 272-274.

Обсяг опублікованих матеріалів

Професор Залізняк Л. Л. Разом - 13,9 друк.арк.
Професор Зубар В. М. Разом - 8 друк. арк.
Професор Отрощенко В. В. Разом - 10,6 друк. арк.
Шумова В. О. Разом - 6,1 друк. арк.
Болтрик Ю. В. Разом - 7,4 друк. арк.
Кухарчук Ю. В. Разом - 3,4 друк. арк.

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

Монографії

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Болтрик Ю. В. Основные результаты исследований Аккерманской крепости в 1999–2010 гг. // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 4–8.09.2012. – С. 15–16 (співавтори Біляєва С. О., Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Останні дослідження кургану Чмирева Могила // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – К., 2012. – С. 50–57 (співавтор Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Дослідження Северинівського городища // АДУ 2011 р. – Київ–Луцьк, 2012.
 • Болтрик Ю. В. Импортная мебель из скифских курганов // XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 35–40.
 • Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia // Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collrque. Abstracts. – 20–23 of September, 2012. – Simferopol, Yalta, 2012. – P. 8. (співавтор Boltryk Yu.).
 • Буйских А. В. Керамика VI–V вв. до н. э. из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – К., 2012. – С. 61–73.
 • Буйских А. В. Приложение 1. Каменные архитектурные детали из Ольвии (общая стилистическая характеристика) // Крыжицкий С. Д. Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях (МАИЭТ. Suppl. 11). – Симферополь, 2012. – С. 295–364.
 • Буйських А. В. Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 81–86 (співавтор – Н. М. Секерська).
 • Залізняк Л. Л. Україна серед цивілізацій Європи // Український альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 13–15.
 • Залізняк Л. Л. Юрію Кухарчуку – 60 // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження палеолітичних стоянок на Кіровоградщині // АДУ. – 2012. – С. 276–278 (співавтори Вєтров Д. О., Беленко М. М., Хоптинець І. М., Нездолій О. І.).
 • Отрощенко В. В. Трипільська археологія на тлі трипільського міфу // Земледельцы и скотоводы древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы. – К.–СПб, 2012. – С. 124–126.
 • Отрощенко В. В. Угорські мотиви в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 103–107.
 • Отрощенко В. В. Роль мотивов изображений Гямигая в определении древней истории Нахчывана // Naxcivan: ilk yaşayiş vә şәhәrsalma yeri kimi. – Naxcivan, 2012. – С. 85–94 (материалы Международной научной конференции «Нахчыван: как место раннего поселения и градостроительства», г. Нахчыван, 20–24.07.2011 г.).
 • Отрощенко В. В. Роботи Недайводської охоронної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2011. – К.–Луцьк: Волинські Старожитності, 2012. – [вип. 14]. – С. 190–191 (співавт. Мельник О. О.).
 • Буйских А. В. О застройке юго-восточной части Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 48–52.
 • Буйских А. В. Сооружение с латинской посвятительной надписью из Тиры // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 399–403 (співавтор Н. О. Сон).
 • Залізняк Л. Л. Що було на Волині? // Україна молода. – 06.04.2012.
 • Залізняк Л. Л. Гріх колаборації. Як і з ким співпрацювали українці в часи Другої світової війни // Україна молода. – 23.02.2012.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Болтрик Ю., Шумова В. ДНК нації як приклад профанації // Український тиждень. – № 47 (264), 23–29.12.2012. – С. 54–55.
 • Отрощенко В. В. Кто научил украинцев пользоваться колесом? Інтервью В. Отрощенко журналистке Е. Шандра // Сегодня. – 05.10.2012 (№ 223). – С. 23.
 • Boltryk Yu. A Silver Phiale from the Scythian Barrow Semÿkina Mogila // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 18 (2012). – P. 1–27 (співавтор Treister M.Yu.).
 • Boltryk Yu. Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area // Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Beyazit 6–8 Kasim 2012. – Istanbul, 2012. – P. 27.

Монографії

 • Шумова В. Бурштин Гордіївського могильника // Гордіївський Могильник. Колективна монографія / за ред. В. І. Клочка. – Вінниця: Друк ТОВ «Вістка»-Київ, 2011. – 287 с. (С. 169–171, 270–274).

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Залізняк Л. Л. Дмитро Якович Телегін // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 143–145.
 • Залізняк Л. Л. Іван Гаврилович Шовкопляс – видатний український учений, педагог, музейник і захисник історичної спадщини // КДУ 14. – К., 2011. – С. 6–8.
 • Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 43–55 (у співав. з О. І. Нездолієм).
 • Залізняк Л. Л. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 56–62 (у співав. з Д. М. Вєтровим).
 • Залізняк Л. Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу // Переяславіка. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Вип. 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 40–45.
 • Отрощенко В. В. Проблеми вивчення пам’яток Бабинської спільноти Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 159–162.
 • Отрощенко В. В. Звернення учасників конференції (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 39 (співавтор Л. Л. Залізняк).
 • Отрощенко В. В. З приводу незабутої містифікації // Донецька археологічна збірка. – Донецьк, 2011. – № 15. – С. 184–187.
 • Отрощенко В. Про Славу Братченка // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 11. – С. 6–7.
 • Отрощенко В. В. Петроглифы Гобустана и знаковые системы эпохи бронзы Центрально-Восточной Европы // Incәsәnәt vә mәdәniyyәt problemleri. – Baki, 2011. – № 3 (37). – S. 38–51.
 • Отрощенко В. В. Зрубна культурна спільність // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 16–17.
 • Отрощенко В. В. Кабаківський скарб // Енциклопедія сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 631.
 • Boltryk Yu. Imported Bronze Vessels from the East Catacomb in the Berdyansk Barrow // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 17 (2011). – P. 255–278 (співавтор Treister M. Yu.).
 • Болтрик Ю. В. Курганы правителей Европейской Скифии (от времени Геродота до «золотой осени») // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов круглого стола, посвящённого 20-летию независимости Республики Казахстан. – Караганды, 2011.

Публікації - один із пріоритетних напрямів діяльності експедиції. Протягом 2005 р. вийшло друком 3 монографії та понад 30 наукових статей, тез та науково-популярних і публіцистичних публікацій викладачів археологічної експедиції загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів.

На основі читаних протягом п'яти років лекцій викладачі-учасники археологічної експедиції спільно з колегами з інших вищих навчальних закладів видали підручник "Археологія України".

Археологія України. Курс лекцій / За ред. проф. Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 499 с.
Авторський колектив: Залізняк Л. Л., Бунятян К. П., Зубар В. М., Моця О. П., Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В.
Головний редактор - Головко С. В.
Підручник має шість розділів:
1. Кам'яна доба (доктор істор. наук, проф. Л. Л. Залізняк)
2. Епоха енеоліту - бронзи (доктор істор. наук, проф. В. В. Отрощенко)
3. Доба раннього заліза (канд. істор. наук, доц. К. П. Бунятян)
4. Антична цивілізація в Північному Причорномор'ї (доктор істор. наук, проф. В. М. Зубар) 5. Давні слов'яни та їхні сусіди (доктор істор. наук, проф. Р. В. Терпіловський)
6. Епоха Київської Русі (член-кореспондент НАН України, доктор істор. наук, проф. О. П. Моця)


Видання рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-12.08 від 03.06.04 р.)

За результатами Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" підготовано та видано черговий (двадцятий) археологічний випуск збірника "Маґістеріум" (17 статей загальним обсягом близько 12 друк. арк.).

Монографії

Буйских А., Зубар В., Кравченко А., Русява М. Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н.е. - Киев, 2005. - 625 с.
Підготовлено до друку монографію обсягом 25 друк. арк.:
Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Boltryk Y. V. Remains of funeral train in Scythian barrows// "The society of the living - the community of the dead" (from Neolithic to the Christian era). (The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005)
 • Boltryk Y. V. The system of Scythian elite barrows // Black Sea Area in the Hellenistic World System. (The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005)
 • Zalizniak L. Ukraine and the Problem of Indo-European Original Motherland // Archаeology in Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005.
 • Болтрик Ю. В. Социальная структура Скифии IV в. до Р. Х., отраженная в погребальных пам'ятниках // Kimmerowe, scytowie, sarmaci. Pamieci prof. Tad. Sulimirskego. - Krakow, 2004.
 • Болтрик Ю., Комар А. Хазарский курган в на правом берегу р. Молочной // Днепро-Донское междуречье в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Истоки, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Кінь як складова поховальної церемонії скіфів // Старожитності степового Причорномор'я і Криму. - Запоріжжя, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Находки из южной части Трахтемировского городища // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского. - Москва, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Роль коня в погребальной традиции скифов // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Сб. науч. трудов к юбилею профессора Т. Н. Троицкой. - Т. 2. - Новосибирск, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь і археологія. Любов без взаємності // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації // Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. - №3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний Тікич та її місце у неоліті Буго-Дніпровського межиріччя // Кам'яна доба України. - №7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині Археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр. // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Кухарчук Ю. В. До 70-річчя Владислава Миколайовича Гладиліна // Археологія. - 2005. - №3. - С. 113-115.
 • Кухарчук Ю. В. Специфіка виробництва заготовок для знарядь в мустьєрському шарі Жорнова // Кам'яна доба України. - Вип. 7. - Київ: Шлях, 2005.
 • Отрощенко В. В. Бронзові клепані казани та донецький гірничо-металургічний центр // Проблеми гірничої археології. - Алчевськ: ДонДТУ, 2005. - С. 176-188.
 • Отрощенко В. В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600-1200 рр. до н.е. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. науч труд. - Алчевск, 2005. - С. 94-101.
 • Отрощенко В. В. Тенденції розвитку господарчих систем доби пізньої бронзи на теренах України // Nomadyzm a pastoralsum w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru. - Poznan, 2004. - С. 215-221.
 • Отрощенко В. В. Шумящий сосуд из скифского погребения // Археологічні дослідження в україні 2003-2004 рр. - К. - С. 343-348.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура Поділля у світлі нових даних //Археологія у Києво-Могилянській Академії. - Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005. - С. 88-103.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005. - С. 31-36.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Археологічні розкопки двошарового поселення Ріпниця 1 біля м. Ржищіва // Ржищівський археодром. Дослідження, конференції та експериментальні студії. 2002-2003 рр. - Київ, 2005. - С. 54-93.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Дослідження на трипільському поселенні Ріпниця І біля м. Ржищева у 2004 р. //Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 274-276.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Чорновол Д. К. Дослідження трипільського поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 272-274.

Обсяг опублікованих матеріалів

Професор Залізняк Л. Л. Разом - 13,9 друк.арк.
Професор Зубар В. М. Разом - 8 друк. арк.
Професор Отрощенко В. В. Разом - 10,6 друк. арк.
Шумова В. О. Разом - 6,1 друк. арк.
Болтрик Ю. В. Разом - 7,4 друк. арк.
Кухарчук Ю. В. Разом - 3,4 друк. арк.
© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна