• Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Дні науки 2019
  • Наукові школи
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Монографії, підручники

Глущенко С. В., Івахненков С. В. Антикризове управління на підприємстві: фінансово-організаційні аспекти. Конспект лекцій : навч. посіб. – Київ : НаУКМА, 2020. – 92 с.

gluschenko antycrizove upravlinnia 2020ISBN 978-617-7668-15-1

 

У навчальному посібнику розглянуто фінансові та організаційні аспекти антикризового управління на підприємстві. Узагальнено економіко-правові аспекти з акцентами на санацію, реструктуризацію та ліквідацію. Охарактеризовано методи прогнозування ймовірності банкрутства; особливості проведення аудиту та формування бізнес-плану в процесі антикризового управління; зовнішні та внутрішні джерела фінансування підприємства в кризовій ситуації; механізми реструктуризації підприємств та особливості антикризового управління в різних галузях тощо.

 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. Також посібник може бути корисний усім, хто цікавиться питаннями антикризового управління

 

Лук’яненко І. Г., Насаченко М. Ю. Підходи до розроблення імітаційної агрегованої макромоделі української економіки з урахуванням тіньового сектору та ринку праці : монографія / І. Г. Лук’яненко, М. Ю. Насаченко. – Київ : НаУКМА, 2019. – 74 с.

Lukjaenko Nasachenko

ISBN 978-617-7668-12-0

 

Монографію присвячено методологічним засадам і практичним аспектам побудови агрегованої імітаційної макромоделі з урахуванням особливостей української економіки та проведення на її основі цілісного дослідження ролі державної політики в нівелюванні негативних зовнішніх і внутрішніх збурень, а також кількісного оцінювання взаємодії та одночасного впливу на економічний розвиток основних макроекономічних інструментів з урахуванням тінізації та дестабілізаційних факторів на ринку праці.

Детальніше...

Слав’юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення та економічний розвиток країни. – Київ : НаУКМА, 2019. – 172 с.

Nataliya Slavyuk

ISBN 978-617-7668-09-0

 

У монографії розглянуто актуальні питання залучення зовнішніх державних запозичень.

Визначено сутність та форми зовнішніх державних запозичень, показники оцінювання впливу зовнішньої державної заборгованості на економіку.

Детальніше...

Лук’яненко І. Г., Насаченко М. Ю. Етапи побудови узагальненої макроекономічної симультативної моделі української економіки з урахуванням рівня тінізації: Інструктивні матеріали. – Київ : НаУКМА, 2019. – 116 с.

Lukyanenko posibnyk

ISBN 978-617-7668-13-7

 

Практичний посібник присвячено методологічним засадам і практичним аспектам побудови макромоделей на основі системи симультативних рівнянь, а також детальному аналізу особ­ливостей проведення експрес-діагностування значущості основних взаємозв’язків між ключо­вими макроекономічними індикаторами; тестуванню коректності різних теоретичних припущень і гіпотез на основі реальних даних, їх зіставленню із наявними економічними трендами; проведенню сценарного аналізу впливу різноманітних регуляторних рішень на економічне зростання та фінансову стабільність, а також особливостям розробки прогнозів в умовах обмеженості статистичної інформації.

Детальніше...

Малиш Л. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у соціології : монографія / Ліна Малиш. – Київ : НаУКМА, 2019. – 370 с.

Malish L

ISBN 978-617-7668-07-6

 

У монографії висвітлено методологічні засади вимірювання структурних нерівностей у соціології. Розглянуто основні загальнонаукові концепції алгоритму дослідження та особливості соціологічної методології, зокрема застосовуваної в студіях соціальної стратифікації.

Детальніше...

© 2012-2020 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна