• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
 • Наукові школи
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
 • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
 • Дні науки 2019
Помилка
 • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Студентська наука

Загальна інформація

Науково-дослідна робота студентів і молодих учених у НаУКМА традиційно базується на таких принципах:

 • відсутність штучного поділу науки на студентську («дитячу») і професорсько-викладацьку («дорослу»);
 • поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями;
 • підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо проведення наукових заходів, організації наукових осередків тощо.

Результатом такої політики є тісна співпраця викладачів і науковців зі студентами в рамках наявних в університеті науково-дослідних центрів і лабораторій, активна участь молодих науковців у конференціях, наукових семінарах та інших наукових заходах разом/поряд із їхніми науковими керівниками.

Зокрема, 2016 року 566 студентів брали участь у науково-дослідній роботі кафедр та наукових підрозділів університету. Про інтенсивність наукової роботи студентів свідчить і студентські публікації у наукових журналах (2016 р. – 128 публікацій), а також виступів на конференціях та семінарах різних рівнів (2016 р. – виступи на 166 конференціях).

Окрім того, за ініціативи та зусиллями молодих учених за підтримки відповідних кафедр щороку в НаУКМА відбуваються міжнародні і всеукраїнські студентсько-аспірантські конференції. Так, зокрема, 2015 року відбулися:

 

 • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Конкурентний розвиток економіки: сучасний виклик та перспективи»,
 • Х Міжнародна студентсько-аспірантська конференція «Філософія: Нове покоління»,
 • Всеукраїнська міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу».

 

Метою таких заходів є пошук, підтримка і розвиток творчого потенціалу обдарованих студентів, залучення студентів до наукової роботи відповідних кафедр.

Щороку студенти НаУКМА беруть участь і виборюють призові місця як у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, так і у конкурсах наукових робіт, що їх проводять різноманітні організації та фонди (зокрема, у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» від Фонду Віктора Пінчука).

Публікації студентів

 

За 2011 рік

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

За 2015 рік

За 2016 рік

© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна