• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Разова спеціалізована вчена рада 035-23-02-2023-5 Калитенко Т. М.

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Калитенко Тетяни Миколаївни, «Принципи конструювання множинних художніх (Усе)світів у літературі середньовіччя й модерності» з метою присудження ступеня доктора філософії у галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю «035 Філологія».

Разова спеціалізована вчена рада 035-23-02-2023-5 утворена рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 3, п. 19, від 23 лютого 2023 року) і затверджена Наказом НаУКМА № 63 від 28 лютого 2023 року, зі змінами відповідно до Наказу НаУКМА № 153 від 16 травня 2023 року.

 

Здобувач ступеня доктора філософії у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю «035 Філологія»:

Калитенко Тетяна Миколаївна, випускниця аспірантури НаУКМА за освітньо-науковою програмою «Теорія, історія літератури та компаративістика», лауреатка Конкурсу індивідуальних наукових проєктів Іменного Фонду (ендавменту) родини Юхименків МБФВКМА у 2019 році.

 

Науковий керівник:

Пронкевич Олександр Вікторович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філології Українського Католицького Університету.

 

Голова спеціалізованої вченої ради:

 

  1. Шалагінов Борис Борисович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Рецензенти:

 

  1. Борисюк Ірина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
  1. Полюхович Ольга Павлівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Опоненти:

 

  1. Бровко Олена Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства факультету української філології, культури і мистецтва Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка;
  1. Нестеренко Наталя Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

 

Публічний захист дисертації відбудеться 28 червня 2023 року о 10:00 на засіданні разової спеціалізованої вченої ради 035-23-02-2023-5 дистанційно, з використанням платформи Zoom:

 

https://us02web.zoom.us/j/85034056340?pwd=K1N0OEFSQlkzbEtORHNyUXgya2JSQT09

 

Meeting ID: 850 3405 6340

Passcode: 852076

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії Калитенко Тетяні Миколаївні

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна