Перелік спеціальностей

Освітній ступінь - бакалавр

 

Факультет гуманітарних наук

 
032 Історія та археологія

033 Філософія

034 Культурологія

035.01 Філологія(українська мова та література)

Освітня програма:
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)
Освітня програма:
 

Факультет економічних наук

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

 

Факультет інформатики

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

Факультет правничих наук

081 Право

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня  програма

 

Факультет природничих наук

 

091 Біологія

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

Освітні програми:

Фізика
Комп’ютерна фізика
Фізика біологічних систем 

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

231 Соціальна робота

061 Журналістика

 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна