Лекції Омеляна Пріцака з історії України доступні онлайн

Науковий центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака, Наукова бібліотека НаУКМА спільно з Канадським інститутом українських студій представляють онлайн публікацію силабусу та лекцій Омеляна Пріцака з курсу середньовічної та ранньомодерної історії України.

  

У 1996 році Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика при Канадському інституті українських студій розпочав серію монографій, серед яких була праця Ігоря Шевченка “Ukraine between East and West: Essays on Cultural History to the Early Eighteenth Century”. Основою публікації стали лекції вченого з навчального курсу Історія України до XVII століття, який він викладав разом з Омеляном Пріцаком у Гарвардському університеті з 1970 до 1976 року. Лекції Омеляна Пріцака у видання не увійшли і ця публікація покликана закрити цю прогалину.

 

В архіві Українського наукового інституту Гарвардського університету матеріали згадуваного курсу Омеляна Пріцака не збереглись. Але копії силабусів лекцій та тексти більшості лекцій збереглись в архіві самого Омеляна Пріцака, що тепер знаходиться в НаУКМА. Це 160 сторінок — ротапринтні копії машинописів (тому деяки сторінки погано читаються) були оцифровані в НаУКМА на прохання КІУС й представлені онлайн.

 

Лекції Омеляна Пріцака охоплюють три тематичні напрямки: 1) розгляд проблем історії євразійських державних утворень у взаємозв’язку з історією України; до цих давніх євразійських держав О. Пріцак відносить Золоту Орду і Османську імперію; 2) дослідження історії німецького (магдебурзького) права на українських землях і проблеми Гуманізму, Реформації і Контрреформації в Україні; 3) дослідницькі проблеми запорозького козацтва і революції Богдана Хмельницького, де вченим розглянуто декілька взаємопов’язаних питань, а саме поява козаків у Східній Європі, унікальність Запорозької Січі і назви Україна, специфіка епохи Богдана Хмельницького й наслідки здійсненної ним революції.

 

Ці лекції є важливим внеском у дослідження низки проблем української, європейської та світової історії у їхній діалектиці. Лекції дають уявлення про наукові погляди Омеляна Пріцака, його стиль транслювання наукових знань, що являв собою надзвичайне поєднання ерудованості у різних темах та творчого застосування низки методологічних конструкцій до конкретного джерельного матеріалу української та світової історії, а також про багатство оригінальних думок.

 

Сторінка з лекціями на сайті КІУС https://cius-archives.ca/items/show/2503

Детальніше про Меморіальну біблотеку Омеляна Пріцака в НаУКМА 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна