Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2016

 Публікації /статті

 

Л.Л.Залізняк проф.,д. і. н.

 

 1. Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень // Археологія, 2016. – 1. – с.3-18.- (співавтори Сорокун А., Переверзєв С., Хоптинець І.).
 2. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія, 2016. – 3. – с.3-18.
 3. Сергій Вікторович Конча // Археологія, 2016. – 3. – с. .
 4. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія.- Іванків, 2016.- С.7-13.
 5. Полювання на мамута: тактика і стратегія // Наукові студії.-Випуск 8.-Львів-Винники, 2016.- 1,2 д.а.
 6. Чи повинні українці вибачатися за Другу світову і перед ким? // Українознавство. - №1.- С.270-278.
 7. Результати роботи Овруцької етно-археолологічної експедиції Інститутів українознавства МОН та археології НАНУ у 2016 р. // Українознавство. - №3.- с.136-146 (співавтор Ю.Фігурний).
 8. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини // Українознавство. - №3.- с.60-74.
 9. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014-2016 рр. // Українознавство. - №3.- с.26-39.
 10. Н.С.Котова Древнейшая керамика Украины.-К.; Харьков: Майдан, 2015. - 153 с. // Археологія, 2016. – 1. – с.137-141.- Рецензія.
 11. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 на Кіровоградщині // Тези Міжнародної конференції «Людина і ландшафт».- К., 2016.- с.37, 38.

2014

Монографії

 • Залізняк Л. Л.Україна між Сходом і Заходом : про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. / Леонід Залізняк. – Київ : [Олег Філюк], 2014. – 172 с. : іл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

Публікації /статті

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Залізняк Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 3-17 : мал.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. Обережно: федералізація! : хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 11-13.
 • Залізняк Л. Л. Геть від Москви, назад у Європу! / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 9. – С. 42-44.
 • Залізняк Л. Л. Обережно: імперія! / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 46-48.
 • Залізняк Л. Л. Загибель імперії / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 44-45.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

2012

Монографії

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Болтрик Ю. В. Основные результаты исследований Аккерманской крепости в 1999–2010 гг. // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 4–8.09.2012. – С. 15–16 (співавтори Біляєва С. О., Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Останні дослідження кургану Чмирева Могила // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – К., 2012. – С. 50–57 (співавтор Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Дослідження Северинівського городища // АДУ 2011 р. – Київ–Луцьк, 2012.
 • Болтрик Ю. В. Импортная мебель из скифских курганов // XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 35–40.
 • Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia // Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collrque. Abstracts. – 20–23 of September, 2012. – Simferopol, Yalta, 2012. – P. 8. (співавтор Boltryk Yu.).
 • Буйских А. В. Керамика VI–V вв. до н. э. из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – К., 2012. – С. 61–73.
 • Буйских А. В. Приложение 1. Каменные архитектурные детали из Ольвии (общая стилистическая характеристика) // Крыжицкий С. Д. Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях (МАИЭТ. Suppl. 11). – Симферополь, 2012. – С. 295–364.
 • Буйських А. В. Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 81–86 (співавтор – Н. М. Секерська).
 • Залізняк Л. Л. Україна серед цивілізацій Європи // Український альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 13–15.
 • Залізняк Л. Л. Юрію Кухарчуку – 60 // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження палеолітичних стоянок на Кіровоградщині // АДУ. – 2012. – С. 276–278 (співавтори Вєтров Д. О., Беленко М. М., Хоптинець І. М., Нездолій О. І.).
 • Отрощенко В. В. Трипільська археологія на тлі трипільського міфу // Земледельцы и скотоводы древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы. – К.–СПб, 2012. – С. 124–126.
 • Отрощенко В. В. Угорські мотиви в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 103–107.
 • Отрощенко В. В. Роль мотивов изображений Гямигая в определении древней истории Нахчывана // Naxcivan: ilk yaşayiş vә şәhәrsalma yeri kimi. – Naxcivan, 2012. – С. 85–94 (материалы Международной научной конференции «Нахчыван: как место раннего поселения и градостроительства», г. Нахчыван, 20–24.07.2011 г.).
 • Отрощенко В. В. Роботи Недайводської охоронної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2011. – К.–Луцьк: Волинські Старожитності, 2012. – [вип. 14]. – С. 190–191 (співавт. Мельник О. О.).
 • Буйских А. В. О застройке юго-восточной части Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 48–52.
 • Буйских А. В. Сооружение с латинской посвятительной надписью из Тиры // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 399–403 (співавтор Н. О. Сон).
 • Залізняк Л. Л. Що було на Волині? // Україна молода. – 06.04.2012.
 • Залізняк Л. Л. Гріх колаборації. Як і з ким співпрацювали українці в часи Другої світової війни // Україна молода. – 23.02.2012.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Болтрик Ю., Шумова В. ДНК нації як приклад профанації // Український тиждень. – № 47 (264), 23–29.12.2012. – С. 54–55.
 • Отрощенко В. В. Кто научил украинцев пользоваться колесом? Інтервью В. Отрощенко журналистке Е. Шандра // Сегодня. – 05.10.2012 (№ 223). – С. 23.
 • Boltryk Yu. A Silver Phiale from the Scythian Barrow Semÿkina Mogila // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 18 (2012). – P. 1–27 (співавтор Treister M.Yu.).
 • Boltryk Yu. Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area // Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Beyazit 6–8 Kasim 2012. – Istanbul, 2012. – P. 27.

2011

Монографії

 • Шумова В. Бурштин Гордіївського могильника // Гордіївський Могильник. Колективна монографія / за ред. В. І. Клочка. – Вінниця: Друк ТОВ «Вістка»-Київ, 2011. – 287 с. (С. 169–171, 270–274).

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Залізняк Л. Л. Дмитро Якович Телегін // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 143–145.
 • Залізняк Л. Л. Іван Гаврилович Шовкопляс – видатний український учений, педагог, музейник і захисник історичної спадщини // КДУ 14. – К., 2011. – С. 6–8.
 • Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 43–55 (у співав. з О. І. Нездолієм).
 • Залізняк Л. Л. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 56–62 (у співав. з Д. М. Вєтровим).
 • Залізняк Л. Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу // Переяславіка. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Вип. 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 40–45.
 • Отрощенко В. В. Проблеми вивчення пам’яток Бабинської спільноти Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 159–162.
 • Отрощенко В. В. Звернення учасників конференції (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 39 (співавтор Л. Л. Залізняк).
 • Отрощенко В. В. З приводу незабутої містифікації // Донецька археологічна збірка. – Донецьк, 2011. – № 15. – С. 184–187.
 • Отрощенко В. Про Славу Братченка // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 11. – С. 6–7.
 • Отрощенко В. В. Петроглифы Гобустана и знаковые системы эпохи бронзы Центрально-Восточной Европы // Incәsәnәt vә mәdәniyyәt problemleri. – Baki, 2011. – № 3 (37). – S. 38–51.
 • Отрощенко В. В. Зрубна культурна спільність // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 16–17.
 • Отрощенко В. В. Кабаківський скарб // Енциклопедія сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 631.
 • Boltryk Yu. Imported Bronze Vessels from the East Catacomb in the Berdyansk Barrow // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 17 (2011). – P. 255–278 (співавтор Treister M. Yu.).
 • Болтрик Ю. В. Курганы правителей Европейской Скифии (от времени Геродота до «золотой осени») // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов круглого стола, посвящённого 20-летию независимости Республики Казахстан. – Караганды, 2011.

2005

Публікації - один із пріоритетних напрямів діяльності експедиції. Протягом 2005 р. вийшло друком 3 монографії та понад 30 наукових статей, тез та науково-популярних і публіцистичних публікацій викладачів археологічної експедиції загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів.

На основі читаних протягом п'яти років лекцій викладачі-учасники археологічної експедиції спільно з колегами з інших вищих навчальних закладів видали підручник "Археологія України".

Археологія України. Курс лекцій / За ред. проф. Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 499 с.
Авторський колектив: Залізняк Л. Л., Бунятян К. П., Зубар В. М., Моця О. П., Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В.
Головний редактор - Головко С. В.
Підручник має шість розділів:
1. Кам'яна доба (доктор істор. наук, проф. Л. Л. Залізняк)
2. Епоха енеоліту - бронзи (доктор істор. наук, проф. В. В. Отрощенко)
3. Доба раннього заліза (канд. істор. наук, доц. К. П. Бунятян)
4. Антична цивілізація в Північному Причорномор'ї (доктор істор. наук, проф. В. М. Зубар) 5. Давні слов'яни та їхні сусіди (доктор істор. наук, проф. Р. В. Терпіловський)
6. Епоха Київської Русі (член-кореспондент НАН України, доктор істор. наук, проф. О. П. Моця)


Видання рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-12.08 від 03.06.04 р.)

За результатами Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" підготовано та видано черговий (двадцятий) археологічний випуск збірника "Маґістеріум" (17 статей загальним обсягом близько 12 друк. арк.).

Монографії

Буйских А., Зубар В., Кравченко А., Русява М. Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н.е. - Киев, 2005. - 625 с.
Підготовлено до друку монографію обсягом 25 друк. арк.:
Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Boltryk Y. V. Remains of funeral train in Scythian barrows// "The society of the living - the community of the dead" (from Neolithic to the Christian era). (The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005)
 • Boltryk Y. V. The system of Scythian elite barrows // Black Sea Area in the Hellenistic World System. (The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005)
 • Zalizniak L. Ukraine and the Problem of Indo-European Original Motherland // Archаeology in Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005.
 • Болтрик Ю. В. Социальная структура Скифии IV в. до Р. Х., отраженная в погребальных пам'ятниках // Kimmerowe, scytowie, sarmaci. Pamieci prof. Tad. Sulimirskego. - Krakow, 2004.
 • Болтрик Ю., Комар А. Хазарский курган в на правом берегу р. Молочной // Днепро-Донское междуречье в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Истоки, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Кінь як складова поховальної церемонії скіфів // Старожитності степового Причорномор'я і Криму. - Запоріжжя, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Находки из южной части Трахтемировского городища // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского. - Москва, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Роль коня в погребальной традиции скифов // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Сб. науч. трудов к юбилею профессора Т. Н. Троицкой. - Т. 2. - Новосибирск, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь і археологія. Любов без взаємності // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації // Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. - №3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний Тікич та її місце у неоліті Буго-Дніпровського межиріччя // Кам'яна доба України. - №7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині Археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр. // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Кухарчук Ю. В. До 70-річчя Владислава Миколайовича Гладиліна // Археологія. - 2005. - №3. - С. 113-115.
 • Кухарчук Ю. В. Специфіка виробництва заготовок для знарядь в мустьєрському шарі Жорнова // Кам'яна доба України. - Вип. 7. - Київ: Шлях, 2005.
 • Отрощенко В. В. Бронзові клепані казани та донецький гірничо-металургічний центр // Проблеми гірничої археології. - Алчевськ: ДонДТУ, 2005. - С. 176-188.
 • Отрощенко В. В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600-1200 рр. до н.е. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. науч труд. - Алчевск, 2005. - С. 94-101.
 • Отрощенко В. В. Тенденції розвитку господарчих систем доби пізньої бронзи на теренах України // Nomadyzm a pastoralsum w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru. - Poznan, 2004. - С. 215-221.
 • Отрощенко В. В. Шумящий сосуд из скифского погребения // Археологічні дослідження в україні 2003-2004 рр. - К. - С. 343-348.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура Поділля у світлі нових даних //Археологія у Києво-Могилянській Академії. - Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005. - С. 88-103.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005. - С. 31-36.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Археологічні розкопки двошарового поселення Ріпниця 1 біля м. Ржищіва // Ржищівський археодром. Дослідження, конференції та експериментальні студії. 2002-2003 рр. - Київ, 2005. - С. 54-93.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Дослідження на трипільському поселенні Ріпниця І біля м. Ржищева у 2004 р. //Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 274-276.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Чорновол Д. К. Дослідження трипільського поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 272-274.

Обсяг опублікованих матеріалів

Професор Залізняк Л. Л. Разом - 13,9 друк.арк.
Професор Зубар В. М. Разом - 8 друк. арк.
Професор Отрощенко В. В. Разом - 10,6 друк. арк.
Шумова В. О. Разом - 6,1 друк. арк.
Болтрик Ю. В. Разом - 7,4 друк. арк.
Кухарчук Ю. В. Разом - 3,4 друк. арк.

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

Монографії

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Болтрик Ю. В. Основные результаты исследований Аккерманской крепости в 1999–2010 гг. // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 4–8.09.2012. – С. 15–16 (співавтори Біляєва С. О., Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Останні дослідження кургану Чмирева Могила // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – К., 2012. – С. 50–57 (співавтор Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Дослідження Северинівського городища // АДУ 2011 р. – Київ–Луцьк, 2012.
 • Болтрик Ю. В. Импортная мебель из скифских курганов // XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 35–40.
 • Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia // Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collrque. Abstracts. – 20–23 of September, 2012. – Simferopol, Yalta, 2012. – P. 8. (співавтор Boltryk Yu.).
 • Буйских А. В. Керамика VI–V вв. до н. э. из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – К., 2012. – С. 61–73.
 • Буйских А. В. Приложение 1. Каменные архитектурные детали из Ольвии (общая стилистическая характеристика) // Крыжицкий С. Д. Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях (МАИЭТ. Suppl. 11). – Симферополь, 2012. – С. 295–364.
 • Буйських А. В. Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 81–86 (співавтор – Н. М. Секерська).
 • Залізняк Л. Л. Україна серед цивілізацій Європи // Український альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 13–15.
 • Залізняк Л. Л. Юрію Кухарчуку – 60 // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження палеолітичних стоянок на Кіровоградщині // АДУ. – 2012. – С. 276–278 (співавтори Вєтров Д. О., Беленко М. М., Хоптинець І. М., Нездолій О. І.).
 • Отрощенко В. В. Трипільська археологія на тлі трипільського міфу // Земледельцы и скотоводы древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы. – К.–СПб, 2012. – С. 124–126.
 • Отрощенко В. В. Угорські мотиви в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 103–107.
 • Отрощенко В. В. Роль мотивов изображений Гямигая в определении древней истории Нахчывана // Naxcivan: ilk yaşayiş vә şәhәrsalma yeri kimi. – Naxcivan, 2012. – С. 85–94 (материалы Международной научной конференции «Нахчыван: как место раннего поселения и градостроительства», г. Нахчыван, 20–24.07.2011 г.).
 • Отрощенко В. В. Роботи Недайводської охоронної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2011. – К.–Луцьк: Волинські Старожитності, 2012. – [вип. 14]. – С. 190–191 (співавт. Мельник О. О.).
 • Буйских А. В. О застройке юго-восточной части Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 48–52.
 • Буйских А. В. Сооружение с латинской посвятительной надписью из Тиры // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 399–403 (співавтор Н. О. Сон).
 • Залізняк Л. Л. Що було на Волині? // Україна молода. – 06.04.2012.
 • Залізняк Л. Л. Гріх колаборації. Як і з ким співпрацювали українці в часи Другої світової війни // Україна молода. – 23.02.2012.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Болтрик Ю., Шумова В. ДНК нації як приклад профанації // Український тиждень. – № 47 (264), 23–29.12.2012. – С. 54–55.
 • Отрощенко В. В. Кто научил украинцев пользоваться колесом? Інтервью В. Отрощенко журналистке Е. Шандра // Сегодня. – 05.10.2012 (№ 223). – С. 23.
 • Boltryk Yu. A Silver Phiale from the Scythian Barrow Semÿkina Mogila // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 18 (2012). – P. 1–27 (співавтор Treister M.Yu.).
 • Boltryk Yu. Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area // Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Beyazit 6–8 Kasim 2012. – Istanbul, 2012. – P. 27.

Монографії

 • Шумова В. Бурштин Гордіївського могильника // Гордіївський Могильник. Колективна монографія / за ред. В. І. Клочка. – Вінниця: Друк ТОВ «Вістка»-Київ, 2011. – 287 с. (С. 169–171, 270–274).

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Залізняк Л. Л. Дмитро Якович Телегін // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 143–145.
 • Залізняк Л. Л. Іван Гаврилович Шовкопляс – видатний український учений, педагог, музейник і захисник історичної спадщини // КДУ 14. – К., 2011. – С. 6–8.
 • Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 43–55 (у співав. з О. І. Нездолієм).
 • Залізняк Л. Л. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 56–62 (у співав. з Д. М. Вєтровим).
 • Залізняк Л. Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу // Переяславіка. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Вип. 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 40–45.
 • Отрощенко В. В. Проблеми вивчення пам’яток Бабинської спільноти Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 159–162.
 • Отрощенко В. В. Звернення учасників конференції (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 39 (співавтор Л. Л. Залізняк).
 • Отрощенко В. В. З приводу незабутої містифікації // Донецька археологічна збірка. – Донецьк, 2011. – № 15. – С. 184–187.
 • Отрощенко В. Про Славу Братченка // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 11. – С. 6–7.
 • Отрощенко В. В. Петроглифы Гобустана и знаковые системы эпохи бронзы Центрально-Восточной Европы // Incәsәnәt vә mәdәniyyәt problemleri. – Baki, 2011. – № 3 (37). – S. 38–51.
 • Отрощенко В. В. Зрубна культурна спільність // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 16–17.
 • Отрощенко В. В. Кабаківський скарб // Енциклопедія сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 631.
 • Boltryk Yu. Imported Bronze Vessels from the East Catacomb in the Berdyansk Barrow // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 17 (2011). – P. 255–278 (співавтор Treister M. Yu.).
 • Болтрик Ю. В. Курганы правителей Европейской Скифии (от времени Геродота до «золотой осени») // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов круглого стола, посвящённого 20-летию независимости Республики Казахстан. – Караганды, 2011.

Публікації - один із пріоритетних напрямів діяльності експедиції. Протягом 2005 р. вийшло друком 3 монографії та понад 30 наукових статей, тез та науково-популярних і публіцистичних публікацій викладачів археологічної експедиції загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів.

На основі читаних протягом п'яти років лекцій викладачі-учасники археологічної експедиції спільно з колегами з інших вищих навчальних закладів видали підручник "Археологія України".

Археологія України. Курс лекцій / За ред. проф. Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 499 с.
Авторський колектив: Залізняк Л. Л., Бунятян К. П., Зубар В. М., Моця О. П., Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В.
Головний редактор - Головко С. В.
Підручник має шість розділів:
1. Кам'яна доба (доктор істор. наук, проф. Л. Л. Залізняк)
2. Епоха енеоліту - бронзи (доктор істор. наук, проф. В. В. Отрощенко)
3. Доба раннього заліза (канд. істор. наук, доц. К. П. Бунятян)
4. Антична цивілізація в Північному Причорномор'ї (доктор істор. наук, проф. В. М. Зубар) 5. Давні слов'яни та їхні сусіди (доктор істор. наук, проф. Р. В. Терпіловський)
6. Епоха Київської Русі (член-кореспондент НАН України, доктор істор. наук, проф. О. П. Моця)


Видання рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-12.08 від 03.06.04 р.)

За результатами Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" підготовано та видано черговий (двадцятий) археологічний випуск збірника "Маґістеріум" (17 статей загальним обсягом близько 12 друк. арк.).

Монографії

Буйских А., Зубар В., Кравченко А., Русява М. Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н.е. - Киев, 2005. - 625 с.
Підготовлено до друку монографію обсягом 25 друк. арк.:
Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Boltryk Y. V. Remains of funeral train in Scythian barrows// "The society of the living - the community of the dead" (from Neolithic to the Christian era). (The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005)
 • Boltryk Y. V. The system of Scythian elite barrows // Black Sea Area in the Hellenistic World System. (The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005)
 • Zalizniak L. Ukraine and the Problem of Indo-European Original Motherland // Archаeology in Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005.
 • Болтрик Ю. В. Социальная структура Скифии IV в. до Р. Х., отраженная в погребальных пам'ятниках // Kimmerowe, scytowie, sarmaci. Pamieci prof. Tad. Sulimirskego. - Krakow, 2004.
 • Болтрик Ю., Комар А. Хазарский курган в на правом берегу р. Молочной // Днепро-Донское междуречье в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Истоки, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Кінь як складова поховальної церемонії скіфів // Старожитності степового Причорномор'я і Криму. - Запоріжжя, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Находки из южной части Трахтемировского городища // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского. - Москва, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Роль коня в погребальной традиции скифов // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Сб. науч. трудов к юбилею профессора Т. Н. Троицкой. - Т. 2. - Новосибирск, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь і археологія. Любов без взаємності // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації // Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. - №3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний Тікич та її місце у неоліті Буго-Дніпровського межиріччя // Кам'яна доба України. - №7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині Археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр. // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Кухарчук Ю. В. До 70-річчя Владислава Миколайовича Гладиліна // Археологія. - 2005. - №3. - С. 113-115.
 • Кухарчук Ю. В. Специфіка виробництва заготовок для знарядь в мустьєрському шарі Жорнова // Кам'яна доба України. - Вип. 7. - Київ: Шлях, 2005.
 • Отрощенко В. В. Бронзові клепані казани та донецький гірничо-металургічний центр // Проблеми гірничої археології. - Алчевськ: ДонДТУ, 2005. - С. 176-188.
 • Отрощенко В. В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600-1200 рр. до н.е. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. науч труд. - Алчевск, 2005. - С. 94-101.
 • Отрощенко В. В. Тенденції розвитку господарчих систем доби пізньої бронзи на теренах України // Nomadyzm a pastoralsum w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru. - Poznan, 2004. - С. 215-221.
 • Отрощенко В. В. Шумящий сосуд из скифского погребения // Археологічні дослідження в україні 2003-2004 рр. - К. - С. 343-348.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура Поділля у світлі нових даних //Археологія у Києво-Могилянській Академії. - Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005. - С. 88-103.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005. - С. 31-36.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Археологічні розкопки двошарового поселення Ріпниця 1 біля м. Ржищіва // Ржищівський археодром. Дослідження, конференції та експериментальні студії. 2002-2003 рр. - Київ, 2005. - С. 54-93.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Дослідження на трипільському поселенні Ріпниця І біля м. Ржищева у 2004 р. //Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 274-276.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Чорновол Д. К. Дослідження трипільського поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 272-274.

Обсяг опублікованих матеріалів

Професор Залізняк Л. Л. Разом - 13,9 друк.арк.
Професор Зубар В. М. Разом - 8 друк. арк.
Професор Отрощенко В. В. Разом - 10,6 друк. арк.
Шумова В. О. Разом - 6,1 друк. арк.
Болтрик Ю. В. Разом - 7,4 друк. арк.
Кухарчук Ю. В. Разом - 3,4 друк. арк.
© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна