• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Наукові школи
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

Спецрада К26.008.04 (12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.11 «Міжнародне право»)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України [«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 28 квітня 2015 року] в НаУКМА створено  спеціалізовану вчену раду К26.008.04, з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.11 3«Міжнародне право». До складу ради  строком на два роки увійшли: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри НаУКМА, спеціальність 12.00.01 Козюбра Микола Іванович (голова ради), доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри НаУКМА, спеціальність 12.00.11 Петров Роман Арестович (заступник голови), доктор правових наук (Республіка Польща), доцент кафедри НаУКМА, спеціальність 12.00.11 Черненко Зоряна Степанівна (вчений секретар).

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна