• Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Наукові журнали

 

 • kmjh-small

  Kyiv-Mohyla Humanities Journal

  перший англомовний рецензований електронний журнал відкритого доступу у галузі гуманітарних наук в Україні. Вид. з 2014 р.,один раз на рік. Охоплює теми літератури, історії та філософії, акцентуючи на дослідженнях Центральної та Східної Європи та українських студіях. Індексується у Web of Science CC. Фаховий (категорія А) Переліку МОН.
 • kmlpj

  Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal

  рецензований англомовний електронний журнал відкритого доступу з правничих і політологічних наук. Вид. з 2015 р., один раз на рік.
 • JU cover 2015

  JUDAICA UKRAINICA

  Перший в Україні науковий електронний журнал відкритого доступу з досліджень юдаїки. Вид. з 2012 р., один раз на рік. Індексується у Web of Science CC.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • kyiv-academy-cover

  Київська Академія

  міждисциплінарний науковий журнал, присвячений дослідженню спадщини Києво-Могилянської та Київської духовної академій , а також історії якнайширше витлумаченої освіти/освіченості на території України. Попередні випуски можна знайти на сайті кафедри історії НаУКМА.

 • mova title

  «Мова: класичне-модерне-постмодерне»

  науковий рецензований журнал, перший номер якого вийшов у 2014 році, що має на меті висвітлення проблем мовознавства. Попередні випуски можна знайти в репозитарії eKMAIR. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.

 • math

  Могилянський математичний журнал

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати з усіх розділів«чистої» і прикладної математики, статистики, а також з історії математики. Видається з 2018 р., один раз на рік.

   

   

   

 • nrpbe

  Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  біологічної та екологічної проблематики. Видається з 1996р., один раз на рік. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.
 • spne

  Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу. Видається з 1996р., один раз на рік. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН. 
 • nrph

  Наукові записки НаУКМА. Історичні науки

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі історії.  Видається з 1996р., один раз на рік. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.

   

   

   

 • nrpcult

  Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі культурології.  Видається з 1996р., один раз на рік. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.
 • nrpcomp

  Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень в галузі сучасної кiбернетики, інформатики та програмування. Видається з 1996р., один раз на рік. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.
 • nrplit

  Наукові записки НаУКМА. Літературознавство

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень в галузі літературознавства. Видається з 1998.

   

   

   

 • nrpling

  Наукові записки НаУКМА. Мовознавство

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень в галузі мовознавства. У 2000–2012 рр. виходив раз на 2 роки  як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (серія «Філологічні науки»), з 2014 до 2016 р. ‒ «Наукові записки НаУКМА» (серія «Філологічні науки (Мовознавство)». З 2018 р. журнал «Наукові записки НаУКМА. Мовознавство» виходить раз на рік.
 • nrps

  Наукові записки НаУКМА. Соціологія

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі соціології.  Видається з 1996р., один раз на рік. Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.

   

   

   

   

   

 • nrpr

  Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі філософії та релігієзнавства. Видається з 1996р.як щорічник, з 2018 -двічі на рік.  Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.

   

   

   

   

   

   

 • nrplaw

  Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі юридичних наук. До 2017 р. - щорічник, з 2018 - двічі на рік.  Фаховий (категорія Б ) Переліку МОН.
 • ppsi

  Психологія та психосоціальні інтервенції

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, який публікує результати досліджень  в галузі психології.  Видається з 2004 р. ( спочатку під назвою "«Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота», з 2018 під новою назвою). Виходить раз на рік.
 • empirio

  EMPIRIO

  науковий рецензований журнал відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в трьох галузях знань: Соціальні та поведінкові науки (052 Політологія), Управління та адміністрування (073 Менеджмент) і Міжнародні відносини (291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії).

   

   

 

Про журнали НаУКМА

 
НаУКМА є видавцем 17 наукових рецензованих наукових журналів. Із 1996 року університет видає «Наукові записки НаУКМА» – наукове серійне видання. З 2008 року кожен журнал має окремий сайт, власний ISSN та e-ISSN, doi для кожної статті та ін. міжнародні стандарти. Редакційна політика журналів базується на принципах  об'єктивності та неупередженості у відборі статей для публікації; високої вимогливості  до якості наукових текстів; обов’язкового рецензування статей; дотримання авторських і суміжних прав; дотримання графіку подачі статей та виходу журналу тощо.
 
Всі журнали  серії –  відкритого доступу, тобто їхній вміст викладений у вільний доступ і безоплатний для користувачів. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати повний текст статей із журналів, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, однак обов’язково посилаючись на автора (відповідно до Budapest Open Access Initiative). НаУКМА – перший з університетів України підтримав Берлінську Декларацію Відкритого Доступу до знань у галузі природничих та гуманітарних наук.
 

Журнали  НаУКМА індексуються у бібліографічних та повнотекстових базах даних та відповідних довідниках, в т.ч.  CrossrefDimensions, Open Ukrainian Citation Index та ін.

Більшість видань  входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії".

 

 

 


 

Спільні проекти

Національний університет «Києво-Могилянська академія» долучається також до інших важливих видавничих проектів України.

 

НаУКМА належить до співзасновників «Кіно-Театру» – ілюстрованого видання, аналітичного і водночас популярного мистецького журналу, що став посередником між українським глядачем та подіями сучасного світового театрального і кінопроцесу. Журнал засновано 1995 року студентами НаУКМА, слухачами курсу «Кіномистецтво» на чолі з кінокритиком Ларисою Брюховецькою. До редколегії увійшли відомі режисери, драматурги, культурологи. Нині журнал видається в межах діяльності Центру кінематографічних студій НаУКМА

 

Із 1992 року в університеті працює видавництво Центру європейських гуманітарних досліджень – «Дух і Літера».

 

Із 1996 року НаУКМА співпрацює з Видавничим домом «Києво-Могилянська академія», видаючи наукову і навчальну літературу.

 

«Social, Health and Communications Studies Journal» – англомовний академічний рецензований журнал у галузі соціологічних наук (соціологія, охорона здоров’я, комунікації), спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія», Університету МакЮен (MacEwan University, Canada) і Тернопільського державного медичного інституту, створений за підтримки Українського ресурсного центру (Ukrainian Resource and Development Centre) при Університеті МакЮену. Журнал виходив у 2014 і 2015 рр.

 

 

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна