• Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Дні науки 2019
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ створено для забезпечення видавничо-поліграфічних потреб університету. Відділ виконує рішення Видавничої ради НаУКМА і підпорядкований віце-президентові з наукової роботи та інформатизації. Мета діяльності відділу – здійснення видавничої та поліграфічної політики НаУКМА, зокрема, підготовки наукових та навчальних видань до друку, функціонування і підтримки електронних періодичних видань, виконання робіт із тиражування та друку тощо.

 

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна