Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

Дослідження Центру ведуться в різних галузях життя східноєвропейського єврейства: історії, традиції та культурі. Важливу частину діяльності Центру складають дослідницько-видавничі проекти.

 1. Дослідницький проект «Я сторож брата свого»
  Керівники проекту: Л. Фінберг, Ж. Ковба, А. Васильченко
  Термін виконання: 2010 – 2012

   

Проект покликаний розшукати історії людей, які в роки Голокосту намагалися врятувати євреїв, що жили на теренах України. На відміну від інших аналогічних досліджень, ми хочемо звернути увагу на долі тих людей, яких було страчено нацистами за спроби порятунку. Ці люди, можливо, більше за інших, заслуговують на те, щоб їхні історії знали, а імена пам’ятали. Але на практиці героїчні вчинки цих людей рідко стають відомі загалу, адже про них немає кому розповісти.

Проект передбачає роботу в архівах та збирання матеріалів усної історії. Результати цієї дослідницької роботи будуть опубліковані – планується підготовка науково-популярного видання «Я сторож брата свого». Як можливе продовження проекту Центр розглядає створення документального фільму за матеріалами книги.

 1. Дослідницький проект «Ізраїльтяни в Україні»
  Керівники проекту: О. Стегній, А. Васильченко
  Термін виконання: 2010 – 2011

   

Об’єктом цього соціологічного дослідження виступає група населення, яка утворилася в результаті активних переміщень людей між Україною та Ізраїлем. Авторів дослідження цікавлять причини, мотиви та соціальні наслідки від’їзду цих людей до Ізраїлю та їх повернення до України; складності їх адаптації в українському суспільстві, проблеми їх громадянської та етно-соціальної ідентифікації. Особливої уваги заслуговує вивчення індивідуальних історій перебування респондентів в Ізраїлі та з’ясування факторів, які спричинили їх виїзд з країни.

 1. Дослідницький проект «Історія євреїв у Києві у ХIX-XX ст.»
  Керівник проекту – М. Кальницький
  Термін виконання: 200
  8–2011

   

В рамках проекту описано близько 60 об’єктів в яких відбувалися основні події єврейського життя у ХIX-XX століттях (синагоги, видавництва, навчальні заклади, офіси політичних партій і рухів…) Складено списки і підготовано короткі біографічні нариси про діячів єврейської громади письменників і політичних діячів. Підготовано низку тематичних нарисів: історія спорудження київських синагог, Єврейська освіта в Києві кінця XIX – початку XX століття, Єврейські партії і рухи межі XIX-ХХ століть. В архівах Києва знайдено і описано багато раніше невідомих документів.

 1. Дослідницький проект «Діяльність «Культур-Ліґи» в контексті епохи»
  Керівники проекту: Л. Фінберг, Г. Казовський
  Термін виконання: 2006–2012

   

Метою проекту є дослідження творчості таких митців як: Марк Шагал, Ель (Елієзер) Лисицький, Давид Гофштейн, Перец Маркіш, Марк Епштейн, Натан Альтман періоду 1918 – 1925 років, коли всі вони були членами просвітницької єврейської організації «Культур-Ліґа. Центром було проведено дослідницькі роботи, які дозволили чітко окреслити коло художників близьких до Культур-Ліги, досліджено в яких збірках зберігаються роботи цих художників періоду 1918- 1920-х років.

На основі досліджених матеріалів у грудні 2007 – січні 2008 років в Національному художньому музеї було підготовано виставку «Культур-Ліґа: художній авангард 1910-х – 1920-х років» та видано каталог до неї. 2009 -2010 року в Національному художньому музеї відбулася виставка, присвячена творчості одного із членів Культур-Ліги – Марка Епштейна. 2010 року був виданий каталог до цієї виставки. 2012 року на основі матеріалів дослідження даного проекту було підготовано художній альбом «Книжкова графіка митців Культур-Ліги.»

 1. Дослідницький проект «Систематизація та індексація архівів усної історії.»
  Керівник проекту: В. Покидайло
  Термін виконання: 2006–2015

   

Архів усної історії Центру й Інституту юдаїки нараховує близько 700 текстів. Більшість із них – це спогади людей старшого покоління про єврейську історію у ХХ столітті. Велика частина цих текстів зібрана українськими вченими, деякі тексти (до 20%) отримано за обміном з Мічиганським університетом, Українським Католицьким Університетом і т. д. Виконуються роботи з редагування текстів, створення пошукових систем для роботи з архівом: географічні назви, часові періоди, тематика спогадів. Крім спогадів, архів містить копії й оригінали документів і фотографій із сімейних архівів (лише дореволюційних понад 4000).

 1. Дослідницький проект «Дискримінація суспільних, релігійних та національних груп в СРСР у 1960-ті – 1980-ті роки XX ст. та її вплив на сучасні суспільні процеси (на прикладі дискримінації українських інтелектуалів, євреїв та кримських татар)»
  Керівник: Ж. Ковба, Учасники: Б. Костюк, Г. Бекірова
  Термін виконання: 03. 2009 – 03. 2010

   

Сучасні проблеми міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні і проблема реалізації прав національних та релігійних груп пов’язані з наслідками дискримінаційної політики, яка проводилася щодо них радянською владою (тоталітарним режимом). Надзавданням проекту є дослідження формування основних «радянських» ідеологем сприйняття історії та сучасності з метою їх подолання. По завершенню проекту планується видання монографії, яка узагальнить результати дослідження.

 1. Підготовка та видання Оксфордського підручника з юдаїки (The Oxford Handbook of Jewish studies. Oxford University Press 2002). Упорядник та редактор англомовного видання М. Гурман. Редактори українського видання Л. Фінберг та С. Захаркін
  Керівники: Л. Фінберг та М. Єгорченко
  Термін виконання: 2009–201
  2

   

Оксфордський підручник підготовлений експертами з різних напрямків юдаїки: історії, літератури, релігії та культури євреїв – вченими з США, Великобританії, Ізраїлю. Книга охоплює майже всі складові єврейської цивілізації – історію та культуру – та відображає сучасний стан наукового знання в юдаїці. Переклад підручника українською створить якісно нові можливості у вивченні юдаїки в вузах України, дасть поштовх для розвитку наукової юдаїки українською мовою. Книга стане першим в Україні вузівським підручником з юдаїки.

 1. Проект «Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі»
  Керівник: Е. Грінберг
  Термін виконання: 2008–2010

   

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі є однією із найменш досліджених проблем юдаїки. На території України у XVIII–XX ст. відомі десятки видавництв, що друкували літературу мовами їдиш та іврит. Метою проекту є дослідження та оприлюднення історії, етики, естетики та географії книгодрукування мовами ідиш та іврит на території України. По завершенню проекту планується організація виставки з історії єврейського книгодрукування на теренах України.

 1. Підготовка та видання книги «Українсько – єврейські відносини в осмисленні інтелектуалів»
  Керівники: І. Хруслінська та Л. Фінберг
  Термін виконання: 2008 –201
  1

   

Метою проекту є створення панорами українсько – єврейських відносин в осмисленні інтелектуалів шляхом їх інтерв’ювання. Основні теми інтерв’ю: історія і пам’ять, міфологізація подій, особливості українських і єврейських образів для подій XVIII–XX століть, осмислення єврейських та українських трагедій, пошук шляхів подолання радянських тоталітарних трактувань історії, минуле в єврейській і українській традиціях тощо.

За матеріалами дослідження Ізабелла Хруслінська, та Петро Тима підготували книгу«Діалоги порозуміння. українсько-єврейські взаємини» (К. Дух і Літера. 2011).

 1. Підготовка та видання словника-довідника «Юдео-християнський діалог» (ADictionaryoftheJewish-ChristianDialogue, 1995) під редакцією Леона Кленицького (LeonKlenicki) та Джері Вайгодера (GeoffreyWigoder).
  Керівник: Л. Фінберг
  Термін виконання: 2008–2010

   

Метою проекту є висвітлення основних здобутків та проблем юдео-християнського диалогу на межі ХХ–ХХІ ст. По завершенню проекту планується організація обговорення тем юдео-християнського діалогу в рамках семінару з юдаїки НаУКМА та підготовка і видання словника-довідника «Юдео-християнський діалог» (A Dictionary of the Jewish-Christian Dialogue, 1995) під редакцією Леона Кленицького (Leon Klenicki) та Джері Вайгодера (Geoffrey Wigoder).

Окремою сферою діяльності Центру є організація мистецьких виставок.

© 2012-2021 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна