Навчально-методичний відділ

начальник –
КОРОЛЬОВА Ольга Олегівна,
1 корпус, кімн. 214, тел.: (044) 463-58-67,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом НаУКМА, головне завдання якого – координація роботи всіх навчальних підрозділів у плануванні й організації навчального процесу на рівні сучасних вимог, узагальнення та аналіз стану навчального процесу в університеті, розробка напрямів його вдосконалення та впровадження їх у процес навчання.

НМВ організовує свою роботу за такими напрямами:

 • планування та організація навчального процесу;
 • навчально-методична робота;
 • контроль ефективності та якості навчального процесу;
 • ліцензування та акредитація

Головними функціями НМВ є:

У плануванні та організації навчального процесу

 • координація роботи всіх навчальних підрозділів щодо планування, організації, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог;
 • узагальнення розрахунків навчального навантаження кафедр; підготовка на його основі пропозицій до штатного розпису професорсько-викладацького складу на наступний навчальний рік;
 • координація роботи навчальних підрозділів щодо складання розкладу занять, сесій, графіків засідань державних екза­менаційних комісій і використання аудиторного фонду;
 • облік та аналіз руху студентів, їхньої успішності, результатів підсумкової атестації.

У навчально-методичній роботі

 • координація методичної роботи кафедр, допомога стосовно впровадження інноваційних методик навчання, заходів модернізації навчального процесу в контексті європейських вимог та ефективного використання технічних засобів навчання;
 • аналіз стану навчально-методичної роботи факультетів, підготовка матеріалів і пропозицій до розгляду на засіданнях навчально-методичної комісії і допомога у впровадженні в дію рішень комісії;
 • вивчення, узагальнення методичного досвіду кафедр та інших навчальних структур НаУКМА, внесення пропозицій щодо підвищення його якості й дієвості;
 • допомога у підготовці методичної документації – робочих тематичних планів, умов визначення рейтингу з навчальних дисциплін тощо;
 • аналіз стану забезпеченості студентів і викладачів на­вчаль­но-методичною літературою;
 • вивчення, узагальнення та впровадження нових технологій і актуального досвіду організації вищої освіти;
 • координація роботи щодо ліцензування, акредитації спеціальностей НаУКМА.

У контролі ефективності та якості навчального процесу:

 • облік та аналіз успішності, результатів сесії та результатів підсумкової атестації;
 • облік педагогічного навантаження викладачів;
 • організація та проведення ректорських контрольних робіт.

У ліцензуванні та акредитації:

 • підготовка документів, необхідних для акредитації та ліцензування;
 • участь у роботі по відкриттю нових спеціальностей;
 • аналіз навчальних планів для проходження ліцензування та акредитації;
 • взаємодія з управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації МОНМСУ.
© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна