• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи

Наукова школа «Програмні системи розподіленого і інтелектуального типу»

 

Наукова школа  «Програмні системи розподіленого і інтелектуального типу» (керівник проф.М.М.Глибовець)  почала розвиватись в НаУКМА з початку створення кафедри інформатики, тобто з 1995 року, проте документально це зафіксовано тільки засіданням Вченої Ради факультету інформатики НаУКМА у травні 2016 року у зв’язку проходженням ліцензування аспірантури зі спеціальності   122 – ”Комп’ютерні науки”.

 

 

Наразі ця  наукова школа складається з 3 докторів наук і 13 кандидатів наук, з них 5 молодих вчених до 35 років. Оновлення наукової школи  відбуватиметься за рахунок залучення до неї аспірантів та докторантів. Цьому сприятиме проводження наукових семінарів, гуртків для студентів, сприяння їх участі у конференціях для молодих вчених. Факультет інформатики щороку виступає одним з організаторів таких конференцій.   Крім цього, з галузі «Комп’ютерні науки» та «Програмне забезпечення інформаційних систем» за  наступні 5 років планується підготувати 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна