• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Разова спеціалізована вчена рада 081-27-04-2023-7 Шуліма А. О.

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шуліми Альони Олександрівни «Темпоральні характеристики закону» з метою присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю «081 Право».

Разова спеціалізована вчена рада утворена рішенням Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 7, п. 6, від 27 квітня 2023 року) і затверджена Наказом НаУКМА №138 від 28 квітня 2023 року.

 

Здобувач ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»:

Шуліма Альона Олександрівна — випускниця аспірантури НаУКМА за освітньо-­науковою програмою «Право».

 

Науковий керівник:

Козюбра Микола Іванович — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри  загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Голова спеціалізованої вченої ради:

 

1. Заєць Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

 

Рецензенти:

 

2. Звєрєв Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

3. Ключковський Юрій Богданович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

 

Опоненти:

 

4. Кельман Михайло Степанович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

5. Косович Віталій Мирославович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Публічний захист дисертації — на засіданні разової спеціалізованої вченої ради 23 червня 2023 року о 14:00 з використанням платформи Zoom:
 

https://us02web.zoom.us/j/85964261329?pwd=K3luaTlUc083Nkx0WVlzRlN6cUNvdz09

 

Meeting ID: 859 6426 1329

Passcode: 460181

 

Трансляція захисту — на офіційній Facebook-сторінці Докторської школи імені родини Юхименків НаУКМА

 

 
 
 
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна