Побачила світ монографія «Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака»

 

У березні цього року у науковому видавництві «Акта» (Харків) вийшла монографія наукового співробітника Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака, доктора історичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Вололимира Потульницького.

 

161814900 2862381920687012 3880263098593393426 nМонографія «Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака» присвячена осмисленню і відтворенню історіософських поглядів на ключові проблеми світової та української історичної науки Омеляна Пріцака. Монографія В. Потульницького є першим в історії науки монографічним дослідженням творчості видатного вченого. Спираючись на власний аналіз архівних документів та опубліковану спадщину вченого, автор розкриває бачення О. Пріцаком важливих проблем середньовічної та новочасної історії України, Польщі, Росії, Османської імперії, Криму та історії до ашкеназійського та ашкеназійського єврейства. Більшість архівних документів, зібраних автором, вперше залучаються до наукового обігу. Окрім того, вперше проведене дослідження науково-освітньої діяльності кафедри історіософії, заснованої вченим у Київському університеті імені Тараса Шевченка в 1992 року. У книзі порівнюються погляди вченого, сформовані ним протягом різних етапів його наукової роботи в Європі та Америці, виводиться спільне та відмінне, центральне та маргінальне у баченні та творенні тих чи інших історіософських проблем. Автор з’ясовує, яким методологічним впливам підлягав Омелян Пріцак, та як еволюціонувало бачення вченим ключових проблем історичної науки протягом дослідницької праці в різних країнах та на різних континентах. В. Потульницький вперше оцінює особистий внесок О. Пріцака у розвиток досліджень з історії України та світової історії. Також в заключному розділі монографії проаналізована низка рецензій радянських та західних фахівців на основні історіософські гіпотези О. Пріцака. Книга розрахована насамперед на науковців та викладачів, а також на інтелектуалів, які цікавляться проблемами світової та української історії у їхній діалектиці.

 

Переглянути зміст та вступ можна за посиланнями:

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна