Бібліографія про колекцію Омеляна Пріцака

Центр орієнталістики розпочав укладання переліку публікацій, у яких тим чи іншим чином було використано книжкову та архіву колекції Омеляна Пріцака, що зберігаються в Науковій бібліотеці НаУКМА. Цей перелік публікацій включає загальні огляди колекції, дослідження її окремих частин чи одиниць зберігання, праці, у яких використано архівні документи, а також публікації повних текстів документів.

 

З моменту передання у 2007 році до НаУКМА бібліотеки, архіву та мистецької збірки Омеляна Пріцака, а також від часу, коли архів вченого став доступний для дослідників, вже чимало науковців зверталися до колекції, використовували її як предмет і джерело своїх наукових досліджень. За 2009-2022 роки було підготовлено та опубліковано 50 праць (від статей до дисертацій і монографій), більшість з яких розміщено у відкритому доступі. Запрошуємо ознайомитися з бібліографією про колекцію, яка теж, сподіваємось, буде в нагоді дослідникам, спонукатиме до подальшого вивчення зібраних Омеляном Пріцаком цінних друкованих матеріалів і рукописних джерел та наукового доробку самого вченого, нових відкриттів, публікацій та цитувань.

 

Окрім співробітників Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака, до колекції вченого звертаються дослідники (і досвідчені, і початківці) з академічних інститутів НАН України, університетів, архівних та музейних установ України й закордону, а, отже, зібрані Омеляном Пріцаком матеріали запитувані й активно використовуються науковцями.

 

Перелік розміщено на сайті Наукової бібліотеки НаУКМА

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна