• Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Разова спеціалізована вчена рада 035-23-02-2023-6 Пелешенко О. Ю.

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пелешенко Олени Юріївни «Ходіння до раю як жанр української середньовічної літератури» з метою присудження ступеня доктора філософії у галузі 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю «035 Філологія».

Разова спеціалізована вчена рада 035-23-02-2023-6 утворена рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 3, п. 19, від 23 лютого 2023 року) і затверджена Наказом НаУКМА № 64 від 28 лютого 2023 року, зі змінами відповідно до Наказу НаУКМА № 154 від 16 травня 2023 року.

 

Здобувач ступеня доктора філософії у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю «035 Філологія»:

Пелешенко Олена Юріївна, випускниця аспірантури НаУКМА за освітньо-науковою програмою «Теорія, історія літератури та компаративістика».

 

Науковий керівник:

Павленко Ганна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Голова спеціалізованої вченої ради:

  1. Шалагінов Борис Борисович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

 

Рецензенти:

  1. Борисюк Ірина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
  1. Пашко Оксана Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри літературознавства імені Володимира Моренця факультету гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Опоненти:

  1. Джиджора Євген Володимирович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури та компаративістики філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
  1. Шуміло Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Навчально-наукового Інституту історії та соціогуманітарних дисциплін ім. О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

 

Публічний захист дисертації — 29 червня 2023 року о 16:00 на засіданні разової спеціалізованої вченої ради 035-23-02-2023-6 дистанційно, з використанням платформи Zoom:

 

https://us02web.zoom.us/j/81539282422?pwd=UUh1Z1R0YWJtdGtCK0FxZmhWd0k2Zz09

 

Meeting ID: 815 3928 2422

Passcode: 819435

 

 

Наказ про видачу диплома доктора філософії Пелешенко Олені Юріївні

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна