• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Дні науки 2019

Малиш Л. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології : монографія / Ліна Малиш. – Київ : НаУКМА, 2019. – 370 с.

Malish L

ISBN 978-617-7668-07-6

 

У монографії висвітлено методологічні засади вимірювання структурних нерівностей у соціології. Розглянуто основні загальнонаукові концепції алгоритму дослідження та особливості соціологічної методології, зокрема застосовуваної в студіях соціальної стратифікації.

Детальніше...

Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : навчальний посібник. – Київ : НаУКМА, 2018. – 176 с.

Gomza SPR min

ISBN978-617-7668-03-8

 

У посібнику подано практичні рекомендації та матеріали, а саме– авторські лекції, питання до семінарських обговорень, бібліографію для організації роботи студентів. Головними питаннями, яким присвячено матеріали, є явище суспільно-політичних рухів, теоретичні та практичні аспекти їхнього функціонування, методологічні засади дослідження.

Детальніше...

Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 24 січня 2018 р.) – Київ: НаУКМА. – 2018. – 72 с

24 01 2018

ISBN 978-617-7668-04-5

 

Збірник матеріалів конференції «Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених» присвячено актуальним проблемам і перспективам сучасного економічного розвитку в Україні та в світі.

Детальніше...

Кривий С. Л. Вступ до методів створення програмних продуктів: підручник. – Київ: НаУКМА, 2018. – 450 с.

kryviy 2018

ISBN 978-617-7668-00-7

 

У підручнику розглянуто основні методи створення алгоритмів і програм. Зокрема, описуються методи «поділяй і владарюй», динамічного програмування, жадібного вибору на основі теорії матроїдів, структурного проектування та програмування і змішаних обчислень. Описуються методи оцінки складності алгоритмів і програм як послідовних, так і паралельних, а також основні абстрактні типи даних та методи їх реалізації. Наводиться велика кількість прикладів.

 

Детальніше...

Економіка підприємства : навч. посіб. / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 304 c.

Romanchenko 2018

У навчальному посібнику висвітлено основи виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах розвинутої ринкової економіки; розглянуто основи операційної, маркетингової, економічної та фінансової діяльності підприємства у їхній тісній взаємодії відповідно до концепції маркетингового менеджменту.

Детальніше...

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна