• Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Дні науки 2019

Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

Дослідження Центру ведуться в різних галузях життя східноєвропейського єврейства: історії, традиції та культурі. Важливу частину діяльності Центру складають дослідницько-видавничі проекти.

 1. Дослідницький проект «Я сторож брата свого»
  Керівники проекту: Л. Фінберг, Ж. Ковба, А. Васильченко
  Термін виконання: 2010 – 2012

   

Проект покликаний розшукати історії людей, які в роки Голокосту намагалися врятувати євреїв, що жили на теренах України. На відміну від інших аналогічних досліджень, ми хочемо звернути увагу на долі тих людей, яких було страчено нацистами за спроби порятунку. Ці люди, можливо, більше за інших, заслуговують на те, щоб їхні історії знали, а імена пам’ятали. Але на практиці героїчні вчинки цих людей рідко стають відомі загалу, адже про них немає кому розповісти.

Проект передбачає роботу в архівах та збирання матеріалів усної історії. Результати цієї дослідницької роботи будуть опубліковані – планується підготовка науково-популярного видання «Я сторож брата свого». Як можливе продовження проекту Центр розглядає створення документального фільму за матеріалами книги.

 1. Дослідницький проект «Ізраїльтяни в Україні»
  Керівники проекту: О. Стегній, А. Васильченко
  Термін виконання: 2010 – 2011

   

Об’єктом цього соціологічного дослідження виступає група населення, яка утворилася в результаті активних переміщень людей між Україною та Ізраїлем. Авторів дослідження цікавлять причини, мотиви та соціальні наслідки від’їзду цих людей до Ізраїлю та їх повернення до України; складності їх адаптації в українському суспільстві, проблеми їх громадянської та етно-соціальної ідентифікації. Особливої уваги заслуговує вивчення індивідуальних історій перебування респондентів в Ізраїлі та з’ясування факторів, які спричинили їх виїзд з країни.

 1. Дослідницький проект «Історія євреїв у Києві у ХIX-XX ст.»
  Керівник проекту – М. Кальницький
  Термін виконання: 200
  8–2011

   

В рамках проекту описано близько 60 об’єктів в яких відбувалися основні події єврейського життя у ХIX-XX століттях (синагоги, видавництва, навчальні заклади, офіси політичних партій і рухів…) Складено списки і підготовано короткі біографічні нариси про діячів єврейської громади письменників і політичних діячів. Підготовано низку тематичних нарисів: історія спорудження київських синагог, Єврейська освіта в Києві кінця XIX – початку XX століття, Єврейські партії і рухи межі XIX-ХХ століть. В архівах Києва знайдено і описано багато раніше невідомих документів.

 1. Дослідницький проект «Діяльність «Культур-Ліґи» в контексті епохи»
  Керівники проекту: Л. Фінберг, Г. Казовський
  Термін виконання: 2006–2012

   

Метою проекту є дослідження творчості таких митців як: Марк Шагал, Ель (Елієзер) Лисицький, Давид Гофштейн, Перец Маркіш, Марк Епштейн, Натан Альтман періоду 1918 – 1925 років, коли всі вони були членами просвітницької єврейської організації «Культур-Ліґа. Центром було проведено дослідницькі роботи, які дозволили чітко окреслити коло художників близьких до Культур-Ліги, досліджено в яких збірках зберігаються роботи цих художників періоду 1918- 1920-х років.

На основі досліджених матеріалів у грудні 2007 – січні 2008 років в Національному художньому музеї було підготовано виставку «Культур-Ліґа: художній авангард 1910-х – 1920-х років» та видано каталог до неї. 2009 -2010 року в Національному художньому музеї відбулася виставка, присвячена творчості одного із членів Культур-Ліги – Марка Епштейна. 2010 року був виданий каталог до цієї виставки. 2012 року на основі матеріалів дослідження даного проекту було підготовано художній альбом «Книжкова графіка митців Культур-Ліги.»

 1. Дослідницький проект «Систематизація та індексація архівів усної історії.»
  Керівник проекту: В. Покидайло
  Термін виконання: 2006–2015

   

Архів усної історії Центру й Інституту юдаїки нараховує близько 700 текстів. Більшість із них – це спогади людей старшого покоління про єврейську історію у ХХ столітті. Велика частина цих текстів зібрана українськими вченими, деякі тексти (до 20%) отримано за обміном з Мічиганським університетом, Українським Католицьким Університетом і т. д. Виконуються роботи з редагування текстів, створення пошукових систем для роботи з архівом: географічні назви, часові періоди, тематика спогадів. Крім спогадів, архів містить копії й оригінали документів і фотографій із сімейних архівів (лише дореволюційних понад 4000).

 1. Дослідницький проект «Дискримінація суспільних, релігійних та національних груп в СРСР у 1960-ті – 1980-ті роки XX ст. та її вплив на сучасні суспільні процеси (на прикладі дискримінації українських інтелектуалів, євреїв та кримських татар)»
  Керівник: Ж. Ковба, Учасники: Б. Костюк, Г. Бекірова
  Термін виконання: 03. 2009 – 03. 2010

   

Сучасні проблеми міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні і проблема реалізації прав національних та релігійних груп пов’язані з наслідками дискримінаційної політики, яка проводилася щодо них радянською владою (тоталітарним режимом). Надзавданням проекту є дослідження формування основних «радянських» ідеологем сприйняття історії та сучасності з метою їх подолання. По завершенню проекту планується видання монографії, яка узагальнить результати дослідження.

 1. Підготовка та видання Оксфордського підручника з юдаїки (The Oxford Handbook of Jewish studies. Oxford University Press 2002). Упорядник та редактор англомовного видання М. Гурман. Редактори українського видання Л. Фінберг та С. Захаркін
  Керівники: Л. Фінберг та М. Єгорченко
  Термін виконання: 2009–201
  2

   

Оксфордський підручник підготовлений експертами з різних напрямків юдаїки: історії, літератури, релігії та культури євреїв – вченими з США, Великобританії, Ізраїлю. Книга охоплює майже всі складові єврейської цивілізації – історію та культуру – та відображає сучасний стан наукового знання в юдаїці. Переклад підручника українською створить якісно нові можливості у вивченні юдаїки в вузах України, дасть поштовх для розвитку наукової юдаїки українською мовою. Книга стане першим в Україні вузівським підручником з юдаїки.

 1. Проект «Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі»
  Керівник: Е. Грінберг
  Термін виконання: 2008–2010

   

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі є однією із найменш досліджених проблем юдаїки. На території України у XVIII–XX ст. відомі десятки видавництв, що друкували літературу мовами їдиш та іврит. Метою проекту є дослідження та оприлюднення історії, етики, естетики та географії книгодрукування мовами ідиш та іврит на території України. По завершенню проекту планується організація виставки з історії єврейського книгодрукування на теренах України.

 1. Підготовка та видання книги «Українсько – єврейські відносини в осмисленні інтелектуалів»
  Керівники: І. Хруслінська та Л. Фінберг
  Термін виконання: 2008 –201
  1

   

Метою проекту є створення панорами українсько – єврейських відносин в осмисленні інтелектуалів шляхом їх інтерв’ювання. Основні теми інтерв’ю: історія і пам’ять, міфологізація подій, особливості українських і єврейських образів для подій XVIII–XX століть, осмислення єврейських та українських трагедій, пошук шляхів подолання радянських тоталітарних трактувань історії, минуле в єврейській і українській традиціях тощо.

За матеріалами дослідження Ізабелла Хруслінська, та Петро Тима підготували книгу«Діалоги порозуміння. українсько-єврейські взаємини» (К. Дух і Літера. 2011).

 1. Підготовка та видання словника-довідника «Юдео-християнський діалог» (ADictionaryoftheJewish-ChristianDialogue, 1995) під редакцією Леона Кленицького (LeonKlenicki) та Джері Вайгодера (GeoffreyWigoder).
  Керівник: Л. Фінберг
  Термін виконання: 2008–2010

   

Метою проекту є висвітлення основних здобутків та проблем юдео-християнського диалогу на межі ХХ–ХХІ ст. По завершенню проекту планується організація обговорення тем юдео-християнського діалогу в рамках семінару з юдаїки НаУКМА та підготовка і видання словника-довідника «Юдео-християнський діалог» (A Dictionary of the Jewish-Christian Dialogue, 1995) під редакцією Леона Кленицького (Leon Klenicki) та Джері Вайгодера (Geoffrey Wigoder).

Окремою сферою діяльності Центру є організація мистецьких виставок.

Конференції

Загальна інформація

Дослідження

Публікації

Конференції

Партнери

Центр виступає організатором конференцій з академічної юдаїки. Співробітники Центру беруть участь у конференціях, організованих іншими науковими установами.

Конференції, організовані Центром:

Семінар з юдаїки НаУКМА:

 • 24 квітня 2012 - презентація роману відомого французького письменника Жіля Розьє “З країни без любові»
 • 2 квітня 2012 - Вечір, присвячений творчості Станіслава Єжи Леца
 • 9 грудня 2011 – Презентація книги відомого французького журналіста й письменника Алена Гіймоля «Sur les traces du Yddishland» («Слідами Їдишланду»)
 • 4 жовтня 2011 року – Лекція о. д-ра Лео Лефебюра «Християнські та юдейські інтерпретації Святого Письма»
 • 26 вересня 2011 року – Лекція д-ра історичних наук, професора Бориса Морозова «Заслання у Палестину – доля сіоністів в Радянському Союзі у 1924 – 34 рр.»
 • 14 квітня 2011 року – Презентація проекту видання Антології сучасної ізраїльської та української поезії
 • 11 листопада 2010 року – Лекції доктора Іллі Родова (Ізраїль) «Культура іспанських євреїв від Золотої доби до вигнання» та доктора Панкрасіо Сельдрана Гомаріса (Іспанія) «Юдейська культура у середньовічній Іспанії».
 • 10 червня 2010 року – Лекція професора Д. Фішмана «Юдаїка в єврейській теологічній традиції США»
 • 23 березня 2010 року – Презентація книги Ю. Меламеда «Документи з історії та культури євреїв у регіональних архівах України»
 • 24 лютого 2010 року – Презентація книг Ж.Ковби «Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки “Остаточного розв’язання єврейського питання”» та «Останній рабин Львова Єзекіїль Левін»
 • 3 грудня 2009 року – «Розписи синагоги в Новоселиці», семінар з юдаїки НаУКМА
 • 30 листопада 2009 року – «Юдеї і християни у спільноті спасіння», семінар з юдаїки НаУКМА

Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Монографії

 

Підручники та посібники

 • Сторінки єврейської історії України : навчальний посібник для учнів ліцеїв / упоряд. Наталія Риндюк, Тетяна Бородіна ; [рец. Л. Фінберг]. – [Київ : Дух і літера], 2018. – 293 с. : іл.
 • Сторінки єврейського мистецтва України : навчальний посібник для учнів ліцеїв / упоряд. Наталія Риндюк, Наталія Бакуліна та Анна Уманська. – [Київ : Дух і Літера], 2018. – 252, [86] с. : іл.
 • Нариси з історії та культури євреїв України. Видання третє. Упорядн. Л. Фінберг та В. Любченко. – К.: Дух і літера, 2009. – 440 с., з іл. ISBN 978-966-378-102-0

 

Короткі публікації

 • Журнал «Антиквар» № 7-8 (45-46) липень-серпень 2010 Народ Книги. Тексты и образы
 • Ілюстрована Карта-схема (укр., рос., нім., англ.. мовами): «Це був наш дiм, наш свiт… Єврейськi Чернiвцi. Незабутий образ». - К.: Дух і Літера. 2010.
 • Журнал «Антиквар» № 7-8 (33-34) липень-серпень 2009. Спецвипуск «Юдаїка»
 • Туристична мапа «Єврейські адреси Києва». / Упорядн. М. Кальницький. – 6-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2008

 

Переклади

 • Єврейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки. За ред. Мартіна Ґудмена. У 2-х тт. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера; Дніпропетровськ: Центр «Ткума», 2012. Том І. – 560 с.ISBN 978–966–378–243–0 / Том ІІ. – 560 с. ISBN 978–966–378–244–7
 • Історія Міни. Спогади лікаря про Голокост К.: Дух і літера, 2011. – 184 с. ISBN 978-966-378-212-6
 • Отець Патрік Дебуа. Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту К.: Дух і літера, 2011. – 336 с., з іл. ISBN 978-966-378-214-0
 • Гінріхс Ян Пауль. Міф Одеси. – К.: Дух і літера, 2011. – 182 с. ISBN 978-966-378-202-7
 • Яніна Гешелес. Очима дванадцятирічної дівчинки. – К.: Дух і Літера. 2011. – 96 с. ISBN 7-187-378-966-978
 • Полін. Вибрані статті. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера. 2011. – 410 с. з іл. ISBN 978-966-378-178-5
 • Мазор Мішель. Зникле місто. Свідчення в’язня Варшавського ґетто. Пер. з фр. – К.: Дух і Літера, 2010, 240 с., з іл. ISBN 978-966-378-163-1
 • Єжи Фіцовський. Регіони великої єресі та околиці. / Пер. з польськ. А. Павлишина. – К.: Дух і Літера. 2010. – 544 с. ISBN 978-966-378-151-8
 • Jews and Slavs. Vol. 22. Їдиш – єврейська національна мова через 100 років. Матеріали Чернівецької Міжнародної Конференції з мови їдиш, 2008 р. Міжнародна ювілейна конференція. Єрусалим–Київ. – К.: Дух і Літера. 2010. – 352 с. ISBN 978-966-378-152-5
 • Зонтгаймер К. Як нацизм прийшов до влади. Пер. з нім. Передмова Л. Фінберг. – К.: Дух і літера, 2009. – 320 с. ISBN 966-7888-91-6
 • Міхнік А. У пошуках свободи. Есеї про історію та політику. Переклад з польської Андрія Павлишина. / Упорядник І. Хруслінська, ред. Л. Фінберг та А. Павлишин / – К.: Дух і Літера, 2009. – 554 с. ISBN 978-966-378-112-9
 • Танья Я. П'ятдесят питань про антисемітизм. Переклад з англ. О. Тимченко, редактори В. Лихачов, Л. Фінберг. - К.: Дух і Літера, 2009. – 176 с. ISBN 978-966-378-109-9
 • Поза межами розуміння / філософи та богослови про Голокост. / Друге видання. За редакцією Дж. К. Рота і М. Беренбаума. К.: Дух і літера, Л. Фінберг – експертні анкети пор Бабин Яр, 2009. – 432 с. ISBN 978-966-378-111-2
 • Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. Видання друге. Упорядн. Ж. Ковба. – К., Дух і Літера, 2009. – 276 с. ISBN 978-966-378-110-5
 • Бубер М. Ґоґ і Маґоґ: роман / пер. з англ. Я. Куценко, худ. оформл. В. Гукайло – К.: Дух і Літера. 2007. – 320 с. ISBN 978-966-378-076-4
 • Левін К. Мандрівка крізь ілюзії. Наукове редагуван. Ж. Ковба, відповідальні за випуск: М. Маринович, Л. Фінберг. / Пер. з англ. – Л.: Свічадо, 2007. – 478 с. ISBN: 978-966-395-133-1
 • Корчак Я. Дитя людське: Вибрані твори / пер. з пол. Редактор М. Петровський, упорядн С. Петровська. – К.: Дух і Літера, 2007. – 536 с. ISBN
 • Візель Е. Ніч. Світанок. День. / Пер. з фр. В. Каденко, Є. Кононенко, ред. Л. Фінберг. – К. Дух і Літера, 2006. – 272 с. ISBN 2-7073-0407-7, 2-02-025727-0 ISBN 966-378-014-2

 

Публікації/статті

2017

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofSciencecorecollection та (чи) Scopus, IndexCopernicus)

 

 1. Наталія Риндюк. Яків Лещинський. Між життям і смертю: Десять років єврейського життя в Радянській Росії. Вільно: Видавництво Б. Кльоцкіна, 1930. [Переклад з їдишу і передмова Наталії Риндюк] // Judaica Ukrainica. – Vol. 6. – бл. 3 др.арк.
 2. Анна Прохорова. Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013-2014 років / А. Прохорова // Український соціум. № 4. - 2017 р. (прийнята до друку) – бл. 1 др.арк.

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Анна Прохорова. Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю / А. Прохорова // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. Т.196. – 2017 р. – С. 32-37. –
 2. Анна Прохорова. Мотиви участі індивідів в протестних подіях Майдану 2013-2014 років / А. Прохорова // Вісник Львівського університету (серія соціологічна). Випуск 11. - 2017 р. (прийнята до друку) 

 

2009-2012

 

 • Фінберг Л..К. Час збирати каміння //Tschernobyl.Expeditionen in ein verlorenes Land - К.: Дух і Літера, 2012. – с. 130 – 139
 • Фінберг Л..К. Час збирати каміння // Обрії особистості: Книга на пошану Івана Дзюби/Упорядники Оля Гнатюк, Леонід Фінберг. - К.: Дух і Літера, 2011. – с. 222 – 22
 • Фінберг Л..К. Передмова до українського видання //Єврейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки. За ред. Мартіна Ґудмена. У 2-х тт. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера; Дніпропетровськ: Центр «Ткума», 2012.. – с. 13 – 20
 • Фінберг Л.К. Трохи про досвід історії // Як нацизм прийшов до влади / Курт Зонтгаймер ; [пер. з нім. Наталя Проскура, Олександра Межевікіна, Юлія Півторак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр досліджень історії та культури східноєвроп. єврейства] – К. : Дух і Літера, 2009. – С. 9-11.

Інше

 • Шевченко Т. Г. Кобзар : вибрані твори : видання-білінгва / Тарас Шевченко ; переклад їдишем Давида Гофштейна ; [ред. та вступ. ст. О. Пашко ; іл. В. Седляра]. – Київ : [Дух і літера, 2018]. – 423 с.
 • Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 26–27 жовтня 2016 року / [вид.: Л. Фінберг, К. Сігов ; наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – [Київ] : Дух і літера, [2018]. – 167 с., [32] с. іл.
 • Берлянд І. Передмова / Ірина Берлянд, Леонід Фінберг // Майдан : свідчення, допомога постраждалим, міжнародна солідарність / за ред. Леоніда Фінберга, Ірини Берлянд, Олени Андреєвої ; [Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.», Центр досліджень історії та культури східноєропейського єврейства, Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і літера, 2018. – С. 9–14. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16832
 • Фінберг Л. К. Про різне і трохи про себе / Леонід Фінберг ; [вид. К. Сігов, Л. Фінберг]. – [Київ] : Дух і літера, [2018]. – 387 с., [4] арк. іл.

 

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна