• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи

Монографії, підручники

Слав’юк Н. Р. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. Р. Слав’юк, С. В. Глущенко. – Київ : НаУКМА, 2022. – 206 с.

slaviuk gluschenko cover

ISBN 978-617-7668-35-9

 

У навчальному посібнику розглянуто сегменти ринку фінансових послуг: грошовий, валютний, кредитний та фондовий ринки, основні фінансові інструменти та діяльність фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

 

Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

 

Сидорович М. Муніципальні фінанси : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Марія Сидорович. – Київ : НаУКМА, 2021. – 68 с. – (Серія «Могилянський підручник»)

sydorovychISBN 978-966-2410-99-0 (Серія «Могилянський підручник»)

ISBN 978-617-7668-26-7

 

У навчальному посібнику систематизовано теоретичні та практичні аспекти функціонування бюджетної системи в частині місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, що базуються на світовій практиці, та висвітлено специфіку організації фінансів місцевих органів влади в Україні згідно з національним законодавством. Навчальний посібник підготовано на основі освітньо-професійної програми дисципліни «Місцеві фінанси». Він покликаний допомогти студентам оволодіти базовими знаннями щодо засад організації місцевих фінансів у процесі вивчення цієї дисципліни.

 

Детальніше...

Малашонок Г. І., Сідько А. А. Паралельні обчислення на розподіленій пам’яті: OpenMPI, Java, Math Partner : підручник. – Київ : НаУКМА, 2020. – 266 с.

malashonok sydko 2020

ISBN 978-617-7668-14-4

 

Підручник призначений для тих, хто хоче навчитися розробляти паралельні програми на мові Java з використанням OpenMPI. Описано початкові відомості про протокол MPI і функції, доступні в мові Java для управління паралельним процесом обчислень. Для фахівців буде цікава динамічна система управління паралельними обчисленнями на розподіленій пам’яті. Це новий розділ у теорії паралельного програмування, заснований на алгебраїчній теорії рекурсивних матричних алгоритмів, який активно розвивається в останні роки. Їм також буде цікава нова версія пакета OpenMPI, опис якої надано в останньому розділі. Матеріал першої частини підручника вивчають бакалаври, а другої – магістри та аспіранти Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Для програмістів і математиків, наукових співробітників, інженерів, аспірантів і студентів університетів.

 

Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій : монографія / за ред. І. Г. Лук’яненко. – Київ : НаУКМА, 2020. – 443 с.

Finance politics 2020

ISBN 978-617-7668-16-8

 

Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічного забезпечення та сучасного економіко-математичного інструментарію формування середньо- та довгострокової фінансової політики, спрямованої на зменшення соціально-економічних ризиків у суспільстві, відновлення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності та фінансової стабільності української економіки шляхом збалансування інструментів фіскальної, монетарної та соціально-економічної політики з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, міграційних процесів та визначених пріоритетних напрямів детінізації.

Детальніше...

Глущенко С. В., Івахненков С. В. Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Конспект лекцій : навч. посіб. – Київ : НаУКМА, 2020. – 92 с.

gluschenko antycrizove upravlinnia 2020ISBN 978-617-7668-15-1

 

У навчальному посібнику розглянуто фінансові та організаційні аспекти антикризового управління на підприємстві. Узагальнено економіко-правові аспекти з акцентами на санацію, реструктуризацію та ліквідацію. Охарактеризовано методи прогнозування ймовірності банкрутства; особливості проведення аудиту та формування бізнес-плану в процесі антикризового управління; зовнішні та внутрішні джерела фінансування підприємства в кризовій ситуації; механізми реструктуризації підприємств та особливості антикризового управління в різних галузях тощо.

 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. Також посібник може бути корисний усім, хто цікавиться питаннями антикризового управління

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна