• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Разова спеціалізована вчена рада 102-23-02-2023-4 Сирота Н. О.

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сироти Наталії Олександрівни «4,5-Дифункціоналізовані [1,2,3]-триазоли в синтезі нових [1,2,3]-триазолоанельованих піридинів, діазепінів та тіазепінів» з метою присудження ступеня доктора філософії у галузі 10 «Природничі науки» за спеціальністю «102 Хімія».

Разова спеціалізована вчена рада 102-23-02-2023-4 утворена рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 3, п. 19, від 23 лютого 2023 року) і затверджена Наказом НаУКМА №62 від 28 лютого 2023 року, зі змінами відповідно до Наказу НаУКМА № 94 від 20 березня 2023 року на підставі Ухвали Вченої ради НаУКМА (Протокол № 04 від 14 березня 2023 року).

 

Голова спеціалізованої вченої ради:

 

  1. Голуб Олександр Андрійович, доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

 

Рецензент:

 

  1. Бурбан Анатолій Флавіанович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

 

Опоненти:

 

  1. Короткіх Микола Іванович, доктор хімічних наук, професор, завідувач Лабораторії хімії стабільних карбенів Інституту органічної хімії НАН України;

 

  1. Пільо Степан Григорович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Відділу №2 хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних сполук Інституту біоорганічної та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України;
  1. Походило Назарій Тарасович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Здобувач ступеня доктора філософії у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю «102 Хімія»:

Сирота Наталія Олександрівна, випускниця аспірантури НаУКМА за освітньо-науковою програмою «Хімія».

 

Наталя Сирота — випускниця міжінституційної аспірантури «Хімія» кафедри хімії факультету природничих наук НаУКМА, спільної з Інститутом органічної хімії НАН України, лауреатка Конкурсу індивідуальних наукових проєктів Іменного Фонду (ендавменту) родини Юхименків МБФВКМА (2018, 2019 рр.).

 

Науковий керівник:

Вовк Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, Директор Інституту органічної хімії НАН України.

 

Публічний захист дисертації — 30 травня 2023 року о 15:00 з використанням платформи Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87203900438?pwd=ZTZhNzZINEVQKzZkOXBEaDhOVlp6UT09

 

Meeting ID: 872 0390 0438

Passcode: 794457

 

Трансляція захисту — на сторінці Facebook Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії Сироті Н.О.

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна