• Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Дні науки 2022
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2018 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Міжнародна конференція «Ad fontes»: до 405-річниці заснування Києво-Могилянської академії
  • Наукові школи

28 травня відбудеться захист двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

28 травня відбудеться захист кандидатських дисертацій Середи Максима Леонідовича за темою "Право на мирні зібрання : теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти" та Шмарьової Тетяни Олександрівни за темою "Правовий режим церковної власності Православної церкви за синодального періоду". Обидві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 

Дисертацію Середи Максима Леонідовича присвячено дослідженню права на свободу мирних зібрань, його генезис і розвиток, практика національних та міжнародних судів щодо реалізації цього права. На підставі дослідження зроблено узагальнення та вироблено рекомендації щодо зміни національного законодавства і практики.  

 

У дисертації Шмарьової Тетяни Олександрівни на основі досягнень вітчизняної і зарубіжної науки історії права та держави, аналізу російського імперського законодавства, практики Цивільного касаційного департаменту Урядуючого Сенату, а також архівних і інших письмових джерел досліджено правовий режим власності Православної церкви синодального періоду. Розкривається поняття церковної власності та її видів, правове регулювання порядку та підстав придбання власності, реалізації правомочностей власників та обсяг майнових прав інституцій Православної церкви синодального періоду, захисту права церковної власності, а також роль і функції вищих та єпархіальних органів управління і контролю в сфері регулювання церковної власності.

 

 

Дисертація Середи Максима Леонідовича доступна за посиланням

Автореферат Середи Максима Леонідовича доступний за посиланням

Відгук №1 на дисертацію Середи Максима Леонідовича доступний за посиланням

Відгук №2 на дисертацію Середи Максима Леонідовича доступний за посиланням

 

Дисертація Шмарьової Тетяни Олександрівни доступна за посиланням

Автореферат Шмарьової Тетяни Олександрівни доступна за посиланням

Відгук №1 на дисертацію Шмарьової Тетяни Олександрівни доступний за посиланням

Відгук №2 на дисертацію Шмарьової Тетяни Олександрівни доступний за посиланням

© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна