Комітети

Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності

З метою підвищення ефективності управління і залучення до цього процесу представників спільноти НаУКМА при Вченій раді університету були створені спеціальні комітети.

 

Одним із перших був створений Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності (далі — Комітет) оскільки питання залучення коштів на розвиток університету є надзвичайно актуальним.

 

Метою заснування та діяльності Комітету є:

 • підготовка та попередній розгляд питань з ефективного фінансового забезпечення місії, візії та досягнення стратегічних цілей НаУКМА;
 • сприяння стратегічного розвитку НаУКМА;
 • сприяння реалізації очікувань спільноти НаУКМА від фінансової системи НаУКМА.

 

Склад Комітету

 

 1. Амельченко Н.А., доцент кафедри політології
 2. Іванова Н.Ю., доцент кафедри економічної теорії
 3. Казадарова В.В., керівник відділу стратегічного розвитку
 4. Кудіна Л.І., заступник начальника планово-фінансового відділу
 5. Куранова С.І., доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства
 6. Лобач О.М., доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права
 7. Лабанець Андріана, студентка факультету економічних наук, 4 курс

 

 

Звіт

про роботу Комітету фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності

за період жовтень 2016 р. — грудень 2018 р.

 

1. Розроблено «Положення про Комітет фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності». Положення затверджено наказом № 224 від 08.06.2016 р.

З метою визначення пріоритетних напрямів діяльності Комітету та очікувань спільноти НаУКМА щодо фінансової системи було проведено опитування викладачів, співробітників і студентів. Результати анкетування дозволили визначити цілі діяльності Комітету.

 

2. Визначено стратегічний напрям діяльності Комітету, а саме: вдосконалення чинної моделі управління фінансовими ресурсами НаУКМА.

Для визначення стратегічного напряму діяльності, а також тактичних завдань було проведено низку зустрічей з представниками служби президента (відділ стратегічного розвитку, відділ міжнародного співробітництва), служби віцепрезидента з економіки та фінансів (планово-фінансовий відділ, відділ матеріально-технічного забезпечення), служби віцепрезидента з наукової роботи та інформатизації (навчально-науковий центр).

 

3. Визначені пріоритетні напрями діяльності Комітету на 2017 – 2019 рр., а саме:

 • Візуалізація документів і процедур;
 • Формування політики НаУКМА щодо грантової діяльності;
 • Формування політики щодо гуртожитків НаУКМА;
 • Розробка політики формування і забезпечення матеріально-технічних потреб підрозділів НаУКМА;
 • Розробка моделі управління бюджетом НаУКМА.

 

Більш детально зупинюсь на тому, що саме вже зроблено Комітетом за кожним з цих напрямів.

 

Візуалізація документів і процедур. Результати анкетування, а також особистісне спілкування із представниками спільноти показало, що практично всі жаліються на непрозорість фінансової діяльності університету. В першу чергу ішлося про непрозорість фінансових документів. Після аналізу цієї ситуації стало зрозуміло, що проблема полягає не в тому, що нема доступу до фінансової звітності, оскільки всі необхідні документи виставлені на сайті НаУКМА, а в тому, що розуміння цих документів потребує відповідних знань. Зважаючи на це Комітет, пішов шляхом візуалізації фінансових документів і звітів щодо результатів фінансової діяльності.

 

Візуалізовані версії зазначених документів за 2016, 2017 і 2018 роки розміщені на сайті НаУКМА в розділі «Доступ до публічної інформації», пункт ХІ «Фінансово-економічна діяльність та Положення, порядки про платні послуги», підпункт 5 «Використання бюджетних коштів у розрізі програм».

 

Формування політики НаУКМА щодо грантової діяльності є найпріорітетнішим завданням Комітету тому що: а) стратегічним пріоритетом НаУКМА є підтвердження статусу дослідницького університету; б) отримання грантового проєкту є престижним як для дослідника, так і для інституції, яку він представляє; в) до грантової діяльності можуть долучатися не лише науково-педагогічні працівники, але й співробітники інших категорій, тобто достатньо велика кількість людей.

 

Комітетом було розроблено такі документи:

 • Пропозиції Комітету фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності щодо грантової діяльності НаУКМА;
 • Проєкт «Положення про формування та розподіл відрахувань від грантових проєктів на діяльність та розвиток НаУКМА».

 

Обидва документа обговорювались 31 січня 2017 року на розширеному спільному засіданні Комітету з фінансів і Комітету з науки і видавничої діяльності за участі президента, віцепрезидента з економіки та фінансів, віцепрезидента з науково-педагогічної роботи та керівників фінансових підрозділів, а також керівників наукових грантів.

 

20 лютого 2017 р. проєкт «Положення про формування та розподіл відрахувань від міжнародних грантових проєктів на непрямі витрати університету» був розісланий президентом НаУКМА представникам могилянської спільноти для обговорення.

 

Після опрацювання всіх пропозицій і зауважень щодо проєкту Положення і їх врахування 4 грудня 2017 р. відбулося друге спільне засідання двох Комітетів.

 

Врешті-решт, наказом президента НаУКМА від 9 липня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про формування та розподіл відрахувань від грантових проєктів на діяльність та розвиток НаУКМА» це Положення було введено в дію.

 

Формування політики щодо гуртожитків НаУКМА. Над цим питанням активно працює адміністрація університету, співробітники служби віцепрезидента з економіки і фінансів, представники студентського самоврядування і викладачі. Комітет долучився до вирішення цього питання на прохання студентів, які проживають в гуртожитках. Їх хвилювало недбале ставлення студентів до майна і матеріально-технічний стан гуртожитків. Було проведено 2 анкетування студентів. Перше було присвячено з’ясуванню причин недбалого ставлення студентів до матеріально-технічної бази гуртожитків і можливостям його покращення. Друге — ролі Рад гуртожитків у вирішенні проблем, які виникають у студентів під час їх проживання у гуртожитках, і покращенні умов проживання. Результати анкетувань виставлені на сайті НаУКМА в розділі «Комітет з фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності», пункт «Діяльність комітету».

 

Розробка політики формування і забезпечення матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА. В січні 2017 року всі члени Комітету були задіяні в роботі планово-фінансової комісії університету, на якій керівники всіх структурних підрозділів оголошують матеріально-технічні потреби підрозділів. Комітет розробив пропозиції, які спрямовані на покращення якості формування і забезпечення матеріально-технічних потреб структурних підрозділів НаУКМА, і передав їх в службу віцепрезидента з економіки і фінансів.

 

Розробка моделі управління бюджетом НаУКМА є стратегічно важливим напрямом діяльності Комітету, яке потребує вирішення цілої низки завдань, а саме:

 • розробка Концепції сталого розвитку університету;
 • розробка програми формування децентралізованої системи управління університетом;
 • оцінки ефективності бізнес-процесів НаУКМА;
 • визначення цілей і принципів управління бюджетом університету;
 • проведення порівняльного аналізу моделей фінансування освіти і визначення чинної моделі фінансування НаУКМА;
 • проведення порівняльного аналізу існуючих моделей управління бюджетом університету;
 • визначення типу моделі управління бюджетом НаУКМА і оцінка ефективності її використання;
 • розробка моделі управління бюджетом НаУКМА.

 

Таким чином, розробці моделі управління бюджетом університету передує проведення ґрунтовного дослідження, яке потребує об’єднання зусиль адміністрації університету, незалежних аудиторів, фахівців з розробки фінансових моделей, науковців в галузі фінансів.

 

За звітний період зусиллями Комітету була проведена наступна робота:

 • визначені цілі і принципи управління бюджетом НаУКМА;
 • проведено порівняльний аналіз моделей фінансування вищої освіти і визначена модель фінансування НаУКМА;
 • проаналізовані бюджети НаУКМА за 2014 – 2018 р.р.;
 • проведено порівняльний аналіз існуючих моделей управління бюджетом університету;
 • до розробки фінансової моделі НаУКМА залучені випускники Могилянки, які безпосередньо займаються розробкою фінансових моделей для своїх установ, а також на замовлення інших компаній.

 

Положення про Комітет

 

Діяльність комітету:

 

Комітет з науки та видавничої діяльності

 

Комітет з науки та видавничої діяльності є робочим органом Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія». Метою діяльності комітету є підготовка до розгляду Вченою радою університету документів, що стосуються стратегічних питань наукової діяльності в НаУКМА і, зокрема:

 

· Організація та забезпечення наукової діяльності в НаУКМА;

· Розвиток наукових шкіл та наукової освіти в рамках Докторської школи НаУКМА;

· Активізація міжнародної наукової співпраці;

· Підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників Університету;

· Реалізація видавничої політики НаУКМА.

 

До складу комітету входять науково-педагогічні працівники всіх факультетів університету , аспіранти, докторанти, фахівці служби віцепрезидента з наукової роботи та інформатизації, Навчально-наукового центру, редакційно-видавничого відділу та наукової бібліотеки.

 

Комітет здійснює свою діяльність відповідно до плану, затвердженому Вченою радою НаУКМА. До основних завдань комітету входить попередній розгляд проєктів документів, що виносяться на засідання Вченої ради і стосуються наукової та видавничої діяльності в НаУКМА, а також розробка і подання власних пропозицій з цих питань.

 

Наші контакти:

Менжулін Вадим Ігорович — голова Комітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вишенська Ірина Георгіївна — секретар Комітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Комітет з етики наукових досліджень

Комітет з етики наукових досліджень НаУКМА створено для розробки політик і процедур, а також розгляду питань, що стосуються дотримання етичних норм при проведенні наукових досліджень та їх використанні. Метою діяльності Комітету є забезпечення відповідності всіх досліджень, що проводяться в НаУКМА, етичним стандартам, принципам та усталеним міжнародним практикам, зокрема, для клінічних, біологічних, медичних, соціологічних досліджень, а також контроль за дотриманням політик щодо запобігання плагіату, фальсифікації результатів наукових досліджень, іншого несанкціонованого використання чужої інтелектуальної власності.

 

 

Склад Комітету:

 

 1. Голова комітету — Юрочко Т. П., керівник Школи Охорони Здоров'я
 2. Азаров Д. С., перший віцепрезидент НаУКМА

 3. Білько Н. М., завідувачка Кафедри лабораторної діагностики біологічних систем

 4. Богданов С. О., керівник Центру психічного здоровя та психосоціального супроводу  

 5. Криворучка Л. Д., керівник Докторської школи імені родини Юхименків 

 6. Мальцева К. С., завідувачка Кафедри соціології

 7. Фуртат І. М., доцент Кафедри біології

 8. Чуканова С. О., завідувачка сектору Наукової бібліотеки НаУКМА
 9. Ярошенко Т. О., начальник НДЧ, керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА

 10. Тихонкова І. О. (за згодою) — експерт з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії Clarivate Analytics, науковий співробітник відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

 

 

Комітет з якості освіти

 

Комітет з якості освіти — це дорадчий орган при Вченій Раді НаУКМА, основними функціями якого є розробка нормативної бази, що регулює забезпечення належної якості освітнього процесу, а також оперативне реагування на ситуації, які впливають або можуть вплинути на цей процес. З урахуванням того, що питання якості та тісно пов’язане з ним питання іміджу Університету є одними з наріжних каменів, на яких тримається НаУКМА, значення цього напрямку неможливо переоцінити.

 

Комітет уповноважений розглядати питання та розробляти проєкти документів НаУКМА, що стосуються внутрішніх процедур забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до стандартів і рекомендацій Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

 

Основні завдання Комітету:

 

- визначення мети, завдань та основних складових системи забезпечення якості освіти в НаУКМА;

- визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

- визначення основних засобів контролю та моніторингу якості навчального процесу.

 

Плани на найближче майбутнє:

 

- прийняття Положення про підвищення кваліфікації викладачів;

- розгляд питання про академічну доброчесність викладачів;

- розгляд питання про впровадження soft skills в навчальні програми та силабуси;

- участь у розробці нових моделей змішаного навчання з максимально ефективним використанням дистанційних елементів на основі повноцінного використання ІКТ в освітньому процесі.

 

Склад Комітету

 

До складу Комітету входять представники адміністрації Університету, усіх факультетів, служб, які безпосередньо займаються організацією навчального процесу, забезпеченням його якості, роботою зі студентами, а також самі студенти. Це дозволяє більш повно врахувати різні інтереси та підвищити збалансованість рішень.

 

Персональний склад:

 

1. Олецький Олексій Віталійович, доцент кафедри мультимедійних систем, ФІн — голова комітету.

2. Старинська Наталія Борисівна, співробітник Центру забезпечення якості освіти — секретар Комітету.

3. Ожоган Василь Михайлович, віцепрезидент з науково-педагогічної роботи (навчальна робота).

4. Корольова Ольга Олегівна, начальник навчально-методичного відділу.

5. Пічик Катерина Валеріївна, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом, ФЕН.

6. Звєрєв Євген Олександрович, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, ФПвН.

7. Мазін Дмитро Михайлович, завідувач кафедри англійської мови, ФГН.

8. Білько Денис Іванович, доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, ФПрн.

9. Колесник Ірина Сергіївна, доцент кафедри хімії, ФПрН.

10. Терновська Тамара Костянтинівна, завідувач кафедри біології, ФПрН.

11. Криворучка Людмила Дмитрівна, завідувач докторантури, аспірантури.

12. Бершадська Ольга Василівна, керівник Центру забезпечення якості освіти.

13. Проценко Діана Василівна, керівник відділу по роботі зі студентами.

14. Ігнатенко Олександр Андрійович, студент 2 р.н., спеціальність міжнародні відносини

15. Коваленко Роман Олександрович, студент 2 р.н., спеціальність політологія.

16. Бондар Максим Сергійович, студент 3 р.н., спеціальність право.

17. Вагін Антон Геннадійович, студент 3 р.н., спеціальність соціологія.

 

Документи:

 

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна