• Наукові школи
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

27 червня 2019 року відбудеться захист кандидатських дисертацій Ірини Іванків та Валерія Ващенка

27 червня 2019 року  відбудеться захист кандидатських дисертацій Іванків Ірини Богданівни « Права людства: стан та перспективи їх забезпечення»  та Ващенка Валерія Артуровича за темою «Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права». Обидві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

Дисертація Ващенка В.А.  присвячена найбільш поширеному способу припинення договору в односторонньому порядку, а саме денонсації.  Вся міжнародна система ґрунтується на принципі pacta sunt servanda, відповідно до якого кожен договір повинен дотримуватися сторонами добросовісно. Підстав припинення міжнародних договорів чимало, однак найбільш спірною є підстава, що випливає з права держав на одностороннє рішення про свою участь в договорі – це право становить найважливіше обмеження принципу pacta sunt servanda.

 

Дисертаційне дослідження Іванків І.Б. присвячене дослідженню прав людства як особливих солідарних прав третього покоління, які включають право на мир, на здорове довкілля та на сталий розвиток, а також наявні та потенційні механізми їх захисту. В роботі запропоновано розглядати механізми міжнародної співпраці як способи захисту прав людства, зокрема через діяльність міжнародних миротворчих місій, моніторингових місій, проектів міжнародного розвитку тощо. Такі механізми насамперед створюють умови фіксування порушень прав людства для подальшого їх захисту в судових органах. Крім того, вони створюють умови для сталого розвитку, за якого право на мир та здорове довкілля є більш захищеними

 

Дисертація Іванків Ірини Богданівни доступна за посиланням 
Автореферат дисертації Іванків Ірини Богданівни доступна за посиланням

Відгук офіційного опонента доступний за посиланням

Відгук офіційного опонента доступний за посиланням

 

Автореферат дисертації Ващенка Валерія Артуровича доступна за посиланням

Дисертація Ващенка Валерія Артуровича доступна за посиланням

Відгук офіційного опонента доступний за посиланням

Відгук офіційного опонента доступний за посиланням

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна