Перелік спеціальностей

Освітній ступінь - магістр

 

Факультет гуманітарних наук

032 Історія та археологія

Освітньо-наукова програма:

 

034 Культурологія

Освітньо-наукова програма:

 

033 Філософія

Освітньо-наукова програма:

 

035.01 Філологія (українська мова та література)
Освітньо-наукова програма:

035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Освітньо-наукова програма

 

Факультет економічних наук

051 Економіка

Освітньо-наукова програма:

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-наукова програма:

 

073 Менеджмент

Освітньо-наукова програма:

 

075 Маркетинг

Освітньо-наукова програма:

 

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма:

 

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма:

 

122 Комп'ютерні науки

Освітньо-наукова програма:

 

124 Системний аналіз

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет охорони здоров`я, соціальної роботи і психології

 

053 Психологія

Освітньо-наукова програма:

 

073 Менеджмент в охороні здоров’я

Освітньо-наукова програма:

 

229 Громадське здоров'я

Освітньо-наукова програма:

 

231 Соціальна робота

Освітньо-наукова програма:

 

 

Факультет правничих наук

081 Право

Освітньо-наукова програма:

 

281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукова програма:

 

 

Факультет природничих наук

091 Біологія

Освітньо-наукова програма:

 
101 Екологія
Освітньо-наукова програма:

 

102 Хімія

Освітня програма:

 

104 Фізика та астрономія

Освітньо-наукова програма:

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

 

Факультет «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»

 

052 Політологія, 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма:

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна