• Наукові школи
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
 • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Наказом Міністра освіти і науки України №1643 від 28 грудня 2019 року продовжено строк повноважень спеціалізованої вченої ради К 26.008.04

Спеціалізована вчена рада К 26.008.04 має право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень" та 12.00.11 "Міжнародне право".  Термін повноважень спецради до 31 грудня 2020 року. 

 

 

Спеціалізована вчена рада затверджена у такому складі:

 

 • Козюбра Микола Іванович - голова, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА);
 • Петров Роман Арестович - заступник голови, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА);
 • Звєрєв Євген Олександрович - вчений секретар, кандидат юридичних наук (НаУКМА);
 • Василенко Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА);
 • Венгер Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук (НаУКМА);
 • Галаган Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА);
 • Заєць Анатолій Павлович, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА);
 • Ключковський Юрій Богданович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (НаУКМА);
 • Кузьменко Володимир Борисович, доктор юридичних наук, доцент (НаУКМА);
 • Медведєва Марина Олександрівна, доктор юридичних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • Мелешевич Андрій Анатолійович, доктор філософії в галузі політології, доцент (НаУКМА);
 • Микієвич Михайло Миколайович, доктор юридичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Погребняк Станіслав Петрович, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА);
 • Цельєв Олексій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент (НаУКМА);
 • Шевчук Станіслав Володимирович, доктор юридичних наук, професор (НаУКМА).

  Посилання на наказ Міністра:
  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-shodo-diyalnosti-specializovanih-vchenih-rad

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна