• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Разова спеціалізована вчена рада 102-26-01-23-3 Яковенко Г. Г.

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яковенка Георгія Геннадійовича, «Синтез піразоло[4,3-b]піридинових систем на основі N-Bос-4-амінопіразол-5-карбальдегідів», подану на здобуття ступеня доктора філософії у галузі «10 Природничі науки» за спеціальністю «102 Хімія».

Разова спеціалізована вчена рада 102-26-01-23-3 утворена рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 26 січня 2023 року і затверджена Наказом НаУКМА № 23 від 01 лютого 2023 року, зі змінами відповідно до Наказу НаУКМА № 95 від 20 березня 2023 року на підставі Ухвали Вченої ради НаУКМА (Протокол № 04 від 14 березня 2023 року).

 

Голова спеціалізованої вченої ради:

 

  1. Голуб Олександр Андрійович, доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Рецензент:

 

  1. Вакулюк Поліна Василівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Опоненти:

 

  1. Ковтун Юрій Петрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Відділу кольору та будови органічних сполук Інституту органічної хімії НАН України
  1. Броварець Володимир Сергійович, доктор хімічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України;
  1. Гордієнко Ольга Василівна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри органічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Здобувач ступеня доктора філософії у галузі знань «10 Природничі науки» за спеціальністю «102 Хімія»:

Яковенко Георгій Геннадійович, випускник аспірантури НаУКМА за освітньо-науковою програмою «Хімія», лауреат Конкурсу індивідуальних наукових проєктів Іменного Фонду (ендавменту) родини Юхименків 2019 року.

 

Підготовка аспірантів за освітньо-науковою програмою «Хімія» ведеться в міжінституційній аспірантурі спільно з Інститутом органічної хімії Національної академії наук України відповідно до Договору №PHD102-190516/2 від 19 травня 2016 р. відповідно до п. 4 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №283 від 03.04.2019 р.

 

Науковий керівник:

Вовк Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, Директор Інституту органічної хімії НАН України.

 

Публічний захист дисертації відбудеться 31 травня 2023 року о 15:00 з використанням платформи Zoom

 

Посилання на зустріч: https://us02web.zoom.us/j/82420540273?pwd=bGp0eTBKb2JVZjNkYW9JaEh2WmtSUT09

Meeting ID: 824 2054 0273

Passcode: 635913

 

Трансляція захисту буде вестися на сторінці Facebook Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії Яковенку Г. Г.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна