• «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Дні науки 2019
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund

Слав’юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення та економічний розвиток країни. – Київ : НаУКМА, 2019. – 172 с.

Nataliya Slavyuk

ISBN 978-617-7668-09-0

 

У монографії розглянуто актуальні питання залучення зовнішніх державних запозичень.

Визначено сутність та форми зовнішніх державних запозичень, показники оцінювання впливу зовнішньої державної заборгованості на економіку.

Детальніше...

Малиш Л. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології : монографія / Ліна Малиш. – Київ : НаУКМА, 2019. – 370 с.

Malish L

ISBN 978-617-7668-07-6

 

У монографії висвітлено методологічні засади вимірювання структурних нерівностей у соціології. Розглянуто основні загальнонаукові концепції алгоритму дослідження та особливості соціологічної методології, зокрема застосовуваної в студіях соціальної стратифікації.

Детальніше...

Кривий С. Л. Вступ до методів створення програмних продуктів: підручник. – Київ: НаУКМА, 2018. – 450 с.

kryviy 2018

ISBN 978-617-7668-00-7

 

У підручнику розглянуто основні методи створення алгоритмів і програм. Зокрема, описуються методи «поділяй і владарюй», динамічного програмування, жадібного вибору на основі теорії матроїдів, структурного проектування та програмування і змішаних обчислень. Описуються методи оцінки складності алгоритмів і програм як послідовних, так і паралельних, а також основні абстрактні типи даних та методи їх реалізації. Наводиться велика кількість прикладів.

 

Детальніше...

Гомза І. А. Суспільно-політичні рухи : навчальний посібник. – Київ : НаУКМА, 2018. – 176 с.

Gomza SPR min

ISBN978-617-7668-03-8

 

У посібнику подано практичні рекомендації та матеріали, а саме– авторські лекції, питання до семінарських обговорень, бібліографію для організації роботи студентів. Головними питаннями, яким присвячено матеріали, є явище суспільно-політичних рухів, теоретичні та практичні аспекти їхнього функціонування, методологічні засади дослідження.

Детальніше...

Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 24 січня 2018 р.) – Київ: НаУКМА. – 2018. – 72 с

24 01 2018

ISBN 978-617-7668-04-5

 

Збірник матеріалів конференції «Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених» присвячено актуальним проблемам і перспективам сучасного економічного розвитку в Україні та в світі.

Детальніше...

© 2012-2019 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна