Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Монографії

Підручники та посібники

 

Короткі публікації

 • Журнал «Антиквар» № 7-8 (45-46) липень-серпень 2010 Народ Книги. Тексты и образы
 • Ілюстрована Карта-схема (укр., рос., нім., англ.. мовами): «Це був наш дiм, наш свiт… Єврейськi Чернiвцi. Незабутий образ». - К.: Дух і Літера. 2010.
 • Журнал «Антиквар» № 7-8 (33-34) липень-серпень 2009. Спецвипуск «Юдаїка»
 • Туристична мапа «Єврейські адреси Києва». / Упорядн. М. Кальницький. – 6-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2008

Переклади

 • Єврейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки. За ред. Мартіна Ґудмена. У 2-х тт. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера; Дніпропетровськ: Центр «Ткума», 2012. Том І. – 560 с.ISBN 978–966–378–243–0 / Том ІІ. – 560 с. ISBN 978–966–378–244–7
 • Історія Міни. Спогади лікаря про Голокост К.: Дух і літера, 2011. – 184 с. ISBN 978-966-378-212-6
 • Отець Патрік Дебуа. Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту К.: Дух і літера, 2011. – 336 с., з іл. ISBN 978-966-378-214-0
 • Гінріхс Ян Пауль. Міф Одеси. – К.: Дух і літера, 2011. – 182 с. ISBN 978-966-378-202-7
 • Яніна Гешелес. Очима дванадцятирічної дівчинки. – К.: Дух і Літера. 2011. – 96 с. ISBN 7-187-378-966-978
 • Полін. Вибрані статті. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера. 2011. – 410 с. з іл. ISBN 978-966-378-178-5
 • Мазор Мішель. Зникле місто. Свідчення в’язня Варшавського ґетто. Пер. з фр. – К.: Дух і Літера, 2010, 240 с., з іл. ISBN 978-966-378-163-1
 • Єжи Фіцовський. Регіони великої єресі та околиці. / Пер. з польськ. А. Павлишина. – К.: Дух і Літера. 2010. – 544 с. ISBN 978-966-378-151-8
 • Jews and Slavs. Vol. 22. Їдиш – єврейська національна мова через 100 років. Матеріали Чернівецької Міжнародної Конференції з мови їдиш, 2008 р. Міжнародна ювілейна конференція. Єрусалим–Київ. – К.: Дух і Літера. 2010. – 352 с. ISBN 978-966-378-152-5
 • Зонтгаймер К. Як нацизм прийшов до влади. Пер. з нім. Передмова Л. Фінберг. – К.: Дух і літера, 2009. – 320 с. ISBN 966-7888-91-6
 • Міхнік А. У пошуках свободи. Есеї про історію та політику. Переклад з польської Андрія Павлишина. / Упорядник І. Хруслінська, ред. Л. Фінберг та А. Павлишин / – К.: Дух і Літера, 2009. – 554 с. ISBN 978-966-378-112-9
 • Танья Я. П'ятдесят питань про антисемітизм. Переклад з англ. О. Тимченко, редактори В. Лихачов, Л. Фінберг. - К.: Дух і Літера, 2009. – 176 с. ISBN 978-966-378-109-9
 • Поза межами розуміння / філософи та богослови про Голокост. / Друге видання. За редакцією Дж. К. Рота і М. Беренбаума. К.: Дух і літера, Л. Фінберг – експертні анкети пор Бабин Яр, 2009. – 432 с. ISBN 978-966-378-111-2
 • Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. Видання друге. Упорядн. Ж. Ковба. – К., Дух і Літера, 2009. – 276 с. ISBN 978-966-378-110-5
 • Бубер М. Ґоґ і Маґоґ: роман / пер. з англ. Я. Куценко, худ. оформл. В. Гукайло – К.: Дух і Літера. 2007. – 320 с. ISBN 978-966-378-076-4
 • Левін К. Мандрівка крізь ілюзії. Наукове редагуван. Ж. Ковба, відповідальні за випуск: М. Маринович, Л. Фінберг. / Пер. з англ. – Л.: Свічадо, 2007. – 478 с. ISBN: 978-966-395-133-1
 • Корчак Я. Дитя людське: Вибрані твори / пер. з пол. Редактор М. Петровський, упорядн С. Петровська. – К.: Дух і Літера, 2007. – 536 с. ISBN
 • Візель Е. Ніч. Світанок. День. / Пер. з фр. В. Каденко, Є. Кононенко, ред. Л. Фінберг. – К. Дух і Літера, 2006. – 272 с. ISBN 2-7073-0407-7, 2-02-025727-0 ISBN 966-378-014-2

 

Публікації/статті

2017

У журналах, що входять до наукометричних баз даних (WebofSciencecorecollection та (чи) Scopus, IndexCopernicus)

 

 1. Наталія Риндюк. Яків Лещинський. Між життям і смертю: Десять років єврейського життя в Радянській Росії. Вільно: Видавництво Б. Кльоцкіна, 1930. [Переклад з їдишу і передмова Наталії Риндюк] // Judaica Ukrainica. – Vol. 6. – бл. 3 др.арк.
 2. Анна Прохорова. Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013-2014 років / А. Прохорова // Український соціум. № 4. - 2017 р. (прийнята до друку) – бл. 1 др.арк.

 

У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України)

 

 1. Анна Прохорова. Методологічні особливості дослідження особистих свідчень учасників Майдану 2013–2014 років методом напівструктурованого інтерв’ю / А. Прохорова // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. Т.196. – 2017 р. – С. 32-37. –
 2. Анна Прохорова. Мотиви участі індивідів в протестних подіях Майдану 2013-2014 років / А. Прохорова // Вісник Львівського університету (серія соціологічна). Випуск 11. - 2017 р. (прийнята до друку) 

 

2009-2012

 

 • Фінберг Л..К. Час збирати каміння //Tschernobyl.Expeditionen in ein verlorenes Land - К.: Дух і Літера, 2012. – с. 130 – 139
 • Фінберг Л..К. Час збирати каміння // Обрії особистості: Книга на пошану Івана Дзюби/Упорядники Оля Гнатюк, Леонід Фінберг. - К.: Дух і Літера, 2011. – с. 222 – 22
 • Фінберг Л..К. Передмова до українського видання //Єврейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки. За ред. Мартіна Ґудмена. У 2-х тт. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера; Дніпропетровськ: Центр «Ткума», 2012.. – с. 13 – 20
 • Фінберг Л.К. Трохи про досвід історії // Як нацизм прийшов до влади / Курт Зонтгаймер ; [пер. з нім. Наталя Проскура, Олександра Межевікіна, Юлія Півторак ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр європ. гуманіт. досліджень, Центр досліджень історії та культури східноєвроп. єврейства] – К. : Дух і Літера, 2009. – С. 9-11.

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна