• Наукові школи
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Конкурс фонду Івана Кіндрата

Інформація про конкурс

ІМЕННИЙ ФОНД (ендавмент) Івана КІНДРАТА (США)   Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії започатковано у 2016 р. для підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії  України від найдавніших часів до сьогодення, в т.ч. історії Києво-Могилянської академії в усі часи її існування та розвитку. Переможці визначаються один раз на рік на конкурсних засадах. Конкурс, спрямовано на стимулювання студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників НаУКМА проводити дослідження у галузі історії України від найдавніших часів до сьогодення, в т. ч.  історії КМА протягом всього часу її існування.

 

Посилання на наказ

Лауреати

2022

Рішенням Конкурсної комісії Іменного фонду ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для  підтримки досліджень в галузі історії в НаУКМА підтримати проєкти 2022:

 1. «Хвальна Книга Києво-Могилянського Братства НаУКМА як джерело вивчення історії відродженої Києво-Могилянської академії», керівник к.і.н. Сидорчук Т.М. Звіт про виконання проєкту.
 2. «Оцифрування, обробка та систематизація архівних відеоматеріалів (Лекції могилянців)», керівник О.Г. Подденежний. Звіт про виконання проєкту.

 

2021

Рішенням Конкурсної комісії Іменного фонду ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для  підтримки досліджень в галузі історії в НаУКМА підтримати проєкти 2021:
 • «Створення фотодокументальної виставки «Відродженій Києво-Могилянській академії - 30 років». Керівник Сидорчук Т.М., керівник навчальної лабораторії  історичних студій.
 • «Упорядкування та видання бібліографічного покажчика про відродження НаУКМА (до 30-річчя відродження Києво-Могилянської академії)». Керівник Чорна Т.В., директор наукової бібліотеки

 

2020

Рішенням Конкурсної комісії Іменного фонду ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для  підтримки досліджень в галузі історії в НаУКМА  від 02.11.2020  вирішено: 

 

 • підтримати частково проєкт «Проведення міжнародної наукової конференції«Ad fontes» (з нагоди 405-ї річниці Києво-Могилянської академії)" (керівник проєкту  проф. Яременко М.В.); 
 • підтримати запит на видання монографії "Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy(1819‒1924): biographies and studies” (Керівник проєкту проф.Ткачук М.Л.) 

 

2019

Рішенням Конкурсної комісії Іменного фонду ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для  підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» від 25.06.2019 р. визнано переможцем проєкт «Київська академія та її діячі у фондах Національного музею історії України: підготовка до друку та видання ілюстрованого каталогу», керівник проекту проф. Яременко М.В.

 

2018

Рішенням Конкурсної комісії Іменного фонду ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії для  підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» від 11.04.2018 р. визнано переможцями наступні проекти:
 
 1. Видання збірника статей «Методологія нових ділянок історичного знання та її впровадження у навчальні практики (до 25-річчя кафедри історії НаУКМА)» . Керівник Яковенко Наталя Миколаївна, професор кафедри історії НаУКМА. Метою проекту є підсумування методологічних та проблемних інновацій, що їх було сформульовано, продискутовано й верифіковано на конкретних дослідницьких сюжетах у західній історіографії останньої третини ХХ – початку ХХІ століття, а також обговорення перспектив їх запровадження у навчальний процес.
 2. Створення Віртуального Музею КМА. Керівник Сидорчук Т.М., керівник Навчальної лабораторії історичних студій НаУКМА. Загальний опис проекту. Внаслідок ліквідації Академії радянською владою її історична територія та історико-культурна спадщина зазнали занедбання та руйнування. Рідкісні та цінні книжкові, архівні, археологічні, історичні, мистецькі та меморіальні колекції Академії були розформовані та передані до різних закладів Києва, де зберігаються до сьогодні. Окрім цього, значний масив історичних джерел, архівних документів, рукописів, друкованих видань, мистецьких об’єктів, що відображають літопис Академії та діяльність могилянців, зберігаються також у закордонних бібліотеках, архівах та музеях (Росії, Польщі, Німеччини, Швеції, Туреччини). Окремі фрагменти історії НаУКМА реконструйовувались науковцями у науково-видавничих проектах, але на часі реконструкція історико-культурного надбання Києво-Могилянської академії протягом всієї історії діяльності (Братська школа – Києво-Могилянська академія – Київська духовна академія – Національний університет «Києво-Могилянська академія») та популяризація і поширення у світі знання про історичне минуле та сьогодення найстарішого навчального закладу України в онлайн просторі шляхом створення ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ КМА. Концепція проекту Віртуальний музей КМА  схвалена рішенням Вченої ради НаУКМА 26 грудня 2017 року та рекомендована до виконання.

2017

Рішенням Конкурсної комісії від 17 травня 2017 р., переможцями конкурсу проектів іменного фонду (ендавменту) ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської академії для підтримки досліджень (scholarships) в  галузі історії України в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», стали наступні проекти:

 

 1. «Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies», керівник –д-р філос. наук, проф. М.Л. Ткачук. Мета проекту: створення передумов для ознайомлення світової наукової спільноти з феноменом та здобутками вітчизняної  духовно-академічної філософії, представленими через призму аналізу життя і творчості видатних філософів  Київської духовної академії (1819‒1924). Основний результат проекту передбачає підготовку до друку першого англомовного монографічного дослідження із зазначеної тематики  “Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies”. Витяг із звіту про проект - за посиланням
 2. «Київська академія та її діячі у фондах Національного музею історії України», керівник – д-р іст. наук, доц. М.В.Яременко. Мета проекту: розширення депозитарію джерел, важливих у дослідженнях історії Київської академії. Передбачається виявлення, каталогізація та систематизація пов’язаних з Академією та її діячами писемних і неписемних артефактів, що є частиною фондової колекції Національного музею історії України – одного з найбільших зібрань Музейного фонду сучасної України. Крім виявлення і систематизації, планується також детальний опис і атрибуція віднайдених артефактів. Звіт на проект доступний за посиланням.

 

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна