• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Дні науки 2022

Супровід наукової діяльності

 

Служба віце-президента з наукової роботи та інформатизації НаУКМА  сприяє  організації та супроводу наукової діяльності наукових та науково-педагогічних співробітників та наукових колективів університету, зокрема у наступному:

 

 • звітність за напрямами або окремими аспектами наукової роботи в НаУКМА (фінансування, грантова діяльність, публікаційна активність, наукометрія та ін.)
 • порядок погодження та підписання документів при укладанні угод на отримання грантів та госпдоговорів;
 • форми документів для укладання та виконання угод та договорів;
 • форми угод про співпрацю;
 • порядок заснування та діяльності наукового центру;
 • грантова діяльність: інформування про можливості залучення коштів на НДР, консультування при написанні заявок, оформленні кошторисів, супровід проходження заявок, оформлення та супровід отриманого гранту тощо
 • проведення тренінгів, семінарів, навчань щодо грантової діяльності, публікаційної активності, інтелектуальної власності тощо;
 • порядок заснування наукового видання, типові політики видання;
 • порядок подання рукописів до редпортфелю НаУКМА;  
 • порядок проведення наукових заходів;
 • порядок державної реєстрації та звітності НДР за кафедральною тематикою;
 • порядок захисту об'єктів права інтелектуальної власності, оформлення патентів та подовження їхньої дії;
 • порядок комерціалізації досліджень та трансферу технологій тощо.
 
 

 

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна