• Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Премія імені Петра Могили

Премія

petrmogila

З 2005 року у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» започатковано Премію, названу на честь засновника й опікуна Колегії (а згодом — Академії) митрополита Петра Могили, який значну частину свого життя присвятив розвиткові науки, освіти і духовної культури України.

 

Премію імені Петра Могили присуджує щороку Вчена рада Національного університету «Києво-Могилянська академія» за вагомі наукові досягнення, що сприяють розвитку гуманітарних, суспільних і природничих наук, утверджують високий авторитет університетської науки на національному та міжнародному рівні й опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу наукових праць.

Особам, удостоєним Премії імені Петра Могили, присвоюють звання лауреата, вручають диплом і грошову винагороду, розмір якої щороку визначає президент НаУКМА.

Урочисте відзначення лауреатів Премії імені Петра Могили відбувається на заключному пленарному засіданні Днів науки НаУКМА, на якому переможці конкурсу виголошують наукову доповідь.

 

 

Положення про Премію імені Петра Могили (наказ № 411 від 31.10.2023)

 

Лауреати

2022

 

Рішенням Вченої ради НаУКМА від 26 січня 2023 року, протокол №2, лауреатами Премії імені Петра Могили у 2022 році стали

 

В галузі гуманітарних наук

Віра Агеєва за монографію «За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини. Київ: «Віхола», 2021. – 360 с.

 

В галузі суспільних наук

Ірина Дзера за монографію «Санкції у цивільному праві України: проблеми теорії та судової практики». Київ: ВД «Дакор», 2022 р. – 540 с.

Валерій Тертичка за підручник «Стратегічне управління». Кив: «К.І.С.», 2017. – 932 с
   

 

В галузі природничих наук та інформаційних технологій

Олександр Голуб за цикл наукових праць на «Створення новітніх наноматеріалів для каталізу і медико-біологічних застосувань».

 

Відкриті лекції лауреатів Премії імені Петра Могили відбудуться 3 лютого 2023 року онлайн на платформі MSTeams.

 

 

2021

Рішенням Вченої ради НаУКМА від 03.02.2022 р. Премію імені Петра Могили присуджено

 

1-pravo

В галузі «Суспільні науки»

 

Козюбрі М.І., Венгеру В.М., Мелешевичу А.А. за  підручник «Конституційне право». Київ: Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2021 р. – 528.

 

petro mohyla prize 2022 humanities 

 В галузі «Гуманітарні науки»

 

Дисі Катерині за монографію "Ukrainian Witchcraft Trials. Volhynia, Podolia, and Ruthenia 17-17th Centuries" Budapest – New York: CEU Press, 2020  P. 254 с.

 

Доповіді лауреатів премії відбудуться на заключному засіданні Днів науки в НаУКМА  11 лютого 2022 в режимі онлайн  (Zoom Meeting)   за покликанням.

 

Meeting ID: 975 0091 5566 

Passcode: 398626

 

2020

Рішенням Вченої ради НаУКМА від 28.01.2021 р. Премію імені Петра Могили присуджено  

 

Outlook mjzt4ljj

в галузі гуманітарних наук

  

Володимиру ЄРМОЛЕНКУ за монографію "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть".  – Київ: Дух і літера, 2018.

 antonovych book

в галузі суспільних наук 

 

Мирославі АНТОНОВИЧ та Володимиру ВАСИЛЕНКУ за монографію «Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом» (Видання 4-те, доповнене) . Київ: а ВД «Києво-Могилянська академія», 2016 р. 

martsenjuk book Тамарі МАРЦЕНЮК за книги Захисники галактики»: влада і криза в чоловічому світі. – К.: Комора, 2020.  Чому не варто боятися фемінізму. – К.: Комора, 2018.  Гендер для всіх. Виклик стереотипам. – К.: Основи, 2017.
 

в галузі природничих наук та інформаційних технологій 

Геннадію МАЛАШОНКУ та Аллі СІДЬКО за посібник  "Паралельні обчислення на розподіленій пам’яті: OpenMPIJavaMathPartne". – Київ: НаУКМА, 2020.

 

Доповіді лауреатів Премії імені Петра Могили  5 лютого 2021 року на заключному (он-лайн) засіданні Днів науки НаУКМА

 

2019

Вчена рада НаУКМА 23 січня 2020 року (протокол №1) ухвалила рішення про присудження Премії імені Петра Могили 2019 року

 

в галузі гуманітарних наук

 

Кобченко Наталії Віталіївні за монографію «Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови».

 

в галузі природничих наук

 

Вакулюк Поліні Василівні

за цикл наукових праць «Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями».

 

в галузі суспільних наук

 

Ключковському Юрію Богдановичу

за монографію «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні».

 

Доповіді лауреатів Премії будуть представлені на відкритому засіданні Вченої Ради НаУКМА та в межах Днів Науки в НаУКМА 30 січня 2020 р. (14-00, Музей НаУКМА)

 

2018

 

Ухвалою Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 16 січня 2019 р. затверджено лауреатів Премії ім. Петра Могили за 2018 рік.

 

Премію було присуджено:

 

1540907851

- в галузі гуманітарних наук -

  

Ларисі Іванівні Брюховецькій за монографію «Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба реконструкції». У монографії на основі документальних джерел (періодика 1920-х років, архіви, щоденники), а також спогадів учасників кінопроцесу реконструйовано майже невідомий, але надзвичайно насичений і плідний період в історії українського кіно, а саме: діяльність Всеукраїнського фотокіноуправління в умовах автономного господарювання. Дослідження інноваційне з огляду на те, що вперше в Україні кінопростір охоплюється всебічно – йдеться не лише про кіномистецтво, а й про розбудову кіноіндустрії та кінопрокату, відстоювання правлінням ВУФКУ національних інтересів, завдяки чому кіно здобуло умови для успішно розвитку. 

 

 

mini magick20180817 21222 1rwkpik

в галузі суспільних наук -

Олександрі Віталіївні Гуменній та Чалій Ніні Дмитрівні за цикл наукових праць  «Соціально-економічний розвиток України за Цілями сталого розвитку ООН у контексті дії глобальних мегатрендів»; кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри приватного права Роксолана Юріївна Ханик-Посполітак та доктор юридичних наук, доцент кафедри приватного права Ізарова Ірина Олександрівна за навчальний посібник «Цивільний процес України». У посібнику розглянуто положення нових інститутів цивільного судочин-ства – загального та спрощеного позовного провадження, порядку сплати судових витрат та ін. Наведені теоретичні питання для самоконтролю, практичні завдання (задачі), а також приклади процесуальних документів, оформлених відповідно до чинного законодавства.

 посібнику розглянуто положення нових інститутів цивільного судочин-

ства – загального та спрощеного позовного провадження, порядку сплати судовихвитрат та ін. Наведені теоретичні питання для самоконтролю, практичні завдання(задачі), а також приклади процесуальних документів, оформлених відповідно дочинного законодавства.У посібнику розглянуто положення нових інститутів цивільного судочин-ства – загального та спрощеного позовного провадження, порядку сплати судовихвитрат та ін. Наведені теоретичні питання для самоконтролю, практичні завдання(задачі), а також приклади процесуальних документів, оформлених відповідно дочинного законодавства.У посібнику розглянуто положення нових інститутів цивільного судочин-ства – загального та спрощеного позовного провадження, порядку сплати судовихвитрат та ін. Наведені теоретичні питання для самоконтролю, практичні завдання(задачі), а також приклади процесуальних документів, оформлених відповідно дочинного законодавства.

 

 - в галузі природничих наук 

 

 

 • Надії Михайлівна Білько, Денису Івановичу Білько та Ірині Зіновіївні Руссу за цикл наукових праць «Функціональні особливості стовбурових клітин у нормі, при патологічних станах та в разі дії стресових чинників». 

 

 

 

2017

Ухвалою Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 25 січня 2018 р. затверджено лауреатів Премії ім. Петра Могили за 2017 рік.

 

Премію було присуджено:

 

yakovenko obkladynka 0

- в галузі гуманітарних наук -

 

 

Яковенко Наталії Миколаївні за монографію "У пошуках нового неба. Життя і тексти Йоаникія Галятовського".

Книжку присвячено найпопулярнішому свого часу церковному письменникові другої половини ХVІІ століття Йоаникію Ґалятовському. Але йдеться тут не лише про біографію і твори знаного могилянського книжника, тлумача західних уявлень про Бога й світ для тодішнього православного християнина.

Авторка унаочнює процес становлення новочасного «інтелектуального повсякдення» в Україні та показує універсальний характер і, водночас, історичну специфіку тих прикмет «самості», що виразно оприявнились у барокову добу «київської відкритості» та «витворили обличчя нової української культури».

the political economy of innovation development

- в галузі суспільних наук -

 

 

Бажалу Юрію Миколайовичу за монографію "The political economy of innovation development"

У книзі доводиться, що наукові дослідження і розробки та технологічні інновації країни є не результатом, а фактором забезпечення економічного зростання. Бажал розвиває теорію Шумпетера для аргументації висновку, що справжнє економічне зростання, особливо в країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, можливе лише через інновації. Використовуючи у тому числі розробки українського економіста Туган-Барановського, текст книги намагається розвинути теорію і пояснити, чому інновації стали основним фактором економічного розвитку останніх десятиліть і чому їхня роль стане ще більш домінуючою у майбутньому. 

Intellectual nets 001

- в галузі природничих наук 

 

 

Глибовцю Миколі Миколайовичу, Глибовцю Андрію Миколайовичу за навчальний посібник "Інтелектуальні мережі"

Навчальний посібник "Інтелектуальні мережі" є першим україномовним носієм про найбільш передові сучасні інформаційні технології, до яких належать: семантичний веб та подання знань за допомогою онтологій, інтелектуальний аналіз даних, "Big Data", програмні агенти; інформаційний пошук і семантичний грід; хмарні обчислення. Читачу пропонується логіко-понятійний апарат, необхідний для засвоєння викладених технологій, а також приклади їх практичного застосування. Практикуючих або майбутніх дослідників може зацікавити аналіз наведених у посібнику напрямів розвитку інформаційних технологій, зроблений з позицій вітчизняних розробок: методології вертикальної інтеграції знань (ВІЗ), системно-семіотичної парадигми (ССП), моделі парадигмального інноваційного розвитку (ПІР). 

 

2016

Ухвалою Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 26 січня 2017 р. затверджено лауреатів Премії ім. Петра Могили за 2016 рік.

Премію було присуджено:
 
friedrich nietzsche cov all 06 213x300
- в галузі гуманітарних наук -
 
Лютому Тарасу Володимировичу за монографію "Ніцше. Самоперевершення"
 
Дослідження присвячене вивченню біографії та філософської спадщини Фрідріха Ніцше. Монографія є спробою охопити загальну тематику і простежити трансформацію поглядів німецького філософа. Розвідка окреслює культурний контекст формування мислителя, з’ясовує, як він сприймав поширені в ХІХ ст. соціально-політичні рухи, простежує сторонні ідейні впливи на його погляди, порушує питання про причини експлуатації інтелектуального доробку Ніцше тоталітарними ідеологіями, а також увиразнює концепти «самоперевершення» і «самотворення», що стали чільними домінантами філософування Ніцше. Розкрито подальшу рецепцію, моделі переосмислення й долю ніцшеанства в різноманітних національних традиціях.
antonuk
- в галузі природничих наук -
 
Антонюку Максиму Зіновійовичу за цикл праць "Молекулярно-генетичні процеси, що супроводжують штучну інтрогресію у геномі пшениці"
 
Цикл робіт присвячено генетичному вивченню ліній м'якої пшениці, що створені методами геномної та хромосомної інженерії. Генетичний матеріал дикорослих родичів пшениці, що відносяться до видів з роду Aegilops, було використано для створення амфідиплоїдів, чужинно-заміщених та транслокованих ліній пшениці. Створені лінії мають стійкість до низки грибних патогенів та деяких абіотичних чинників довкілля.
Gnatuk
- в галузі суспільних наук -
 
Гнатюку Миколі Миколайовичу за монографію "Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин"
 
Міжнародна діяльність ЄС є предметом численних наукових та аналітичних розробок, які звертають увагу на різні аспекти і процеси, однак єдині в сприйнятті ЄС як окремого міжнародного актора. Ця монографія є першим дослідженням, що поєднує підходи теорій міжнародних відносин, європейської інтеграції і порівняльної політології для аналізу міжнародної діяльності ЄС та розробляє нову інтерпретаційну модель його міжнародної суб'єктності. Запропонована модель базується на обрисах ЄС, що їх формує остання велика спроба реформування, яка, об'єднавши ЄЕС та ЄС, визначає перспективу його розвитку як міжнародного актора.

 

 

2015

Премію імені Петра Могили за 2015 рік присуджено 
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 28 січня 2016 р.)

Kant 

- в галузі гуманітарних наук -

Козловському Віктору Петровичу за монографію "Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі"

 

Монографію присвячено дослідженню антропології Канта. В центрі уваги - з'ясування концептуальних підходів видатного німецького філософа до проблеми людини. Дослідницька стратегія автора увиразнюється у побудові низки концептуальних моделей, які дають змогу виявити багаторівневість антропологічного дискурсу Канта, неможливість редукції його антропологічних ідей до якоїсь однієї філософської доктрини. З метою обгрунтування своєї позиції автор звертається як до історико-наукових, так і історико-філософських джерел, а також залучає Кантові лекційні матеріали і нотатки, що допоможе краще зрозуміти особливості формування антропологічних поглядів засновника німецького ідеалізму.

 Petrov

- в галузі суспільних наук -

 

Петрову Роману Арестовичу за цикл праць "Україна на шляху до асоціації та інтеграції в Європейський Союз" (публікації 2014-2015 рр.)
 
Bublyk 

- в галузі природничих наук -

Бублику Володимиру Васильовичу за підручник "Об'єктно-орієнтоване програмування"

 

Підручник призначено для всіх, хто прагне оволодіти технікою об'єктно-орієнтованого програмування на основі мови програмування С++. Книжка навчить не просто програмувати, а розробляти безпечні та гнучкі програми, придатні до нових застосувань. Основна увага приділяється побудові обгрунтованих ієрархій об'єктів і класів, складанню абстрактних інтерфейсів та універсальних сигнатур методів. Видання допоможе програмістам-початківцям зрости до рівня професіоналів, а також стане чудовою базою для сучасного курсу об'єктно-орієнтованого програмування у профільних вищих навчальних закладах.

2014

Премію імені Петра Могили за 2014 рік присуджено 
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 26 лютого 2015 р.)

  

Yaremenko

 - в галузі гуманітарних наук - 

 

Яременку Максиму Васильовичу за монографію "«Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст." 

 

Цю книжку присвячено українській ранньомодерній освітній культурі. У ній автор аналізує склад студентів Києво‐Могилянської академії у XVIII ст. і моделює «колективний портрет» «студіозів»; осмислює феномен та особливості тогочасного шкільництва і соціальне замовлення на освіту й освітні стратегії різних соціальних груп. У дослідженні також детально розглянуто постійні контакти формально поділених державними і конфесійними кордонами українців обох берегів Дніпра й успішність двох варіантів конфесійного будівництва: унійного – у сфері формування ексклюзивної унійної ідентичності, православного – у сфері освітнього дисциплінування духівництва. Монографія характеризується повнотою джерельної бази, широкими порівняннями з річпосполитськими, західноєвропейськими та російськими освітніми практиками, а також новаторським комплексним підходом до інтерпретації аналізованих проблем.

  

Glybovets

- в галузі природничих наук –

 

Гулаєвій Наталії Михайлівні за підручник "Еволюційні алгоритми" (у співавторстві з М. М. Глибовцем)

 

У підручнику проведено систематизацію накопичених знань з теорії еволюційних обчислень (теоретичний, експериментальний і проміжний підходи до методів розробки й аналізу генетичних алгоритмів) та окремих її галузей (проблема передчасної збіжності, диплоїдність, налаштування параметрів керування, масштабування функції пристосованості, методи урізноманітнення популяції, способи паралельної реалізації тощо), досліджено теоретичні можливості окремих класів еволюційних алгоритмів, а також описано застосування еволюційних алгоритмів для розв’язання низки науково-технічних задач, зокрема задачі багатоекстремальної оптимізації, задач комбінаторної оптимізації, комівояжера, упаковки та розкрою, оптимізації структури інтегральної схеми, планування шляху мобільного робота, розв’язання діофантових рівнянь, дилеми ув’язненого, головоломок.

 

Rossoha

- в галузі суспільних наук -

 

Колективу авторів (В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко) за навчальний посібник "Маркетинговий менеджмент"

 

Із позицій системного підходу розглянуто сутність, завдання і місце маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Висвітлено особливості маркетингового управління на ринку промислових і споживчих товарів. Значну увагу приділено забезпеченню управління ринковою інформацією для проведення маркетингових досліджень і прийняття раціональних управлінських рішень, визначенню ефективності маркетингової діяльності. Для студентів, викладачів, науковців, фахівців у сфері маркетингової діяльності.

   

 

2013

 

Премію імені Петра Могили за 2013 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 23 січня 2014 р.)
-Defilyada-cover-preview

- в галузі гуманітарних наук -

Панченку Володимиру Євгеновичу за цикл наукових статей на тему «Особистісний вимір історії української літератури ХХ століття»:

 1. Хвильовий: історія ілюзій і прозрінь // Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий. – К.: «Tempora», 2009. – С. 46–81.
 2. Богдан Хмельницький. Катарсис // Костенко Л. Берестечко: історичний роман / Ліна Костенко. – К.: Либідь, 2010. – С. 207–217.
 3. Кров та іржа // Леся Українка. Драми та інтерпретації / Леся Українка ; [передм., упоряд. В. П. Агеєва]. – К.: Книга, 2011. – С. 528–534.
 4. Кільця на древі : [вступ. ст.] // Первомайський Л. Дикий мед / Леонід Первомайський ; [упоряд., авт. вступ. ст. Володимир Панченко]. – К. : Либідь, 2011. – С. 5–32.
 5. Літописець Чикаленко // Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) / Євген Чикаленко ; [ред. І. Давидко ; прим. В. Панченка]. – К. : Темпора, 2011. – С. 9–19.
 6. Олтар серед руїни // Леся Українка. Руфін і Прісцілла : драма у п’яти діях / Леся Українка ; [упоряд. та прим. В. Панченка ; іл. С. Якутовича]. – К. : Либідь, 2011. – C. 191–198.
 7. Втеча до свободи (літературний дебют Юрія Андруховича) // Після постмодернізму? / наук. ред. та упоряд. Віра Агеєва. – К.: НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – С. 56–67.
 8. Пекло Холодного. Володимир Панченко про Миколу Холодного // Літературна дефіляда : сучасна українська критика про сучасну українську літературу / [ред., упоряд. : Володимир Панченко]. – К. : Темпора, 2012. – С. 366–385.
 9. До історії української літератури ХХ століття: два етюди // Слово, яке тебе обирає : Зб. на пошану професора Володимира Моренця. До 60-річчя від дня народження / упоряд. : Володимир Панченко. – К. : Вид. дім «КМА», 2013. – С. 188–203.
 10. Володимир Винниченко (1880–1951) // Історія української літератури: ХХ – початок ХХІ ст.: навчальний посібник / за ред. В. І. Кузьменка. – К.: Академвидав, 2013. – С. 160–171.
Oksamytna

 - в галузі суспільних наук -

 

Оксамитній Світлані Миколаївні за монографію «Міжгенераційна класова та освітня мобільність».

 

У монографії висвітлено питання дослідження міжгенераційної соціальної мобільності у суспільстві, зв’язку між класовим походженням та класовою належністю чоловіків і жінок. Розглянуто основні етапи розвитку та емпіричні узагальнення за результатами досліджень міжгенераційної соціальної мобільності в зарубіжній соціології. На матеріалах емпіричного соціологічного дослідження в Україні, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (2003-2007 роки), аналізуються основні тенденції міжгенераційної класової та соціальної мобільності в українському суспільстві з середини ХХ століття серед чоловіків і жінок п’яти вікових когорт, порівнюються шанси на здобуття освіти та здійснення соціальної мобільності вихідцями з різного соціального середовища.

 

                                                 - в галузі природничих наук – конкурс не відбувся

 

 

2012

Премію імені Петра Могили за 2012 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 24 січня 2013 року)

- в галузі гуманітарних наук –

Менжуліну Вадиму Ігоровичу за монографію «Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні».

Монографію присвячено проблемі застосування біографічного підходу в рамках історико-філософського пізнання. Спираючись на різноманітні матеріали з історії світової філософської думки, автор обґрунтовує фундаментальну значущість такого напряму досліджень, як історико-філософська біографістика, окреслює її найперспективніші моделі, принципи, методики, а також типові вади, пастки, принципові обмеження тощо.

- в галузі природничих наук –

Терновській Тамарі Костянтинівні за навчальний посібник з курсу «Загальна генетика» – «Генетичний аналіз».

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів навичок генетичного аналізу на основі розв'язання задач. Вміст посібника визначається програмою курсу «Загальна генетика» як першої з трьох частин, на які поділяється курс генетики у практиці її викладання у світі: трансмісивна, молекулярна та популяційна. Задачі до десяти розділів посібника підібрано так, щоб їх розв'язування від першого розділу до десятого формувало у студентів розуміння того, що (1) в основі генетичного аналізу будь-яких організмів лежать імовірнісні події, якими слід уміти оперувати, (2) методи генетичного аналізу залежать від біологічних властивостей виду, який аналізується, та принципово не залежать від фенотипного рівня реалізації генотипу (молекулярний фенотип на рівні ДНК, послідовність амінокислот білка, ознака фізіології чи морфології організму). 

- в галузі суспільних наук –

Корольку Валентину Григоровичу, Некрасовій Оксані Валентинівні за підручник «Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика».

Найкращий вітчизняний підручник зі зв'язків із громадськістю (паблик рілейшнз), у якому цілком відображені сучасні досягнення теорії і практики, науки і мистецтва комунікацій між організаціями та важливими для них групами особливого інтересу. Він відповідає вимогам як Міжнародної асоціації паблик рілейшнз, так і постановам керівних органів України щодо підготовки фахівців у цій сфері. У книзі викладено методологічні та методичні основи навчальної дисципліни «Зв'язки з громадськістю» з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Особливу увагу приділено поєднанню зарубіжного й вітчизняного досвіду в означеній сфері. Підручник поповнено новітніми документами та прикладами з практики паблик рілейшнз у сфері бізнесу, політичного життя, зв'язків із міжнародною громадськістю.

2011

Премію імені Петра Могили за 2011 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 26 січня 2012 року)

morenec

- в галузі гуманітарних наук –

Моренцю Володимиру Пилиповичу за монографію «Оксиморон: літературні статті, дослідження, есеї».

Ця книжка містить літературознавчі дослідження, критичні статті та есеї 1996 – 2008 років. Об’єктом студій, в основному, є українська поезія ХХ – початку ХХІ століть. І очевидно, що у морі світової літератури українська – надзвичайно розвинут, багата, рівна поміж рівних, про що читачеві доводити не потрібно. Автор, відомий літературознавець розповідає про українську поезію просто й цікаво, і не лишень студентам-гуманітаріям.

glib

- в галузі природничих наук –

Колективу авторів - Глибовцю Андрію Миколайовичу, Глибовцю Миколі Миколайовичу, Проценку Володимиру Семеновичу за навчальний посібник «Практикум з мови програмування Сі».

Головне завдання посібника - висвітлення основних прийомів і методів конструювання ефективних програм у мові Сі. Тут детально розглядаються рекурсія, впорядкування, пошук і вибір, аналітичні перетворення виразів, алгоритми на графах. Особливу увагу приділено засобам розробки програм. Розглянуто різні методи зберігання структур даних, різні засоби керування пам'яттю.Особливістю викладення є практична спрямованість.У лабораторних роботах посібника добре представлено методи побудови інструментальних засобів програмування від найпростіших фільтрів до інтерпретатора мови програмування. В окремому розділі наводяться програми розв'язку всіх задач і вправ, наданих для самостійного опрацювання в попередніх розділах, що охоплюють значну предметну область. Ґрунтовно подано найважливіші структури даних і показано, за яких умов їхнє використання доцільне. Якісно описано методи зберігання, алгоритми обробки і програми таких структур, як лінійні списки, матриці та багатовимірні масиви, дерева, графи, файли.

demianchuk1

- в галузі суспільних наук –

Дем’янчуку Олександру Петровичу за монографію «Державна політика і державне управління».

У монографії розглядаються теоретичні проблеми формування і впровадження державної політики з точки зору політологічних теорій. Запропоновано новий підхід до розгляду політичних процесів у політичній системі, заснований на моделях розподілу політичної влади. З використанням численних праць вітчизняних і зарубіжних авторів проводиться порівняння методологій традиційної політології та науки про публічну політику. В окремих розділах розглянуті проблеми реформування системи державного управління та навчання державних службовців новим підходам до управлінської діяльності, а також перспективи розвитку системи політичної освіти як дієвого засобу залучення громадян до участі в політичних процесах відповідно до норм і цінностей демократичного суспільства.

2010

Премію імені Петра Могили за 2010 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 27 січня 2011 року)
masenko

- в галузі гуманітарних наук –

Масенко Ларисі Терентіївні за навчальний посібник «Нариси з соціолінгвістики».

У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Навчальний матеріал орієнтовано передусім на специфіку сучасної соціолінгвістичної ситуації в Україні.

diskret

- в галузі природничих наук –

Боднарчуку Юрію Вікторовичу та Олійник Богдані Віталіївні за навчальний посібник «Основи дискретної математики».

У посібнику викладено основні поняття дискретної математики в обсязі, передбаченому навчальними програмами з дискретної математики для студентів-інформатиків. Представлено елементи математичної логіки, рекурентні співвідношення, елементи теорії множин, основи комбінаторики та теорії графів. Матеріал, що викладається, базується лише на шкільних курсах математики та інформатики. Кожен розділ посібника містить добірку задач, розв’язання яких сприятиме кращому засвоєнню теоретичного матеріалу. Книжку призначено для студентів перших курсів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Інформатика» й вивчають дисципліну «Дискретна математика».

azarov

- в галузі суспільних наук –

Азарову Денису Сергійовичу за монографію «Злочини у сфері комп’ютеронї інформації».

У монографії досліджуються проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації, пов’язані зі ступенем і характером суспільної небезпеки цих посягань та їх міжнародним характером, ознаками складів цих злочинів, а також санкціями, передбаченими за їх учинення. Узагальнюється міжнародний досвід кримінально – правової протидії «комп’ютерним» злочинам. Розроблена доктринальна модель системи норм про кримінальну відповідальність за аналізовані злочини, для втілення якої пропонується проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації».

2009

Премію імені Петра Могили за 2009 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 21 січня 2010 року)
scherbak

- в галузі гуманітарних наук –

Щербаку Віталію Олексійовичу за монографію «Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст.».

У монографії досліджується проблема формування українського козацтва як соціального стану. Аналізуються правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви. Конкретизовано етнічний склад та чисельність козацтва напередодні Національно-визвольної війни, висвітлено процес долучення його світоглядних засад до генези національної свідомості українців.

shamanskii

- в галузі природничих наук –

Шиманській Олені Трохимівні за навчальний посібник «Молекулярна фізика» (2007) та практикум «Молекулярна фізика. Фізичний практикум» (2009)

Зміст посібника відповідає базовій програмі з дисципліни «Молекулярна фізика» з циклу курсів експериментальної фізики для університетів. У ньому викладено фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, що зумовлюються їх внутрішньою будовою (структурою, взаємодією між частинками та типом молекулярного руху). Розглянуто як експериментальні, так і теоретичні методи молекулярної фізики, а саме термодинамічні, статистичні методи фізичних моделей та гіпотез, а також явища переносу, фазові перетворення першого та другого роду, діаграми станів індивідуальних речовин та розчинів. Курс молекулярної фізики готує студентів до самостійного розв’язання фізичних задач та до сприйняття широкого кола явищ, які вивчаються в наступних спеціальних курсах. Посібник призначено для студентів фізичних спеціальностей університетів.

haranj12

haranj1112

- в галузі суспільних наук –

Гараню Олексію Васильовичу за цикл праць з теми «Демократизація у пост – помаранчевій Україні: здобутки і втрати»:

1. Burkovsky, P., Haran, O. From Presidentialism to Parliamentarianism : Strengthening or Weakening Democracy in Ukraine? / Petro Burkovsky, Olexiy Haran // PONARS Policy Conference, Washington, D.C., December 8, 2006. – Washington : Center for Strategic and Internation Studies, 2006. – Pp. 7-12. 2. Haran, O., Burkovsky, P. Orange Revolution : Origins, Successes and Failures of Democratic Transformation / Dr. Olexiy Haran, Petro Burkovsky. – Potsdam–Berlin, 2006. 3. Haran, O., Pavlenko, R. Ukraine’s Russian Policy under Kuchma : Paradoxes of ‘Strategic Partnership’ / Olexiy Haran, Rostyslav Pavlenko // Ukraine at a crossroads : Interdisciplinary studies on Central and Eastern Europe. – Vol. 1. Edited by Rolf Fieguth & Nicolas Hayoz. – Bern, 2005. – Pp. 167–194. 4. Haran, O., Burkovsky, P. In The Altermath of the Revolution : From Orange Victory to Sharing the Power with Opponents / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // Ukraine on its meandering path between East and West : Interdisciplinary studies on Central and Eastern Europe. – Vol. 4. Edited by Rolf Fieguth & Nicolas Hayoz. – Bern, 2009. – Pp. 81–111. 5. Haran, O., Burkovsky, P. War in Georgia and the “Russian Card” in Ukrainian Politics / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // PONARS Eurasia Policy Memo No. 50. – Washington, 2008. 6. Haran, O., Burkovsky, P. War in Georgia and the Ukrainian Reaction / Olexiy Haran, Petro Burkovsky // Russian Politics and Law. – Vol. 47, no. 3, May-June 2009. – Pp. 84-88.

2008

Премію імені Петра Могили за 2008 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 21 січня 2009 року)

briuhovetska1

- у галузі гуманітарних наук –

Брюховецькій Ларисі Іванівні за монографію «Кіносвіт Юрія Іллєнка».

У книжці висвітлено багатогранну творчість Юрія Іллєнка – кінооператора, режисера, сценариста, теоретика, кінодіяча, неодноразового переможця міжнародних кінофестивалів, лауреата Національної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1991), Державної премії ім. О. Довженка за внесок у кіно (2005), педагога, викладача з операторського мистецтва та кінорежисури, завідувача кафедрою кінорежисури в КДІТМ ім. І. Карпенка-Карого. Йдеться про вагомий внесок в українське та світове кіно його операторських, особливо у фільмі «Тіні забутих предків», і режисерських робіт. У книзі аналізується текст, підтекст і контекст його фільмів, що належали до своєрідного напряму поетичного кіно, а також обставин та причин їх заборони. Доповнює книгу довідковий апарат – фільмографія, перелік нагород, список використаної літератури. Книжка розрахована на фахівця та широке коло шанувальників кіно.

 

- у галузі природничих наук – конкурс не відбувся

antonovych2007

- у галузі суспільних наук –

Антонович Мирославі Михайлівні за монографію «Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика».

У монографії комплексно проаналізовано історію, теорію і практику становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини з точки зору участі України в цих процесах; розставлено українські акценти у формуванні та функціонуванні розгалуженої, складної та багатоаспектної галузі міжнародного захисту прав людини на сучасному етапі та перспективи участі нашої держави у міжнародних механізмах забезпечення прав людини в майбутньому. Для юристів-міжнародників, викладачів, студентів, аспірантів і докторантів вищих навчальних закладів, а також практиків, які займаються питаннями прав людини.

2007

Премію імені Петра Могили за 2007 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 24 січня 2008 року)

agejeva1

 

- у галузі гуманітарних наук –

Агеєвій Вірі Павлівні за монографію «Поетика парадокса. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича».

Творчість Віктора Петрова-Домонтовича, одного з найцікавіших і найзагадковіших українських письменників ХХ століття, котрого не раз називали Сфінксом і Мефістофелем нашої літератури, розглянуто в широкому контексті становлення й розвитку модернізму, зокрема інтелектуальної прози. Авторка вводить розмаїтий біографічний матеріал, послуговується психоаналітичними методологіями.

 

- у галузі природничих наук – конкурс не відбувся

meleshevych1

- у галузі суспільних наук –

Мелешевичу Андрію Анатолійовичу за монографію «Party system in post-soviet countries: a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine».

Too few investigations have attempted to share up critical knowledge gaps about post-Soviet states by conducting comparative analyses of political institutions and developing rigorous methods suitable for cross-national longitudinal analysis. This book attempts to close a few of the gaps left by many previous publications in the post-Soviet field. It conducts a cross-country multiple-election examination of political party systems in Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, and Ukraine in the past one and a half decades. The project measures and explains different degrees and dynamics of party system institutionalization in these five nations – an important factor bearing on the progress of a nation toward consolidating stable.

2006

Премію імені Петра Могили за 2006 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 25 січня 2007 року)

jakovenko1

- у галузі гуманітарних наук –

Яковенко Наталії Миколаївні за монографію «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України».

Концепція «Нарису історії середньовічної та ранньомодерної України» доктора історичних наук, професора Наталі Яковенко, який виходить у світ другим виданням, спрямована на переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже і захитана академічна історіографічна традиція успадкувала від народницького «національно-державного» історіописання. Порівняно з першою версією, яка з’явилася 1997 року, дослідниця значно розширила «Нарис» змістово, особливо сюжетами про світ уявлень та ідей XVI – XVII століття, що є першочерговою сферою її наукових зацікавлень, та щедро оздобила свою книгу ілюстративним матеріялом.

 

- у галузі природничих наук – конкурс не відбувся

ivahnenkov1

- у галузі суспільних наук –

Івахненкову Сергію Володимировичу за монографію «Комп’ютерний аудит. Контрольні методики і технології».

У монографії розглядається низка теоретичних та практичних питань, пов’язаних зі змінами в контрольній діяльності, зумовленими застосуванням інформаційних технологій. Уточнено понятійний апарат, розроблено та обґрунтовано оцінку аудиторських ризиків, висвітлено методику перевірок комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, основні підходи до автоматизації проведення аудиторської перевірки і діяльності аудиторських фірм. Наведено та проаналізовано різноманітні сучасні методики перевірки підприємств, які у своїй діяльності використовують інформаційні системи як для ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, так і для автоматизації операційної діяльності.

2005

Премію імені Петра Могили за 2005 рік присуджено
(ухвала Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 23 січня 2006 року)

gusev

- в галузі гуманітарних наук –

Гусєву Валентину Івановичу за навчальний посібник «Вступ до метафізики».

У навчальному посібнику розглядаються фундаментальні для філософської науки проблеми співвідношення буття і небуття, мислення і буття, душі й тіла, духу і матеріальної природи, свободи і необхідності, а також проблеми, пов’язані з філософським пізнанням Бога як граничної підстави буття людини і світу. Видання є навчальним посібником з філософії нового типу. Авторський виклад доповнюється спеціально дібраними текстами для читання, що дає змогу ознайомитися з різними підходами до розв’язання філософських проблем, а також створює необхідних грунт для формування самостійного філософського мислення. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться філософією.

holod1

- в галузі природничих наук –

Голоду Петру Івановичу за навчальний посібник «Симетрія та методи теорії груп у фізиці. Дискретні симетрії»

У посібнику викладено базові поняття теорії груп та їх представлень, продемонстровано застосування теоретико-групових методів до проблеми малих коливань багатоатомних симетричних молекул та кристалічних ґраток. Описано симетрії фулеренів та вуглецевих нанотрубок – нових об’єктів теоретико-групового аналізу. Посібник розрахований на студентів фізичних спеціальностей університетів та аспірантів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

lukjanenko12

- в галузі суспільних наук –

Лук’яненко Ірині Григорівні за монографію «Системне моделювання показників бюджетної системи України.Принципи та інструменти».

У монографії розглянуто методологічні та прикладні аспекти моделювання механізму бюджетного регулювання на різних ієрархічних рівнях. Проаналізовано особливості застосування сучасних економетричних методів при моделюванні бюджетних процесів, зокрема раціональних та адаптивних очікувань, казуальних та неказуальних підходів, лонгітюдних даних тощо. Визначено основні напрями сучасного економетричного моделювання бюджетних процесів на макро- та мезорівнях. Значну увагу приділено розробці та практичному застосуванню макроеконометричних моделей у контексті бюджетного регулювання, а також моделюванню та аналізу фіскальних шоків в економіці України.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна