Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

2019

Підручники, навчальні посібники

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [рец.: В. І. Клочко, В. В. Отрощенко ; ред. О. Петренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – [Київ] : Темпора, 2019. – 639 с.
 • Методичні рекомендації з польової антропології / Олександра Козак, Інна Потєхіна, Тетяна Слободян, Віра Гупало ; Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України. – Львів : НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2019. – 103 с.

 

Cтатті

 • Білинський О. О. Проблема поховального обряду населення скіфського часу Посейм’я / Олег Білинський // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 4 (33). – С. 255–262. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17426
 • Залізняк Л. Л. «Град русичів ім’ям Пересічень» у м. Дніпро та археологічні реалії / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 1. – С. 95–104.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15386
 • Залізняк Л. Л. Історія української індоєвропеїстики / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 2. – С. 5–18.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16197
 • Залізняк Л. Л. Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 126–131. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16903
 • Залізняк Л. Л. Українська археологія: стан і перспективи (суб’єктивне враження про об’єктивний стан) / Л. Л. Залізняк // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 4 (33). – С. 388–395. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17430
 • Клочко В. І. Металеві сокири раннього етапу ямної культури України / В. І. Клочко // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 2 (31). – С. 67–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17427
 • Клочко В. І. Початок металургії доби пізньої бронзи у Східній Європі / В. І. Клочко // VirBimaris : odkujawskiegomatecznikadostepównadczarnomorskich : studiazdziejówmiędzymorzabałtycko-pontyjskiegoofiarowaneProfesorowiAleksandrowiKośko / podred. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 677–693. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17428
 • Отрощенко В.В. Знаки на кераміці доби пізньої бронзи / Віталій Отрощенко // Археологічна керамологія. – 2019. – № 1 (1). – С. 53–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17645
 • Отрощенко В.В. Професор Олександр Кошко в контексті археології України: погляд із Києва / Віталій В. Отрощенко // Vir Bimaris : od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich : studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko / pod red. Marzeny Szmyt [et al.] ; Adam Mickiewicz University in Poznań. – Poznań : [Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], 2019. – S. 771–774.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17757
 • Отрощенко В. В. До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 2 (31). – С. 149–156.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17657
 • Отрощенко В.В. Антропозооморфні шаманські пряжки перехідного періоду від середньої до пізньої бронзи / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 12–21.–https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.04.012. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16982
 • Кремацiйне поховання на укрiпленому поселеннi трипiльської культури Мирогоща 15 / А. Б. Бардецький, Д. Ю. Вертелецький, І. Д. Потєхіна, Т. І. Слободян // Археологія. – 2019. – № 3. – С. 5–18. – https://doi.org/10.15407/archaeologyua2019.03.005. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17641
 • Потєхіна І. Д. Перші результати вивчення МтДНК і повного геному трипільців / І. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2017 р. : [щорічник] / голов. ред. Болтрик Ю. В. ; Інститут археології НАН України. – Київ : [Стародавній Світ], 2019. – С. 383–384. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17663
 • Потєхіна І.Д. Антропологічні матеріали з розкопок у Старому місті, Вінниця / І. Потєхіна, Ю. Долженко // Археологічні дослідження в Україні 2017 р. : [щорічник] / голов. ред. Болтрик Ю. В. ; Інститут археології НАН України. – Київ : [Стародавній Світ], 2019. – С. 384–387.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15693
 • Скиба А. В. Пастирське городище: керамічний комплекс із засипки внутрішнього рову (за результатами досліджень у 2017 р.) / А. В. Скиба, В. І. Баранов // Археологія і давня історія України. – 2019. – № 1 (30). – С. 67–74. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17640

 

Матеріали конференцій

 • Білинський О. О. До питання про виділення локальних варіантів скіфського часу на півночі Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Олег Білинський // Фактор простору в історичних дослідженнях : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 23 травня 2019 р.) / упоряд. С. М. Вовкодав ; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький : Аванпост-Прим, 2019. – С. 13–15. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17424
 • Залізняк Л. Л.Д. Я. Телегін – один з першовідкривачів найдавніших індоєвропейських спільнот Східної Європи / Л. Л. Залізняк // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 58–60. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17472
 • Залізняк Л. Л. Д. Я. Телегін і доба культуротворення в мезолітознавстві України / Л. Л. Залізняк // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 57–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17471
 • Залізняк Л. Л. Пізньомезолітична стоянка Ласпі-7 на Південному березі Криму (Україна) / Л. Залізняк, О. Ясневич // Від палеоліту до козацької України: анотації Міжнародної конференції до 100-літнього ювілею Дмитра Яковича Телегіна (м. Київ, 21–23 листопада 2019 р.) / наук. ред.: Л. Л. Залізняк, І. Д. Потєхіна ; Інститут археології НАН України. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – С. 60–61. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17473
 • Отрощенко В. В. Поховання з кутовими ямками в контексті Гордіївського могильника / Отрощенко В. В. // Археологія Поділля : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р.) / за ред. Р. О. Литвиненка ; Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національна академія наук України, Інститут археології, НДЦ «Рятівна археологічна служба». – Вінниця : Твори, 2019. – С. 70–77.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18858
 • Raw material analyses of the Modern Age ceramic from Kyiv pottery production sites / Chmil L., Khamaiko N., Buhay O., Bilyk V., Shulzhenko A., Sushko A. // The 4th International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON “Ceramics and glass as a source for research on the past” (Wrocław, 26–28 September, 2019) / Centre for Late Antique and Early Medieval Studies, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. – Wrocław : [s. n.], 2019. – P. 42–43. – https://doi.org/10.13140/rg.2.2.34845.26086. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17639

 

Інше

 • Отрощенко В. В. Міллер Михайло Олександрович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – С. 37–38.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18859
 • Отрощенко В.В. Мовчан Іван Іванович / В. В. Отрощенко // Енциклопедія Сучасної України / співголови редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів. – Київ : [Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України], 2019. – Т. 21. – С. 268.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18860
 • Отрощенко В.В. Perpetuum mobile української археології (до 70-річчя від дня народження Ю. В. Болтрика) / В. В. Отрощенко // Археологія і давня історія України. – 2019. – Вип. 4. – С. 6–24.http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17868
 • Березанська С. С. До ювiлею Iрини Миколаївни Шарафутдiнової / БерезанськаС. С., Отрощенко В. В. // Археологія. – 2019. – № 4. – С. 133–134. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18509

 

2018

Авторські та колективні монографії

 • Гошко Т. Ю. Металеві казани з Великого Степу за доби пізньої бронзи : монографія / Т. Ю. Гошко, С. О. Агапов, В. В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2018. – 327 с.

 

Cтатті

 • Сапожников І. В. Ягорлицькі кургани на лівобережжі Дністра (історія вивчення, картографія та топографія) / І. В. Сапожников, Ю. В. Болтрик // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 45–65. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15289
 • Болтрик Ю. В. Терени центру Скіфії (від Солохи до Чортомлика) / Ю. В. Болтрик, В. М. Окатенко, Г. М. Тощев // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 1 (26). – С. 147–174. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15288
 • Залізняк Л. Л. Неолітизація України. Від «східного імпульсу» до «балканізації» / Залізняк Л. Л. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 4–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13537
 • Залізняк Л. Л. Дослідження граветської стоянки Троянове 4В під Новомиргородом / Л. Залізняк, Д. Вєтров, І. Хоптинець // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 105–107. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15783
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Коробчине-курган / Л. Л. Залізняк, О. І. Нездолій // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 108–112. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15784
 • Залізняк Л. Л. Дослідження похованого яру на мустьєрській стоянці Андріївка 4 на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, Т. О. Шевченко // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 112–115. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15781
 • Палеолітичні стоянки Овруцького кряжу / Л. Л. Залізняк, А. П. Томашевський, С. В. Перевєрзєв [та ін.] // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 20–22. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15782
 • Залізняк Л. Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні / Л. Залізняк // Українознавство. – 2018. – № 1 (66). – С. 8–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15316
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні мисливці та рибалки Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь 8 / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 3. – С. 3–19. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14725
 • Залізняк Л. Л. Надчорноморські індоєвропейці в Трої / Л. Л. Залізняк // Археологія : науковий журнал. – 2018. – № 4. – С. 21–27. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15055
 • Капустін К. М. Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) / К. М. Капустін // Археологія і давня історія України / гол. ред. С. А. Скорий. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2018. – Вип. 3 (28). – С. 147–158. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15319
 • Клочко В. І. Наконечники списів бородінського типу / Клочко В. І. // Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 64–70. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15343
 • Klochko V. I. Yamnaya Culture Hoard of Metal Objects, Ivanivka, Lower Murafa: Autogenesis of “Dniester Copper/Bronze Metallurgy” / Viktor I. Klochko // Baltic-Pontic Studies. – Poznan : [s. n.], 2018. – Vol. 22. – P. 226–245. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15349
 • Mitochondrial genomes reveal an east to west cline of steppe ancestry in Corded Ware populations [electronic resource] / Juras A., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Żurkiewicz D., Włodarczak P., Wilk S., Peška J., Fojtík P., Králík M., Libera J., Bagińska J., Tunia K., Klochko V. I., Dabert M., Jakobsson M., Kośko A. // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, Issue 1. – Article number 11603. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15843
 • Отрощенко В. В. Курган № 3 біля с. Степове – еталонний комплекс заключної фази доби пізньої бронзи / Отрощенко В. В., Шарафутдінова І. М. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 50–58. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13531
 • Отрощенко В. В. Проблеми датування та інтерпретації Кипчацького комплексу Чингульської Могили / В. В. Отрощенко // Археологія. – 2018. – № 1. – С. 119–132. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13635
 • Отрощенко В. В. Синташтинская культура и концепция харизматических кланов О. Прицака / В. В. Отрощенко // Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии : сборник научных трудов к 80-летию Геннадия Борисовича Здановича. – Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2018. – С. 82–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15340
 • Потєхіна І. Д. Перший досліджений череп з поселення культури лінійно-стрічкової кераміки на теренах України / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 345–347. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15342
 • Потєхіна І. Д. Антропологічні матеріали з пізньомезолітичного та енеолітичного могильників у Степовому Побужжі / І. Д. Потєхіна // Археологічні дослідження в Україні 2016 / гол. ред. Ю. В. Болтрик. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 344–345. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15341
 • Потєхіна І. Д. Походження трипільців із печери Вертеба у світлі краніології і археогенетики / Потєхіна І. Д. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 25–33. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13535
 • Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads / Maja Krzewińska, Gülşah Merve Kılınç, ... Inna Potekhina [et al.] // Science Advances. – 2018. – Vol. 4. – [12 p.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15344
 • The Genomic History Of Southeastern Europe / I. Matheison, S. Alpaslan-Roodenberg, ... I. Potekhina [et al.] // Nature : international journal of science. – 2018. – Vol. 555. – P. 197–203. https://doi.org/10.1038/nature25778
 • Сушко А. О. Керамічні іграшки з фондів Музею історії міста Києва / Сушко А. О. // Магістеріум. Археологічні студії. – 2018. – Вип. 70. – С. 87–94. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13526

 

Матеріали конференцій

 • Залізняк Л. Л. Походження українського народу за даними археології / Леонід Залізняк // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів–Винники). – [Б. м., 2018]. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16543
 • Залізняк Л. Л. Мезолітичні мисливці Надпоріжжя за матеріалами поселення Огрінь 8 / Л. Залізняк // І Всеукраїнський археологічний з’їзд : програма роботи та анотації доповідей, Ніжин, 23–25 листопада 2018 р. / [голов. ред. Чабай В. П.]. – Київ : [ІА НАНУ], 2018. – С. 67–68. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16542
 • Капустін К. М. До питання розвитку поселенської агломерації Городська ( за матеріалами розвідок 2017 р.) / К. Капустін // І Всеукраїнський археологічний з’їзд: програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. Чабай В. П. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 158–159. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15320
 • Клочко В. І. Сокири Козарац-Стубло культури шнурової кераміки України / Віктор Клочко // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів–Винники). – [Б. м., 2018]. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16540
 • Отрощенко В. В. О погребенном в Чингульской могиле: Юрий Кончакович или Тигак Котянович? / В. В. Отрощенко // Средневековая история Дешт-и-Кыпчака : Международная научная конференция, 13–14 сентября 2017 года. – Павлодар : Эко, 2018. – С. 48–52.
 • Потєхіна І. Д. Міжпопуляційні контакти у Північному Причорномор’ї в VI – на початку III тис. до н. е. / Інна Потєхіна // На пограниччі культур та етносів: взаємоконтакти як спосіб комунікації та еволюції : тези доповідей учасників міжнародної наукової конференції (7–10 листопада 2018 р., м. Львів–Винники). – [Б. м., 2018]. – [Без паг.]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16541
 • Потєхіна І. Д. Звідки прийшли люди з візками: антропологія й археогенетика ямних поховань Сугоклейського кургану / Інна Потєхіна // Forum Olbicum II : пам’яті В. В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії) : матеріали Міжнародної археологічної конференції, 4–6 травня 2018 р. – Миколаїв : НДЦ «Лукомор’є», 2018. – С. 32–34. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16544
 • Потєхіна І. Д. Археогенетичні дослідження матеріалів епох неоліту – раннього енеоліту в Україні: результати і перспективи / І. Д. Потєхіна // І Всеукраїнський археологічний з’їзд : програма роботи та анотації доповідей (Ніжин, 23–25 листопада 2018 р.) / гол. ред. В. П. Чабай. – Київ : ІА НАНУ, 2018. – С. 74–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15339
 • Нові знахідки стріл скіфського часу на Пастирському городищі / Олександр Могилов, В’ячеслав Баранов, Андрій Скиба, Ярослав Володарець-Урбанович // Археологія & Фортифікація України : збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 110-річчю від дня народження Сергія Миколайовича Бібікова та 100-річчю від дня народження Олександра Панкратовича Черниша / відп. ред. О. О. Заремба. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2018. – С. 69–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15345

 

Інше

 

2016

 Публікації /статті

 

Л.Л.Залізняк проф.,д. і. н.

 

 1. Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень // Археологія, 2016. – 1. – с.3-18.- (співавтори Сорокун А., Переверзєв С., Хоптинець І.).
 2. Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології // Археологія, 2016. – 3. – с.3-18.
 3. Сергій Вікторович Конча // Археологія, 2016. – 3. – с. .
 4. Фінальний палеоліт та мезоліт Київського Полісся // Київське Полісся: історія, археологія, етнографія.- Іванків, 2016.- С.7-13.
 5. Полювання на мамута: тактика і стратегія // Наукові студії.-Випуск 8.-Львів-Винники, 2016.- 1,2 д.а.
 6. Чи повинні українці вибачатися за Другу світову і перед ким? // Українознавство. - №1.- С.270-278.
 7. Результати роботи Овруцької етно-археолологічної експедиції Інститутів українознавства МОН та археології НАНУ у 2016 р. // Українознавство. - №3.- с.136-146 (співавтор Ю.Фігурний).
 8. Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини // Українознавство. - №3.- с.60-74.
 9. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014-2016 рр. // Українознавство. - №3.- с.26-39.
 10. Н.С.Котова Древнейшая керамика Украины.-К.; Харьков: Майдан, 2015. - 153 с. // Археологія, 2016. – 1. – с.137-141.- Рецензія.
 11. «Неандертальський» яр мустьєрської стоянки Андріївка 4 на Кіровоградщині // Тези Міжнародної конференції «Людина і ландшафт».- К., 2016.- с.37, 38.

2014

Монографії

 • Залізняк Л. Л.Україна між Сходом і Заходом : про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. / Леонід Залізняк. – Київ : [Олег Філюк], 2014. – 172 с. : іл. –  Micтить бiблioгpафічні посилання.

Публікації /статті

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Залізняк Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 3-17 : мал.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. Обережно: федералізація! : хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 7. – С. 11-13.
 • Залізняк Л. Л. Геть від Москви, назад у Європу! / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 9. – С. 42-44.
 • Залізняк Л. Л. Обережно: імперія! / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 12. – С. 46-48.
 • Залізняк Л. Л. Загибель імперії / Леонід Залізняк // Український Тиждень. – 2014. – № 13. – С. 44-45.

2013

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

2012

Монографії

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Болтрик Ю. В. Основные результаты исследований Аккерманской крепости в 1999–2010 гг. // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 4–8.09.2012. – С. 15–16 (співавтори Біляєва С. О., Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Останні дослідження кургану Чмирева Могила // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – К., 2012. – С. 50–57 (співавтор Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Дослідження Северинівського городища // АДУ 2011 р. – Київ–Луцьк, 2012.
 • Болтрик Ю. В. Импортная мебель из скифских курганов // XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 35–40.
 • Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia // Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collrque. Abstracts. – 20–23 of September, 2012. – Simferopol, Yalta, 2012. – P. 8. (співавтор Boltryk Yu.).
 • Буйских А. В. Керамика VI–V вв. до н. э. из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – К., 2012. – С. 61–73.
 • Буйских А. В. Приложение 1. Каменные архитектурные детали из Ольвии (общая стилистическая характеристика) // Крыжицкий С. Д. Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях (МАИЭТ. Suppl. 11). – Симферополь, 2012. – С. 295–364.
 • Буйських А. В. Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 81–86 (співавтор – Н. М. Секерська).
 • Залізняк Л. Л. Україна серед цивілізацій Європи // Український альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 13–15.
 • Залізняк Л. Л. Юрію Кухарчуку – 60 // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження палеолітичних стоянок на Кіровоградщині // АДУ. – 2012. – С. 276–278 (співавтори Вєтров Д. О., Беленко М. М., Хоптинець І. М., Нездолій О. І.).
 • Отрощенко В. В. Трипільська археологія на тлі трипільського міфу // Земледельцы и скотоводы древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы. – К.–СПб, 2012. – С. 124–126.
 • Отрощенко В. В. Угорські мотиви в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 103–107.
 • Отрощенко В. В. Роль мотивов изображений Гямигая в определении древней истории Нахчывана // Naxcivan: ilk yaşayiş vә şәhәrsalma yeri kimi. – Naxcivan, 2012. – С. 85–94 (материалы Международной научной конференции «Нахчыван: как место раннего поселения и градостроительства», г. Нахчыван, 20–24.07.2011 г.).
 • Отрощенко В. В. Роботи Недайводської охоронної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2011. – К.–Луцьк: Волинські Старожитності, 2012. – [вип. 14]. – С. 190–191 (співавт. Мельник О. О.).
 • Буйских А. В. О застройке юго-восточной части Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 48–52.
 • Буйских А. В. Сооружение с латинской посвятительной надписью из Тиры // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 399–403 (співавтор Н. О. Сон).
 • Залізняк Л. Л. Що було на Волині? // Україна молода. – 06.04.2012.
 • Залізняк Л. Л. Гріх колаборації. Як і з ким співпрацювали українці в часи Другої світової війни // Україна молода. – 23.02.2012.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Болтрик Ю., Шумова В. ДНК нації як приклад профанації // Український тиждень. – № 47 (264), 23–29.12.2012. – С. 54–55.
 • Отрощенко В. В. Кто научил украинцев пользоваться колесом? Інтервью В. Отрощенко журналистке Е. Шандра // Сегодня. – 05.10.2012 (№ 223). – С. 23.
 • Boltryk Yu. A Silver Phiale from the Scythian Barrow Semÿkina Mogila // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 18 (2012). – P. 1–27 (співавтор Treister M.Yu.).
 • Boltryk Yu. Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area // Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Beyazit 6–8 Kasim 2012. – Istanbul, 2012. – P. 27.

2011

Монографії

 • Шумова В. Бурштин Гордіївського могильника // Гордіївський Могильник. Колективна монографія / за ред. В. І. Клочка. – Вінниця: Друк ТОВ «Вістка»-Київ, 2011. – 287 с. (С. 169–171, 270–274).

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Залізняк Л. Л. Дмитро Якович Телегін // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 143–145.
 • Залізняк Л. Л. Іван Гаврилович Шовкопляс – видатний український учений, педагог, музейник і захисник історичної спадщини // КДУ 14. – К., 2011. – С. 6–8.
 • Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 43–55 (у співав. з О. І. Нездолієм).
 • Залізняк Л. Л. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 56–62 (у співав. з Д. М. Вєтровим).
 • Залізняк Л. Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу // Переяславіка. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Вип. 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 40–45.
 • Отрощенко В. В. Проблеми вивчення пам’яток Бабинської спільноти Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 159–162.
 • Отрощенко В. В. Звернення учасників конференції (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 39 (співавтор Л. Л. Залізняк).
 • Отрощенко В. В. З приводу незабутої містифікації // Донецька археологічна збірка. – Донецьк, 2011. – № 15. – С. 184–187.
 • Отрощенко В. Про Славу Братченка // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 11. – С. 6–7.
 • Отрощенко В. В. Петроглифы Гобустана и знаковые системы эпохи бронзы Центрально-Восточной Европы // Incәsәnәt vә mәdәniyyәt problemleri. – Baki, 2011. – № 3 (37). – S. 38–51.
 • Отрощенко В. В. Зрубна культурна спільність // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 16–17.
 • Отрощенко В. В. Кабаківський скарб // Енциклопедія сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 631.
 • Boltryk Yu. Imported Bronze Vessels from the East Catacomb in the Berdyansk Barrow // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 17 (2011). – P. 255–278 (співавтор Treister M. Yu.).
 • Болтрик Ю. В. Курганы правителей Европейской Скифии (от времени Геродота до «золотой осени») // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов круглого стола, посвящённого 20-летию независимости Республики Казахстан. – Караганды, 2011.

2005

Публікації - один із пріоритетних напрямів діяльності експедиції. Протягом 2005 р. вийшло друком 3 монографії та понад 30 наукових статей, тез та науково-популярних і публіцистичних публікацій викладачів археологічної експедиції загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів.

На основі читаних протягом п'яти років лекцій викладачі-учасники археологічної експедиції спільно з колегами з інших вищих навчальних закладів видали підручник "Археологія України".

Археологія України. Курс лекцій / За ред. проф. Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 499 с.
Авторський колектив: Залізняк Л. Л., Бунятян К. П., Зубар В. М., Моця О. П., Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В.
Головний редактор - Головко С. В.
Підручник має шість розділів:
1. Кам'яна доба (доктор істор. наук, проф. Л. Л. Залізняк)
2. Епоха енеоліту - бронзи (доктор істор. наук, проф. В. В. Отрощенко)
3. Доба раннього заліза (канд. істор. наук, доц. К. П. Бунятян)
4. Антична цивілізація в Північному Причорномор'ї (доктор істор. наук, проф. В. М. Зубар) 5. Давні слов'яни та їхні сусіди (доктор істор. наук, проф. Р. В. Терпіловський)
6. Епоха Київської Русі (член-кореспондент НАН України, доктор істор. наук, проф. О. П. Моця)


Видання рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-12.08 від 03.06.04 р.)

За результатами Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" підготовано та видано черговий (двадцятий) археологічний випуск збірника "Маґістеріум" (17 статей загальним обсягом близько 12 друк. арк.).

Монографії

Буйских А., Зубар В., Кравченко А., Русява М. Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н.е. - Киев, 2005. - 625 с.
Підготовлено до друку монографію обсягом 25 друк. арк.:
Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Boltryk Y. V. Remains of funeral train in Scythian barrows// "The society of the living - the community of the dead" (from Neolithic to the Christian era). (The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005)
 • Boltryk Y. V. The system of Scythian elite barrows // Black Sea Area in the Hellenistic World System. (The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005)
 • Zalizniak L. Ukraine and the Problem of Indo-European Original Motherland // Archаeology in Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005.
 • Болтрик Ю. В. Социальная структура Скифии IV в. до Р. Х., отраженная в погребальных пам'ятниках // Kimmerowe, scytowie, sarmaci. Pamieci prof. Tad. Sulimirskego. - Krakow, 2004.
 • Болтрик Ю., Комар А. Хазарский курган в на правом берегу р. Молочной // Днепро-Донское междуречье в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Истоки, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Кінь як складова поховальної церемонії скіфів // Старожитності степового Причорномор'я і Криму. - Запоріжжя, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Находки из южной части Трахтемировского городища // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского. - Москва, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Роль коня в погребальной традиции скифов // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Сб. науч. трудов к юбилею профессора Т. Н. Троицкой. - Т. 2. - Новосибирск, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь і археологія. Любов без взаємності // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації // Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. - №3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний Тікич та її місце у неоліті Буго-Дніпровського межиріччя // Кам'яна доба України. - №7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині Археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр. // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Кухарчук Ю. В. До 70-річчя Владислава Миколайовича Гладиліна // Археологія. - 2005. - №3. - С. 113-115.
 • Кухарчук Ю. В. Специфіка виробництва заготовок для знарядь в мустьєрському шарі Жорнова // Кам'яна доба України. - Вип. 7. - Київ: Шлях, 2005.
 • Отрощенко В. В. Бронзові клепані казани та донецький гірничо-металургічний центр // Проблеми гірничої археології. - Алчевськ: ДонДТУ, 2005. - С. 176-188.
 • Отрощенко В. В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600-1200 рр. до н.е. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. науч труд. - Алчевск, 2005. - С. 94-101.
 • Отрощенко В. В. Тенденції розвитку господарчих систем доби пізньої бронзи на теренах України // Nomadyzm a pastoralsum w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru. - Poznan, 2004. - С. 215-221.
 • Отрощенко В. В. Шумящий сосуд из скифского погребения // Археологічні дослідження в україні 2003-2004 рр. - К. - С. 343-348.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура Поділля у світлі нових даних //Археологія у Києво-Могилянській Академії. - Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005. - С. 88-103.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005. - С. 31-36.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Археологічні розкопки двошарового поселення Ріпниця 1 біля м. Ржищіва // Ржищівський археодром. Дослідження, конференції та експериментальні студії. 2002-2003 рр. - Київ, 2005. - С. 54-93.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Дослідження на трипільському поселенні Ріпниця І біля м. Ржищева у 2004 р. //Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 274-276.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Чорновол Д. К. Дослідження трипільського поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 272-274.

Обсяг опублікованих матеріалів

Професор Залізняк Л. Л. Разом - 13,9 друк.арк.
Професор Зубар В. М. Разом - 8 друк. арк.
Професор Отрощенко В. В. Разом - 10,6 друк. арк.
Шумова В. О. Разом - 6,1 друк. арк.
Болтрик Ю. В. Разом - 7,4 друк. арк.
Кухарчук Ю. В. Разом - 3,4 друк. арк.

У виданнях НаУКМА

 • Залізняк Л. Л. Козацька Україна - прямий нащадок Княжого Києва / Залізняк Л. Л. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 64-68.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження стоянки Троянове 4В під Новомиргородом у 2012 році / Залізняк Л. Л., Хоптинець І. М., Вєтров Д. О. // Маґістеріум. - 2013. - Вип. 53 : Археологічні студії. - С. 4-9.

В інших виданнях України

 • Залізняк Л. Л. То звідки ж пішла людина / Леонід Залізняк // Український Тиждень. - 2013. - № 44. - С. 42-44.

Інше

 • Манько В. О. Фінальний палеоліт-неоліт Криму : культурно-історичний процес / Манько В. О. ; [рец. Гладких М. І., Залізняк Л. Л., Чабай В. П.] ; Крим. філ. ін-ту археол. НАН України, спілка археологів України. - К. : [б. в.], 2013. - 248 с. : іл. - (Наукові праці членів Всеукраїнської громадської організацї "Спілка археологів України" ; вип. 1).

Монографії

 • Залізняк Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Болтрик Ю. В. Основные результаты исследований Аккерманской крепости в 1999–2010 гг. // I Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 4–8.09.2012. – С. 15–16 (співавтори Біляєва С. О., Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Останні дослідження кургану Чмирева Могила // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. – К., 2012. – С. 50–57 (співавтор Фіалко О. Є.).
 • Болтрик Ю. В. Дослідження Северинівського городища // АДУ 2011 р. – Київ–Луцьк, 2012.
 • Болтрик Ю. В. Импортная мебель из скифских курганов // XIII Боспорские чтения. Боспор киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Проблемы урбанизации. – Керчь, 2012. – С. 35–40.
 • Elite Kurgans as Markers of the Territorial Structure of Scythia // Archaeology and Linguistics in the modern world. Exchange of knowledge in the History of Mankind. Humboldt Collrque. Abstracts. – 20–23 of September, 2012. – Simferopol, Yalta, 2012. – P. 8. (співавтор Boltryk Yu.).
 • Буйских А. В. Керамика VI–V вв. до н. э. из раскопок римского претория в Ольвии // Археологія і давня історія України. – Вип. 8. – Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. – К., 2012. – С. 61–73.
 • Буйских А. В. Приложение 1. Каменные архитектурные детали из Ольвии (общая стилистическая характеристика) // Крыжицкий С. Д. Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях (МАИЭТ. Suppl. 11). – Симферополь, 2012. – С. 295–364.
 • Буйських А. В. Про один рідкісний тип хіоського чорнофігурного посуду з Ольвії та Борисфена // Археологія. – 2012. – № 4. – С. 81–86 (співавтор – Н. М. Секерська).
 • Залізняк Л. Л. Україна серед цивілізацій Європи // Український альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 13–15.
 • Залізняк Л. Л. Юрію Кухарчуку – 60 // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Відділ археології кам’яного віку Інституту археології НАН України. Історія та персоналії // Археологія. – 2012. – № 2. – С. 122–134.
 • Залізняк Л. Л. Дослідження палеолітичних стоянок на Кіровоградщині // АДУ. – 2012. – С. 276–278 (співавтори Вєтров Д. О., Беленко М. М., Хоптинець І. М., Нездолій О. І.).
 • Отрощенко В. В. Трипільська археологія на тлі трипільського міфу // Земледельцы и скотоводы древней Европы. Проблемы, новые открытия, гипотезы. – К.–СПб, 2012. – С. 124–126.
 • Отрощенко В. В. Угорські мотиви в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 103–107.
 • Отрощенко В. В. Роль мотивов изображений Гямигая в определении древней истории Нахчывана // Naxcivan: ilk yaşayiş vә şәhәrsalma yeri kimi. – Naxcivan, 2012. – С. 85–94 (материалы Международной научной конференции «Нахчыван: как место раннего поселения и градостроительства», г. Нахчыван, 20–24.07.2011 г.).
 • Отрощенко В. В. Роботи Недайводської охоронної експедиції // Археологічні дослідження в Україні 2011. – К.–Луцьк: Волинські Старожитності, 2012. – [вип. 14]. – С. 190–191 (співавт. Мельник О. О.).
 • Буйских А. В. О застройке юго-восточной части Ольвии в VI–V вв. до н. э. // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 48–52.
 • Буйских А. В. Сооружение с латинской посвятительной надписью из Тиры // Боспорские чтения. – Керчь, 2012. – С. 399–403 (співавтор Н. О. Сон).
 • Залізняк Л. Л. Що було на Волині? // Україна молода. – 06.04.2012.
 • Залізняк Л. Л. Гріх колаборації. Як і з ким співпрацювали українці в часи Другої світової війни // Україна молода. – 23.02.2012.
 • Залізняк Л., Отрощенко В., Болтрик Ю., Шумова В. ДНК нації як приклад профанації // Український тиждень. – № 47 (264), 23–29.12.2012. – С. 54–55.
 • Отрощенко В. В. Кто научил украинцев пользоваться колесом? Інтервью В. Отрощенко журналистке Е. Шандра // Сегодня. – 05.10.2012 (№ 223). – С. 23.
 • Boltryk Yu. A Silver Phiale from the Scythian Barrow Semÿkina Mogila // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 18 (2012). – P. 1–27 (співавтор Treister M.Yu.).
 • Boltryk Yu. Leather from the Scythian burial complexes of northern Black Sea area // Uluslararasi tarihsel süreçte dericilik, tekstil ve Göçebeler Sempozyumu. – Istanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi Eszacilik Fakültezi Yani. – Beyazit 6–8 Kasim 2012. – Istanbul, 2012. – P. 27.

Монографії

 • Шумова В. Бурштин Гордіївського могильника // Гордіївський Могильник. Колективна монографія / за ред. В. І. Клочка. – Вінниця: Друк ТОВ «Вістка»-Київ, 2011. – 287 с. (С. 169–171, 270–274).

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Залізняк Л. Л. Дмитро Якович Телегін // Археологія. – 2011. – № 1. – С. 143–145.
 • Залізняк Л. Л. Іван Гаврилович Шовкопляс – видатний український учений, педагог, музейник і захисник історичної спадщини // КДУ 14. – К., 2011. – С. 6–8.
 • Залізняк Л. Л. Нова палеолітична стоянка Коробчине-курган на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 43–55 (у співав. з О. І. Нездолієм).
 • Залізняк Л. Л. Нова граветська стоянка Озерове на Кіровоградщині // КДУ 14. – К., 2011. – С. 56–62 (у співав. з Д. М. Вєтровим).
 • Залізняк Л. Л. Культурно-історичні процеси у Середньому Подніпров’ї у первісну добу // Переяславіка. Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». – Вип. 5 (7). – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 40–45.
 • Отрощенко В. В. Проблеми вивчення пам’яток Бабинської спільноти Середньої Наддніпрянщини // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 159–162.
 • Отрощенко В. В. Звернення учасників конференції (до 30-річчя археологічного відділу НІЕЗ «Переяслав») // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 5 (7). – С. 39 (співавтор Л. Л. Залізняк).
 • Отрощенко В. В. З приводу незабутої містифікації // Донецька археологічна збірка. – Донецьк, 2011. – № 15. – С. 184–187.
 • Отрощенко В. Про Славу Братченка // Матеріали та дослідження з археології Східної України. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 11. – С. 6–7.
 • Отрощенко В. В. Петроглифы Гобустана и знаковые системы эпохи бронзы Центрально-Восточной Европы // Incәsәnәt vә mәdәniyyәt problemleri. – Baki, 2011. – № 3 (37). – S. 38–51.
 • Отрощенко В. В. Зрубна культурна спільність // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 16–17.
 • Отрощенко В. В. Кабаківський скарб // Енциклопедія сучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 631.
 • Boltryk Yu. Imported Bronze Vessels from the East Catacomb in the Berdyansk Barrow // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 17 (2011). – P. 255–278 (співавтор Treister M. Yu.).
 • Болтрик Ю. В. Курганы правителей Европейской Скифии (от времени Геродота до «золотой осени») // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов круглого стола, посвящённого 20-летию независимости Республики Казахстан. – Караганды, 2011.

Публікації - один із пріоритетних напрямів діяльності експедиції. Протягом 2005 р. вийшло друком 3 монографії та понад 30 наукових статей, тез та науково-популярних і публіцистичних публікацій викладачів археологічної експедиції загальним обсягом близько 40 друкованих аркушів.

На основі читаних протягом п'яти років лекцій викладачі-учасники археологічної експедиції спільно з колегами з інших вищих навчальних закладів видали підручник "Археологія України".

Археологія України. Курс лекцій / За ред. проф. Л. Залізняка. - Київ: Либідь, 2005. - 499 с.
Авторський колектив: Залізняк Л. Л., Бунятян К. П., Зубар В. М., Моця О. П., Отрощенко В. В., Терпіловський Р. В.
Головний редактор - Головко С. В.
Підручник має шість розділів:
1. Кам'яна доба (доктор істор. наук, проф. Л. Л. Залізняк)
2. Епоха енеоліту - бронзи (доктор істор. наук, проф. В. В. Отрощенко)
3. Доба раннього заліза (канд. істор. наук, доц. К. П. Бунятян)
4. Антична цивілізація в Північному Причорномор'ї (доктор істор. наук, проф. В. М. Зубар) 5. Давні слов'яни та їхні сусіди (доктор істор. наук, проф. Р. В. Терпіловський)
6. Епоха Київської Русі (член-кореспондент НАН України, доктор істор. наук, проф. О. П. Моця)


Видання рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-12.08 від 03.06.04 р.)

За результатами Щорічної наукової конференції "Україна: людина, суспільство, природа" підготовано та видано черговий (двадцятий) археологічний випуск збірника "Маґістеріум" (17 статей загальним обсягом близько 12 друк. арк.).

Монографії

Буйских А., Зубар В., Кравченко А., Русява М. Херсонес Таврический в третьей четверти VI - середине I вв. до н.е. - Киев, 2005. - 625 с.
Підготовлено до друку монографію обсягом 25 друк. арк.:
Залізняк Л. Л. Фінальний палеоліт та мезоліт континентальної України.

Публікації в періодичних виданнях та збірниках

 • Boltryk Y. V. Remains of funeral train in Scythian barrows// "The society of the living - the community of the dead" (from Neolithic to the Christian era). (The 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu, 2005)
 • Boltryk Y. V. The system of Scythian elite barrows // Black Sea Area in the Hellenistic World System. (The 11th International symposium on the ancient history and archaeology of the Black Sea area. Tbilisi, 2005)
 • Zalizniak L. Ukraine and the Problem of Indo-European Original Motherland // Archаeology in Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005.
 • Болтрик Ю. В. Социальная структура Скифии IV в. до Р. Х., отраженная в погребальных пам'ятниках // Kimmerowe, scytowie, sarmaci. Pamieci prof. Tad. Sulimirskego. - Krakow, 2004.
 • Болтрик Ю., Комар А. Хазарский курган в на правом берегу р. Молочной // Днепро-Донское междуречье в эпоху раннего средневековья. - Воронеж: Истоки, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Кінь як складова поховальної церемонії скіфів // Старожитності степового Причорномор'я і Криму. - Запоріжжя, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Находки из южной части Трахтемировского городища // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского. - Москва, 2005.
 • Болтрик Ю., Фіалко О. Роль коня в погребальной традиции скифов // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Сб. науч. трудов к юбилею профессора Т. Н. Троицкой. - Т. 2. - Новосибирск, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Молодь і археологія. Любов без взаємності // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Походження українців. В лещатах імперських міфів // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Залізняк Л. Л. Примара федералізації // Україна молода. - Київ, 21.01.2005.
 • Залізняк Л. Л. Чорноморський потоп та його археологічні наслідки // Археологія. - №3. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М. Стоянка Добрянка 3 на р. Чорний Тікич та її місце у неоліті Буго-Дніпровського межиріччя // Кам'яна доба України. - №7. - Київ, 2005.
 • Залізняк Л., Товкайло М., Кухарчук Ю. Дослідження стоянок біля с. Добрянка на Черкащині Археологічною експедицією НаУКМА у 2001, 2003, 2004 рр. // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005.
 • Кухарчук Ю. В. До 70-річчя Владислава Миколайовича Гладиліна // Археологія. - 2005. - №3. - С. 113-115.
 • Кухарчук Ю. В. Специфіка виробництва заготовок для знарядь в мустьєрському шарі Жорнова // Кам'яна доба України. - Вип. 7. - Київ: Шлях, 2005.
 • Отрощенко В. В. Бронзові клепані казани та донецький гірничо-металургічний центр // Проблеми гірничої археології. - Алчевськ: ДонДТУ, 2005. - С. 176-188.
 • Отрощенко В. В. Культурно-господарча ситуація на півдні Східної Європи в 1600-1200 рр. до н.е. // Исторические и футурологические аспекты развития горного дела: Сб. науч труд. - Алчевск, 2005. - С. 94-101.
 • Отрощенко В. В. Тенденції розвитку господарчих систем доби пізньої бронзи на теренах України // Nomadyzm a pastoralsum w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru. - Poznan, 2004. - С. 215-221.
 • Отрощенко В. В. Шумящий сосуд из скифского погребения // Археологічні дослідження в україні 2003-2004 рр. - К. - С. 343-348.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура Поділля у світлі нових даних //Археологія у Києво-Могилянській Академії. - Ukraine, Kyiv-Ostin, 2005. - С. 88-103.
 • Шумова В. О., Рижов С. М. Трипільська культура та її місце серед енеолітичних культур Південно-Східної Європи // Магістеріум. Археологічні студії. - Вип. 20. - Київ, НаУКМА, 2005. - С. 31-36.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Археологічні розкопки двошарового поселення Ріпниця 1 біля м. Ржищіва // Ржищівський археодром. Дослідження, конференції та експериментальні студії. 2002-2003 рр. - Київ, 2005. - С. 54-93.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Магомедов Б. В. Дослідження на трипільському поселенні Ріпниця І біля м. Ржищева у 2004 р. //Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 274-276.
 • Шумова В. О., Рижов С. М., Чорновол Д. К. Дослідження трипільського поселення Колодисте ІІ у 2004 р. // Археологічні відкриття в Україні за 2004 р. - Київ, 2005. - С. 272-274.

Обсяг опублікованих матеріалів

Професор Залізняк Л. Л. Разом - 13,9 друк.арк.
Професор Зубар В. М. Разом - 8 друк. арк.
Професор Отрощенко В. В. Разом - 10,6 друк. арк.
Шумова В. О. Разом - 6,1 друк. арк.
Болтрик Ю. В. Разом - 7,4 друк. арк.
Кухарчук Ю. В. Разом - 3,4 друк. арк.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна