• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Наукові школи
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році

Шаповал Т.В. і Кістяник В.І. захистили дисертації на здобуття ступеню кандидата юридичних наук

 

12 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбувся успішний захист дисертацій Шаповала Тараса Володимировича "Міжнародно-правове співробітництво держав з питань оцінки майна" (спеціальність 12.00.11 - Міжнародне право) та Кістяника Володимира Івановича "Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика" (спеціальність 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), поданих здобувачами на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

 

Вітаємо здобувачів з важливим досягненням! 

© 2012-2023 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна